*Nettavisen* Nyheter.

- Trist at babyer dør på overtid

Foto: Jupiterimages (Getty Images/Brand X)

En kvinne kan gå 14 dager eller lengre over termindato før hun blir satt i gang.

13.09.13 12:54

(SIDE2): Det har fortsatt ikke kommet nasjonale retningslinjer for hvor lenge norske kvinner skal gå over termindato, kun anbefalinger.

Det betyr at det er opp til hvert sykehus hvor lenge kvinnen går over termindato. Men de fleste settes i gang i uke 42.

De fleste steder tilbys det også en kontroll 7-10 dager over termindato.

Folkehelseinstituttets Fredrik Frøen sier at det fremdeles er store forskjeller fra fylke til fylke hvor lenge en gravid kvinne går over 42 ukers svangerskap.

Tall fra 2012 fra Folkehelseinstituttet viser at 5 prosent av gravide kvinner i Hordaland fortsatt er gravide i uke 42, mens 1,4 prosent i Rogaland er det samme. Det er omtrent like mange barn som blir født i de to fylkene.

I Oslo er tallet 4,2 prosent, men der var det også langt over 10.000 fødsler.

Hordaland, Vestfold, Telemark, Buskerud og Troms er fylkene der kvinner går lengst gravide i forhold til antall fødsler. Det er imidlertid ikke slik at kvinner i grisgrendte strøk er mer utsatt enn andre. Faktisk er de ofte flinkere til å planlegge sin egen fødsel enn de som bor nær et sykehus.

- Følger anbefalingene
Thea Kristine Storeng opplevde alle kommende mødres store mareritt, nemlig at barnet hennes døde i magen , 17 dager over den termindatoen hun selv visste var riktig.

Hun fødte sitt døde barn på Helgelandssykehuset, Mo i Rana, og blogget om den sterke opplevelsen.

Bloggen hennes vakte stor oppsikt og hun ble overstrømmet av tilbakemeldinger fra leserne.

På fødeavdelingen der Storeng fødte sitt døde barn, følger de anbefalingene fra Helsedirektoratet.

- En uke på overtid blir alle kvinner tatt inn til en sjekk, hvis alt ser ok ut kan det gå en uke til, før vi alltid setter i gang i uke 42, sier vakthavende jordmor på fødeavdelingen.

HAR DU OPPLEVD Å GÅ LENGER ENN 14 DAGER OVER TIDEN? HVORDAN OPPLEVDE DU DET? DISKUTER UNDER

- Kontakt pasientombudet
- Som regel er jordmødre rundt om godt oppdatert, men det er fint å sette seg inn i Helsedirektoratets anbefalinger selv også. Jeg oppfordrer også mødre som opplever dødfødsel eller andre ting de stiller spørsmålstegn ved under en fødsel, til å kontakte pasientombudet, sier jordmor Siri Von Krogh.

(artikkelen fortsetter under)

Klikk på bildet for å forstørre.

- Jeg syns det er trist at babyer fortsatt dør på overtid i Norge, sier hun.

Von Krogh har jobbet som jordmor ved A-hus og driver nettstedet jordmorsiri.no. En dag i uken jobber hun fortsatt som jordmor.

Hun mener det er få sykehus som setter i gang en fødsel før på dag 11 etter termindato, foruten for de mødrene som er over 37 år, bærer flerlinger, har svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, der mor er syk, eller det er fare for babyens liv.

Grunnen til det er mest sannsynlig sammensatt. En igangsettelse krever blant annet tid og ressurser, dessuten kan det være en smertefull opplevelse for mor. Det er heller ikke helt risikofritt å sette i gang en fødsel.

