- Svindler trygd for 6 milliarder

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt sier det er vanskelig å sette inn tiltak mot kvinners høye sykefravær.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt sier det er vanskelig å sette inn tiltak mot kvinners høye sykefravær. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Anniken Huitfeldt har fått svar på tiltale.

20.03.13 14:47

En ny rapport om trygdemisbruk avdekker at 5 prosent av de samlede utbetalingene til dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad trolig blir svindlet.

- Dette er misbruk av fellesskapets midler. Rapporten viser at det er riktig å skjerpe kampen mot trygdesvindel, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Utredning
Arbeidsdepartementet ga Proba samfunnsanalyse i oppdrag å utrede omfanget av svindel med disse fem folketrygdytelsene. Rapporten som ble lagt fram onsdag, viser at 5 prosent av utbetalingene trolig blir svindlet. Det tilsvarer 6 milliarder kroner i året.

- Vi skal merke oss at disse anslagene er høyere enn det ekspertene tror er mest sannsynlig. Grunnen er at de ser en klar risiko for at det korrekte tallet er høyere enn det tallet de tror mest på, heter det i rapporten.

Her kan du lese hele rapporten

Store variasjoner
Proba samfunnsanalyse understreker at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslagene, og at det kan være snakk om svindel som varierer fra 3 til 13 prosent mellom de forskjellige ytelsene.

- Vi anbefaler at det først og fremst benyttes forebyggende tiltak for å redusere trygdesvindel. Vi mener også at man kan utnytte kontrollarbeidet bedre for å få mer kunnskap om risiko, og i neste omgang mer effektiv kontroll, heter det i rapportens konklusjon.

- Vi vil jobbe videre med å samkjøre offentlige registre, styrke aktivitetsplikten ved noen ytelser, og se på om dagens personvernbestemmelser hindrer oss i å avdekke svindel, sier Huitfeldt.

Arbeids- og velferdsetaten har aldri avdekket så mye svindel i løpet av et år som i 2012. Statsråden har imidlertid bedt etaten om å redegjøre for hvordan svindelen kan reduseres ytterligere. Fristen for dette er 1. april. I går (19. mars) vedtok Stortinget forslag fra Regjeringen som gjør det lettere å avdekke svindel gjennom registersamkjøring. Dessuten har Regjeringen systematisk styrket arbeidet mot trygdesvindel de siste årene, senest med 5 millioner kroner i årets budsjett.

Fakta:
*Proba samfunnsanalyses rapport avdekker trygdesvindel for 6 milliarder kroner årlig.
* Rapportens beregninger viser at det har blitt svindlet for disse summene i 2011:
* Uførepensjon: 2,5 milliarder kroner (4,5 prosent)
* Arbeidsavklaringspenger: 2,4 milliarder kroner (6,6 prosent)
* Foreldrepenger: 475 millioner kroner (3,2 prosent)
* Dagpenger: 455 millioner kroner (4,1 prosent)
* Overgangsstønad 327 millioner kroner (12,8 prosent)
* Den samlede utbetalingen er på 121 milliarder kroner (2011), og 5 prosent av utbetalingene er dermed trolig svindel.
* Rapporten ble lagt fram for arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) og direktør for Nav kontroll, Magne Fladby, onsdag. (©NTB)

(©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.