- Tallene virker høye

To gaupepar, fire ynglende jervepar og 100 kongeørner skal ha spist 45.000 reinsdyr i Finnmark. -Tallene virker høye, mener Fylkesmannen.

09.11.06 14:45

Det tilsvarer altså at hvert enkelt rovdyr skal ha spist minst ett helt reinsdyr hver eneste dag sesongen 2005/2006 igjennom.

Reineiere i Finnmark krever erstatning for tap av 44.700 tamrein for driftsåret 2005/2006. Tapet av tamrein er høyt i forhold til hvor gode beiteforhold det var i år, ifølge rovdyrsforvaltningen i Finnmark.

Med tanke på at det totalt er 168.000 tamrein i Finnmark fylke, og totalt 200.000 i hele Norge, kan det påståtte tallet virke høyt. Det synes rovdyrkonsulent Paul Nilsen hos Fylkesmannen i Finnmark.

- Tallene det er søkt erstatning for er på lik linje med driftsåret 2000/2001, som er av de verste kriseårene for reindrifta. Da var det ekstremt dårlige beiteforhold. Men i år har det vært et godt beite. Sett dette i lys av dette virker tapstallet i år veldig høyt, forklarer Nilsen.

Normalt antall rovdyr
Det var verken færre eller flere rovdyr i fjor enn tidligere år, ifølge tall fra rovdyrsforvaltninga i Finnmark.

Nilsen har en viss oversikt over hvor mye rovdyr som finnes i Finnmark. Dyrene som er savnet i forrige driftsår hevdes å være tatt av jerv, gaupe og kongeørn. Men ifølge Nilsen var det ikke spesielt mange rovdyr i fylket i fjor.

- I Finnmark i år er det registrert fire ynglinger av jerv. Dette er ikke spesielt mye, og lite i forhold til året før, sier rovdyrskonsulenten.

Det ble funnet to gaupefamilier i fylket i fjor, og drøyt 100 kongeørner er registrert i Finnmark.

- Gaupetallet har lagt på to til fire gaupefamilie per år. Opptellingen er avhenging av snø- og værforholdene, og hvor flinke folk er til å melde fra om observasjoner til Statens naturoppsyn, forklarer Nilsen.

Erstatningssum ikke klar
Erstatningsbeløpet for i fjor er ikke klargjort enda. Sannsynligvis blir ikke summen av like store dimensjoner som i kriseårene rundt tusenårsskiftet.

Driftsårene 1999/2000 og 2000/2001 var kriseår for tamreinen. Da ble det bedt om erstatning for 51.000 og 56.000 tamrein, med erstatningsbeløp på over 9 millioner kroner.

Tallene for 2005/2006 ventes å være ferdig i midten av november.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.