- Slo barna med metallkleshenger

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto: Asbjørn Risbakken (Oppland Arbeiderblad)

Fire barn skal ha blitt mishandlet av foreldrene i fire år.

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland mener å kunne bevise at ungene ble slått med hoppetau og kleshengere, så vel som med pinner og sko.

Alle fire ble ifølge tiltalen slått i nakken, på leggene og andre steder på kroppen. Når de ikke selv fikk juling, bevitnet barna vold mot søsknene, skriver Oppland Arbeiderblad.

Den fysiske avstraffelsen skal ha pågått fra 2005 og fram til høsten 2009, i familiens bolig i distriktet og andre steder. Da den opphørte var det yngste barnet 6 og det eldste 15 år gammelt.

Begge foreldrene deltok ifølge Statsadvokatene aktivt i voldsutøvelsen, og tiltalen gjelder straffelovens bestemmelse om mishandling av slektning i rett nedstigende linje. Den har en strafferamme på fengsel i inntil fire år.

Også verbalt misbruk
Selv om tiltalen er lik for foreldrene, peker påtalemakten ut moren som den som brukte gjenstander til å slå med, mens faren skal ha nøyd seg med å slå med flat hånd.

Den kanskje farligste gjenstanden moren skal ha prylt barna sine med, var en metallkleshenger. Den brukte hun ut fra tiltalen gjentatte ganger mot dem alle.

Moren skal også ha kløpet det ene barnet i tillegg til å slå, og det samme barnet skal ha blitt kalt hore flere ganger av begge foreldrene med søsknene til stede.

Mest lest på Nettavisen nå:

Tidlig i prosessen
De tiltalte har hver sin forsvarer. Advokat Arne Birger Krokeide representerer faren, mens advokat Hanne Lilleby representerer moren. I tillegg er advokat Inger Marie Støen oppnevnt som bistandsadvokat for ungeflokken.

Oppland Arbeiderblad var i kontakt med de tre advokatene i går, men ingen av dem kunne kommentere saken. De sier tiltalebeslutningen er så fersk at de ikke har rukket å sette seg inn dokumentene eller konferere med sine klienter.

Forsvarerne er derfor ukjent med hvordan de tiltalte stiller seg til anklagene, og Støen ønsker å ha en samtale med barna før hun vil uttale seg om deres situasjon.

Hovedforhandling i saken er berammet til Gjøvik tingrett 1. november. Sorenskriver Ingjerd Thune er hoveddommer.

Prioritert felt
De tiltalte er av utenlandsk opprinnelse, og fra en kant av verden der barneoppdragelse ofte er ganske annerledes enn i vesten. Politi og påtalemyndighet i Norge har de senere årene brukt mer ressurser på slike saker og på familievold generelt (vold i nære relasjoner).

«Politiets arbeid mot familievold har høy prioritet. Det er egne koordinatorer for familievold og seksuelle overgrep i alle politidistrikter, og politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner for å bekjempe denne typen kriminalitet», heter det i en faktaartikkel på politiets internettsider.

Les flere saker fra Oppland Arbeiderblad

Les også:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.