- Ring sykehuset!
- Gravide skal sjekkes hver uke fra uke 38 og frem til de føder. Etter termin skal de også inn og sjekkes ved fødestedet med CTG for å se at babyen reagerer riktig på spark og bevegelser, at den har det bra. Det er også vanlig at man da tar en ultralyd og sjekker at det ser normalt ut og at det er nok fostervann. Når det gjelder overtidige svangerskap, er noe av det viktigste den gravide gjør, å følge med på babyens bevegelser. Dersom de endrer seg fra den ene dagen til den andre og blir mange flere bevegelser, eller mange færre bevegelser skal man alltid få en ekstra sjekk hos jordmor eller lege. Dersom det er utenfor vanlig åpningstid skal man alltid ringe direkte til fødeavdelingen når man går på overtid. Både mange bevegelser og få, en endring i babyens bevegelsesmønster, kan være et tegn på at babyen ikke har det bra.

På vent
Helsedirektoratet og Norsk gynekologisk forening har sammen utarbeidet fastere retningslinjer som ventes publisert i løpet av noen måneder.

- Vi har landet på et utkast og nå skal vi samordne med Helsedirektoratet, sier leder i Norsk gynekologisk forening, Knut Hordnes til Side2. Han mener nye retningslinjer vil ha en helt annen styrke enn kun anbefalinger, og selv om det da fortsatt er opp til hvert enkelt sykehus så er dette retningslinjer som bør følges.

- Det skal være gode grunner for å avvike fra disse retningslinjene, mener Hordnes.

I Danmark og Sverige har gynekologforeningene utarbeidet langt klarere retningslinjer om overtid enn de vi hittil har hatt i Norge.

Ved Akershus Universitetssykehus blir gravide kvinner sjekket når de er 41+1 uke.

- Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger, men vi tar selvsagt hensyn til hva kvinnen selv ønsker, så lenge det er medisinsk forsvarlig, sier konstituerende avdelingssjef ved Kvinneklinikken, Nina Schmidt til Side2. Hun kan fortelle at ikke alle blir satt i gang 14 dager etter termindato heller.

- De aller fleste blir jo det, men ikke alle. Er det stor pågang på fødeavdelingen, kan det hende at kvinnen må vente til vi har kapasitet også, men gjerne ikke mer enn noen timer eller en halv dag.

Ved Oslo Universitetssykehus er det 12-dagers regelen som gjelder. Praksis ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Rikshospitalet, er at kvinnen blir igangsatt 12 dager over termindato.

- Tolv dager etter den termindatoen som er fastsatt ved ultraundersøkelse i 18. svangerskapsuke, ifølge Thomas Åbyholm, Avdelingsleder Fødeavdelingen ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo Univeritetssykehus

Feil termin?
Når du er gravid, settes din termindato ut ifra din siste menstruasjon og denne blir igjen justert etter at du er på ultralyd i 17-19 uke. Her måler jordmoren babyens hodeomkrets, lårbein, magemål og sjekker ellers hvordan forsteret har utviklet seg. Utfra denne ultralyden gis kvinnen en ny termindato å forholde seg til. Og til og med for de kvinnene som har gjennomgått kunstig befruktning og fått satt inn egg en spesiell dato, kan datoen bli forandret.

Det viser seg at det ikke er flere barn som fødes på den korrigerte ultralyd-datoen, men allikevel praktiseres denne som den «riktige» termindatoen.

Mer tålmodig
Jordmor og daglig leder ved Familieklinikken i Oslo , Lena Milling mener at norske kvinner gjerne kan være litt mer tålmodige.

- Mange blir stresset når de går over termin, mens det er helt normalt å føde fra uke 37 til uke 41 pluss, pluss. Det er viktig å tenke på dette istedenfor den ene datoen som blir satt på sykehuset. I dag får alle kvinner en kontroll 7-10 dager etter termin og det er en veldig fin ting. Da får man vurdert kvinnen, barnet og modenhet i livmorhalsen.

Jordmoren har videreutdanning i ultralyd, er akupunktør og har jobbet for Internasjonale Røde Kors i Afghanistan og Kongo.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Helle Nilsen

Bedre å vente
- Jeg tror man bør snakke mer om den naturlige delen av å vente. På sykehusene har legene veldig lyst til å ta kontroll og styre under fødsler, noe jeg ikke syns kvinner bør finne seg i. Overtidsfødsler er legens ansvar og det er også igangsetting. Noe som kan gjøre fødselen mer smertefull og med økt risiko for at det blir brukt tang eller vakum, samt at det ender med et keisersnitt, sier hun.

FAKTA OM SVANGERSKAP

I påvente av revisjon av Norsk gynekologisk forenings (NGF) veileder i fødselshjelp, som skal utarbeides i samarbeid med Helsedirektoratet, anbefaler Helsedirektoratet følgende punkter til praksis.

Anbefalingene fra Helsedirektoratet går ut på at alle gravide får tilbud om uke 41-kontroll i spesialisthelsetjenesten 7-9 dager over TUL eller nærmeste virkedag som er praktisk gjennomførbar for kvinnen og tjenesten. Ved dette tidspunkt gjøres en klinisk vurdering med blant annet ultralydundersøkelse CTG-undersøkelse, vanlig svangerskapskontroll, og eventuelt vaginal undersøkelse og hinneløsning.

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). I Norge regnes et svangerskap som 283 dager mens Verdens Helseorganisasjon mener det er 280 dager.

Kvinnen bør anbefales induksjon fremfor videre oppfølging etter uke 41 kontrollen ved: Ultralydestimert fosterstørrelse < 10 percentilen eller vekstavvik mer enn minus 15 %

Redusert fostervannsmengde (AFI < 5 cm eller dypeste lomme < 2 cm)

Mors alder >35 år for førstegangsfødende

Pregravid BMI >30

TUL mer enn 14 dager senere enn en «antatt sikker» termin Naegele

Andre risikofaktorer bør vurderes individuelt (f.eks. etnisitet, sosiale faktorer og obstetrisk sykehistorie).

I forbindelse med undersøkelsen bør det legges en plan for videre oppfølging. Det tilstrebes at alle induksjoner bør være påbegynt senest på dag 294. Kvinnens ønsker vektlegges i den totale vurderingen, også hvis de ikke ønsker induksjon.

Antall gravide kvinner som går «over tida» har falt i Norge. Andelen er mer enn halvert de siste ti årene. Andelen overtidige svangerskap gikk særlig ned i 2011 og 2012, viser tall fra Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet. Det var i 2011 de nye anbefalingene ble innført.

Hvis fødselen skjer etter uke 42 eller seinere, regnes det som en overtidig fødsel. Siden år 2000 har andelen falt.

I år 2000 fødte 7,9 prosent av de gravide i uke 42.

I 2012 hadde andelen falt til 3,8 prosent.

Antallet dødfødsler ved termin er 0,55 per 1000 ved termin, 0,84 i uke 41 og 1,05 i uke 42.

Folkehelseinstituttet mener de nye nasjonale retningslinjene må sikre like rettigheter og god kvalitet til alle gravide uavhengig av bosted.

(Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet)

- Vi stiller oss bak de nye anbefalingene fra Helsedirektoratet som blant annet sier at ny svangerskapskontroll bør skje 7 dager over termin. Dette må imidlertid bli retningslinjer slik at det ikke er opp til den enkelte fødeavdeling hvordan man skal håndtere overtidighet. Vi er opptatt av at bekymring hos kvinnen skal tas på største alvor. Er det risikofaktorer til stede, som for eksempel høy alder og mindre liv, bør man ikke avvente indusering etter uke 41, sier fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød, Trine Giving Kalstad.

- Det er så meningsløst og unødig at fullbårne barn skal dø. Derfor er det viktig at direktoratets anbefalinger om at fødselen generelt bør igangsettes senest på dag 294, etter svangerskapsuke 42, blir håndhevet. Dette fordi risikoen for dødfødsel da stiger. Myten om at fosteraktiviteten avtar ved termin må avlives! Aktiviteten skal ikke avta, men den kan kjennes annerledes. Kjenner kvinnen mindre liv på overtid er dette et dårlig tegn og kvinnen må bli tatt på alvor i sin bekymring. Fordi risikoen for dødfødsel øker noe fra uke 41, er det viktig at hvert enkelt tilfelle vurderes nøye etter gjeldende anbefalinger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.