Gå til sidens hovedinnhold

- Terminalen på Sandefjord lufthavn vil gå i lufta kl 20.00... da blir det grilla kjøtt på Torp

Domstolen mener Tor-Arne sendte bombetrusler mot flyplassene Rygge og Torp.

Tor-Arne Hæger Berg ble ikke trodd. Nå er han dømt for å ha sendt ti trusler. Seks av dem mot Rygge lufthavn.

Halden tingrett mener det var Tor-Arne Hæger Berg som sendte bombetruslene mot flyplassene Rygge og Torp, mot Color Line og til politiker Vidar Kleppe. Nå er den 28 år gamle tidligere nestlederen i lokallaget til Demokratene i Østfold dømt til 10 måneders betinget fengsel.

- Jeg har anket dommen, så jeg håper det blir en ny runde i lagmannsretten, sier en skuffet Hæger Berg til Nettavisen. Han har tidligere stått fram i Nettavisen fordi politiet brukte svært lang tid på å etterforske saken. Han ønsket å bli ferdig med saken, men hadde håpet på et annet utfall.

Halden tingrett mener at handlingene Hæger Berg er dømt for, er svært alvorlige, men at den lange saksbehandlingstiden til påtalemyndigheten skal gi ham betydelig straffereduksjon.

Mest lest i Nettavisen nå:

Fikk kraftig straffereduksjon
«Innholdet av og omfanget av truslene i denne saken er av en slik karakter at retten er enig med aktor i at utgangspunktet for straffen må ligge opp imot ett års fengsel. Retten har her også lagt skjerpende vekt på at tiltalte på en svært utspekulert måte misbrukte to andre personers navn ved sending av truslene, noe som medførte at også disse to ble pågrepet i saken» skriver retten og fortsetter.

«Derimot har retten i likhet med aktor kommet til at straffen fullt ut skal gjøres betinget på bakgrunn av lang saksbehandlingstid hos påtalemyndigheten, noe som ikke skyldes forhold på tiltaltes side».

Når det gjelder truslene mot Vidar Kleppe, så mener Halden tingrett at disse truslene kan knyttes opp til den uroen som var i partiet på dette tidspunktet.

Truslene

Trusler sendt fra Halden bibliotek:
Mandag 7. oktober 2009 ble følgende e-post melding sendt til politiet: «En Bombe vil gå av på Moss lufthavn Rygge kl 2130 i Kveld å Ingen kan stoppe det».

Torsdag 15. oktober 2009 ble følgende melding sendt til Vidar Kleppe: «Jeg skal drepe deg din jævla rasistiske faen du trur du er jævla smart bare vent så ligger du på bånn av indre havn i kristiansand det skal jeg sørge for du å beate som er fylkesleder i østfold fikk meg ekskludert fra stryre og parti nå skal jeg ta hevn fy faen dere er nazister bare vent Org Nesten i Østfold bør holde lav profil kanskje jeg dreper han og jeg menner alvor av trusslenne dere har en uke på dere å nedlegge partiet».

Fredag 16. oktober 2009 ble følgende melding sendt Moss jernbanestasjon: «Kl 14.30 vil en Bombe gå av mot Moss Togstasjon dette er ikke er spøk det er Alvor Stopp Oss vis dere kan Norsk Folkefront».

Torsdag 22. oktober 2009 ble følgende melding sendt til Sandefjord lufthavn: «Terminalen på Sandefjord lufthavn vil gå i lufta kl 20.00 i kveld dette er alvor jeg kan alt om terminalen håper dere har et bra sikkerhetsopplegg gleder med til å se eksplosjonen får håpe det ikke er så mange passasjerer denne dagen for da blir det grilla kjøtt på Torp»

Mandag 26. oktober 2009 ble følgende melding sendt til Color Line: «på Dagens Skip som skal seile til kiel fra Oslo er det gjømt en Bombe som vil gå av når de passerer ferder fyr jeg sier ikke hvor den er håper dere finner denb da ellers så blir dette en veldig våt opplevelse og tur for dere alle»

Trusler sendt fra NAV:

Onsdag 18. november 2009 fikk Moss lufthavn Rygge følgende melding: «En bombe vil gå av kl. 22.30 ved ankoms thallen dette er alvor stopp det før det skjer Norsk Folkefront».

