- Sykehuset er en av de største skandalene i Norge

ELEFANTSYKE: Steinar Solberg, overlege og tillitsvalgt Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet mener storsykehuset lider av elefantsyke.

ELEFANTSYKE: Steinar Solberg, overlege og tillitsvalgt Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet mener storsykehuset lider av elefantsyke. Foto: Karianne Grindem (Nettavisen)

Overlege og tillitsvalgt Steinar Solberg mener omorganiseringen av sykehusene i Oslo er en av de største offentlige skandalene i norgeshistorien.

10.06.14 08:56

I siste utgave avTidsskrift for den norske legeforening går overlege og tillitsvalgt Steinar Solberg ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, hardt ut mot storstykehusets ledelse. Han kaller endringene i sykehussystemet i Oslo-området en av de størse skandalene i norgeshistorien.

- De fleste pasientrettede funksjoner har fått det vanskeligere. Det er ikke noe slingringsmonn for uforutsette hendelser noe sted, og det blir stadig vanskeligere å få inn pasienter som ikke er planlagt, sier Solberg til Nettavisen.

Forskjellig virkelighet
I tidsskriftet skriver Solberg at han mener avstanden mellom topp og bunn i sykehuset er blitt større, samtidig som forskjellen i virkelighetsbeskrivelse har økt. Han mener problemene startet da Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til landets største helseforetak i 2007. Sammenslåingen av Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus betegner han som en oppfølging av skandalen.

- Dette sykehuset lider mer og mer av stordriftsulemper. Det er altfor stor avstand mellom de som fatter beslutninger som har ganske dramatiske effekter, og det stedet hvor beslutninger får konsekvenser, sier Solberg. Han forstår ikke at ledelsen av Oslo Universitetssykehus betegner dette som en suksesshistorie.

- Det er en suksess som færre og færre ansatte kjenner seg igjen i. Ledelsen er ikke villig til å erkjenne at dette er en blindgate, sier Solberg, og stiller spørsmål ved hva vi skal med Europas største sykehus i Norge.

Fakta

Oslo Universitetssykehus

- Avløser skandalen med en ny
I stedet for å erkjenne stordriftsulempene, mener Solberg at sykehusledelsen nå heller engasjerer seg i det han kallet "en avledningsmanøver av et luftslott", Campus Oslo, som kan være i drift om 20 år. Dette mener han er å forsøke å tildekke skandalen med en ny.

- Campus Oslo skal bli et gigantsykehus rundt Rikshospitalet, som ifølge forrige direktør skulle stå ferdig i 2015. Men ulempen er at man verken har tomter eller penger til å gjennomføre dette. Dette viser bare hvordan planleggingen av dette har vært mangelfull og feilaktig, sier Solberg.

Tror ikke pasientene merker noe
Hva mener du bør gjøres?

- Punkt én er å erkjenne at dette går gal vei. Så må man få dette delt opp igjen i håndterbare størrelser, og oppheve nedleggelsen av Aker sykehus, sier Solberg.

Til tross for den krasse kritikken, tror han at de aller fleste pasienter foreløpig ikke merker problemene.

- Det vakler videre, takket være innarbeidede rutiner. Men bak kulissene blir det vanskeligere og vanskeligere. Særlig når det gjelder pasienter med sammensatte lidelser. Hvis du er litt gammel, har litt forskjellige kroniske sykdommer og er litt alkoholmisbruker er det blitt vanskelig å få personen inn til utredning og oppfølging, sier Solberg.

- Deler de andre tillitsvalgte din oppfatning?

- Det er 11 andre sentrale tillitsvalgte for leger og overleger, og om de er enige i at det er en av norgeshistoriens største skandaler skal jeg ikke si, men jeg tror mange er dypt og inderlig skeptiske til dette. Jeg har også fått tilbakemeldinger fra kollegaer som har lest artikkelen om at de opplever det på samme måte, sier Solberg.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Universitetssykehuset i Oslo. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

OUS: - Må bevege oss fremover
Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, vedgår at sammenslåingen kunne vært bedre planlagt.

Han mener imidlertid at det nå er viktig å se framover.

- Kritikken fra Solberg er kjent og han har vært svært tydelig på dette i flere år. Mange av oss ser godt poengene med at sammenslåingen burde vært bedre planlagt, og særlig har vi i OUS slitt med at medarbeidere forventes å samarbeide mer og bedre, samtidig som de fortsatt er i over 40 forskjellige bygninger og med IKT-systemer som fortsatt ikke henger godt sammen, sier Erikstein til Nettavisen, og legger til:

- Derfor mener jeg vi må bevege oss fremover og søke å løse dette på best mulig måte, og vi har valgt å fokusere på å samle både IKT-systemene og sykehuset.

Han påpeker at flere av dagens bygninger er 100 år gamle, og at de sliter med et betydelig problem for å få lov til å holde åpent sykehus overhode.

- I tillegg til å sørge for nødvendig oppgradering av dagens bygg og infrastruktur for øvrig, er det også mitt ansvar å planlegge for fremtiden. Prosessen vår er ikke avgjort slik Solberg sier, men vi sender en rapport ut på høring til sommeren der flere alternative veier presenteres, og håper på en saklig debatt, sier han.

- Ikke et gigantsykehus
Erikstein vektlegger samtidig at et fremtidig sykehus blir betydelig mindre enn dagens gamle bygningsmasse.

- Så det er å kalle det nye for et gigantsykehus blir rart. Dessuten vil dette utvikles i flere etapper og over mange år noe som gjør at man også kan ta hensyn til nye driftsmodeller og ny medisinsk kunnskap og endringer i teknologi, sier han.

Men det vil ta tid før et nytt sykehus er på plass, og Erikstein sier at sykehusledelsen derfor først og fremst har fokus på hvordan de skal løse de store problemene de daglig står i.

- Fordi vi vet at vi kommer til å være i dagens bygg, nye og gamle i mange år fremover, sier direktøren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.