- Trenger 1000 ulv

Foto: TV2 (Scanpix)

Ulv er den mest truede arten i norsk fauna, sier forsker.

12.02.09 10:23

GÅ RETT TIL DYRESIDEN

Ledende skandinaviske ulveforskere og zoologer har levert en rapport til det svenske Miljøverndepartementet for hvordan man best bevarer ulvestammen. En av tiltakene er å øke bestanden til 1000 individer, skriver Värmlands Folkblad.

Flytte fra Finland?
Rapporten er skrevet av svenske forskere ved dent skandinaviske ulveforskningssamarbeidet Skandulv, i samarbeid med Uppsala og Stockholms Universitet. De foreslår en rekke konkrete tiltak for å bedre den genetiske variasjonen.

- Flytte finske og russiske flokker til Nord-Sverige.

- Opprette fredede ulvesoner langs kysten av Nord-Sverige.

- Inseminere svenske ulver med finsk alfaulvsperm.

Alternativt til dette må man øke bestanden til 1000 individer for å sikre et variert genmateriale, skriver forskerne.

Les mer fra Dittdyr. no:

Reddet fra flammene

Med ulv i byen

Slik har du aldri sett en ulv

Innavl og jakt
Den norske bestanden er svært liten, noe som truer genvariasjonen.

- Den norske bestanden er sterkt innavlet. Dette truer arten på sikt, sier forsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark, til Nettavisen.

Likevel er det ulovlig jakt som bekymrer forskerne mest på kort sikt.

- Ulven er den mest truede arten i norsk fauna. Ulovlig jakt tar livet av like mange ulv som alle andre dødsårsaker til sammen, fortsetter Wabakken.

Aktiv rovdyrpolitikk
Den norske bestanden er betydelig mindre enn den svenske.

- I fjor var det 200 ulv i Skandinavia, men bare ti prosent var i Norge, sier Wabakken.

Den norske bestanden har nå stagnert etter at man opprettet ulvesoner i 2004.

- Den lovlige nedskytingen har også bidratt til at man ikke har nådd målene om ti levedyktige ulvekull i Norge, avslutter Petter Wabakken.

Norske myndigheter og forskere ble ikke invitert til å delta i det svenske forskningsprosjektet. Rapporten er levert til det svenske Miljøverndepartementet på bestilling fra miljøvernminister i Anders Carlgren i fjor.

Er den norske ulvebestanden forsvarlig regulert? Diskuter her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.