Mandag 7. desember 2009 fikk Rygge en ny melding: «En bombe vil gå av om to timer på hoved terminalen dette er alvor».

Mandag 26. april 2010 fikk Rygge igjen en ny trusselmelding: «Dette er en advarsel en bombe er ålassert ved terminalen den vil gå i lufta kl 11.30 dette er alvor».

Trusler sendt fra privatadresse:

Tirsdag 16. november 2010 kom siste trusselmelding til Rygge: «I Morgen kl 12.00 vil det gå av en bombe i ankomsthallen stopp oss vis dere kan dere har 14 timer på dere».

Kan ikke spores

Lørdag 17. oktober 2009 ble følgende melding sendt politiet: «Moss Lufthavn Rygge Terminalen går i Lufta kl. 20.30 bomba er plassert sammens med baggasjen dette rr ikke tull».

- Bevist
De ti bombetruslene ble sendt mellom 7. oktober 2009 og 16. november 2010. Seks av truslene ble rettet mot Moss Lufthavn Rygge. Truslene ble sendt fra tre ulike epostadresser. Gjennom IP-adresser har politiet funnet ut at gjerningsmannen brukte datamaskiner ved Halden bibliotek, NAV og privatadressen til en venn av Hæger Berg.

Hæger Berg nekter for at han har sendt e-postene. Likevel:

«Etter en samlet vurdering av bevisene som har vært ført under hovedforhandlingen, finner retten det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at det er tiltalte som står bak samtlige trusler som er omhandlet i tiltalebeslutningen. Retten finner at alle meldingene var skikket til å framkalle alvorlig frykt» skriver tingretten.

I perioden da truslene ble sendt jobbet Hæger Berg på restauranten Dickens i Halden. Denne ligger over gaten for NAV Halden, og 200 meter unna Halden bibliotek.

Biblioteket
Da flere av truslene ble sendt fra disse stedene, har Hæger Berg forklart i retten at han enten var på vei til jobb eller var på jobb.

De første truslene ble sendt fra Halden bibliotek. Hæger Berg har forklart at han ofte brukte pc'ene til Halden bibliotek for å sjekke mail og nyheter på nett.

Etter at de tre første bombetruslene ble sendt fra biblioteket ba politiet om at det ble laget lister over hvem som benyttet datamaskinene. Disse listene viser at Hæger Berg hadde vært innskrevet som pc-bruker samtidig som de aktuelle e-postkontoene hadde vært i bruk.

Da trusselen til Color Line ble sendt fra biblioteket 26. oktober 2009 klokken 13.59 var Hæger Berg ikke registrert som bruker av datamaskinene. Han og familien har derimot forklart at de markerte fødselsdagen hans sammen på Tista-senteret.

NAV
NAV Halden fikk beskjed om å registrere når Hæger Berg benyttet deres maskiner. Det var etter at han hadde kommet i politiets søkelys. Dermed ble det fanget opp at han satt på en NAV- pc 7. desember 2009 klokken 09.55 - samtidig med at en trussel mot Rygge lufthavn ble sendt.

Det samme skjedde 26. april 2010. Trusselen til Rygge ble sendt fra en NAV-pc klokken 09.49, samtidig med at personalet registrerte at Hæger Berg brukte pc'en. Det skal her bemerkes at IP-adressen bare konstaterer at trusselen ble sendt fra en av NAV et sted i Norge - ikke hvilket NAV-kontor.

Privatadressen
Den siste trusselen ble sendt fra en privatadresse. Hæger Berg var innom denne adressen samme kveld som trusselen ble sendt, men har vist fram kvittering for at han var i butikken like etter at bombetrusselen ble sendt. Halden tingrett mener likevel han kunne ha rukket å sende bombetrusselen før han gikk i butikken.

Politiet mener at trusselen sendt 17. oktober 2009 også ble sendt fra denne vennen. Årsaken er at IP-adressen er knyttet til den samme internettleverandøren i Halden-området som vennen benyttet.

Les også disse sakene i Nettavisen:

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene