- Skjebner må ikke styre

Foto: Sigurdsøn, Bjørn (SCANPIX)

Aps Thomas Breen advarer mot å la helsepolitikken bli styrt av personer med sterke historier.

– Dagens politiske debatt preges i altfor stor grad av enkeltskjebners saker og sterke pressgrupper, sier stortingsrepresentant Thomas Breen, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann rose Helsedirektoratet for å legge opp til en prioriteringsdebatt.

– Det er en debatt som vi så inderlig vel trenger. Når noe prioriteres opp, så må andre ting prioriteres ned. Framtidsbildet som nå tegner seg for Norge, er det at vi vil få knapphet på menneskelige ressurser for å kunne takle de nye helseutfordringene, sier Breen.

Han etterlyser en prioriteringsdebatt basert på kunnskap og kvalitet. Indirekte kritiserer han opposisjonspolitikere på Stortinget.

Verdig avslutning

– Kan du være konkret på hva du her tenker på?

– Vi retter mye innsats på livsforlengende behandling. Dette må vurderes opp mot innsats for en verdig avslutning på livet. Siden døden i stor grad har forlatt hjemmene våre, har vi mistet noe av fokuset på god og verdig avslutning. Dette etiske dilemmaet må diskuteres.

– Hva vil du selv prioritere i denne sammenheng?

– Jeg mener at vi åpenbart har mer å gå på når det gjelder å gi mennesker en verdig avslutning på livet, sier Breen.

Han mener det må bli mer status å jobbe i denne delen av helsesektoren.

– Skal vi klare å møte eldrebølgen, så må vi politikere ta denne etiske debatten, sier Breen.

Rus og psykiatri

Inge Lønning har ledet et utvalg som har anbefalt ulike prioriteringer av helseinnsatsen. Politikerne har bare i begrenset grad tatt tak i disse problemstillingene.

Breen mener at det var riktig å prioritere økt innsats overfor rus og psykiatri for en periode.

– De siste fem årene har det vært en vekst i bevilgningene til disse formålene på over 17 prosent. I den samme perioden har bevilgningene til ordinære somatiske sykehus økt reelt med 1,1 prosent. Det har vært en riktig prioritering, men veksten for rus og psykiatri kan ikke vokse inn i evigheten, sier Breen. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.