- Vi frykter at noen skal dø

Leder Fredrik Støtvig i Norsk Tollerforbund

Leder Fredrik Støtvig i Norsk Tollerforbund Foto: Norsk Tollerforbund (Nettavisen)

Leder i Norsk Tollerforbund frykter at liv skal gå tapt før Arbeiderpartiet forstår behovet for blålys på tollbiler.

06.05.11 11:05

- Jeg er redd for at det rett og slett må en ordentlig stygg ulykke til for at politikere skal reagere. La oss si om det skjer en dødsulykke og man kan dokumentere at årsaken er for dårlig sikkerhetsutstyr som blålys - hvem har ansvar da? Er det tjenestemannen, ledelsen, eller politisk ledelse? sier forbundsleder Fredrik Støtvig til Nettavisen.

Nå har han skrevet brev til Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter i finanskomiteen og justiskomiteen for å forklare dem hvorfor blålys er helt nødvendig for tollvesenets arbeid.

Til Nettavisen sier Aps representant Thor Lillehovde at han aldri har hørt ønske om blålys fra tollerne til tross for at Justiskomiteen har besøkt tollvesenet på grensen.

- Trenerer saken
- Da har han snakket med ledelsen og ikke representanter for fagforbundet, sier Støtvig.

I 2006 tok Norsk Tollforbund et standpunkt om at blålys var noe tollerne måtte ha. Det skjedde etter at det ble utarbeidet en rapport om behovet for blålys og muligheten til å kjøre utrykning i tollvesenet. Det var behandlingen av denne rapporten som stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker etterlyste i 2006.

Les: - Jeg blir deprimert

Nettavisen har tidligere skrevet at hele utredningen om blant annet blålys og andre hjelpemidler for tollvesenet ennå ligger i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Les: Han satt på blålyset i tre år

- At noen trenerer saken på et eller annet nivå er helt åpenbart, sier Støtvig.

- Trist lesing
I februar tok Frp på eget initiativ opp spørsmålet i Stortinget. Denne uken ble saken ferdigbehandlet i justiskomiteen. De rødgrønne partiene innstilte på å stemme ned Frp-forslaget om blålys når saken skal behandles i Stortinget i juni. De lente seg på en uttalelse fra konstituert justisminister Grete Faremo som lød:

«Jeg er imot å utvide adgangen til bruk av utrykningskjøretøyer med bruk av "blålys". Allerede i dag er det slik at også politiet er pålagt strenge restriksjoner i bruk av utrykningskjøretøyer, blant annet på grunn av faren for ulykker. Det vil også skape uryddige situasjoner at det ble etablert to "konkurrerende" etater som kunne foreta utrykning under samme hendelse, idet jeg antar at utrykning først vil være aktuelt ved mistanke om alvorlige straffbare handlinger. Her bør tolletaten – som i dag – varsle politiet».

Les egen sak: Her sier Faremo nei til blålys

- Dette er bare trist lesing og jeg stiller spørsmål ved Statsrådens kompetanse på området. Det kan virke som politiske prinsipper går foran gode praktiske og sikre løsninger. Uttalelsen blir så meningsløs når alt vi ber om er å utøve jobben vår på en forsvarlig og effektiv måte. Faren for ulykker er betraktelig større slik tollkontrollen foregår i dag, skriver Støtvig i en kommentar på forbundets hjemmeside.

Sikkerhet er hovedargumentet
Han sier at hovedargumentene for blålys ikke er at tollerne får stoppet flere bilister for kontroll fortere. Det er bare en bonus.

- Jeg vil si at grunnen til at vi ønsker blålys er sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet. Jeg frykter at liv kan gå tapt slik det er i dag. Bare nå den siste tiden har vi hatt flere episoder der personer har stukket av fra kontroll, sier Støtvig.

To av hendelsene skrev Nettavisen om i april. Ved et tilfelle stakk to unge nordmenn fra tollkontrollen på Ørje for senere å bli stoppet av politiet lenger inn i Østfold (les sak her). Ved et annet tilfelle krasjet bilen og sjåføren stakk av fra tollerne bilen og 158 kilo khat (les sak her)

Støtvig forklarer at blålys først og fremst er nødvendig ved de mange kontrollene utenfor de bemannede grenseovergangene. I Hedmark og Østfold er det fem bemannede grenseoverganger, men nærmere 100 veier inn i landet. I tillegg passer smuglere ofte på å kjøre over grensa når det ikke er kontroller ved grenseovergangene. Derfor er behovet for patruljerende tollere stort, og det aller meste av smuglervarene blir også tatt av de tollere i patruljebiler.

Farlig kontroll
I dag har ikke tollvesenet lov til å bryte noen veibestemmelser i kontrollarbeidet. Det betyr at de for eksempel ikke kan parkere på siden av motorveien, bruke busslommer til å gjennomføre kontroller, eller kjøre over heltrukket linje i arbeidet. Likevel må de altså stoppe trailere og biler på siden av veien.

- Blålys vil for det første varsle omverdenen om at det er en offentlig kontroll på gang. Blålys er internasjonalt og kjent for alle. Det vil gjøre at trafikken vil bremse ned og holde avstand. Vi vil bli mer synlige i trafikkbilde. Trafikksikkerheten vil øke betraktelig for oss og de som blir stoppet, og skulle vi ha behov for å følge etter en bil til politiet kommer kan det også gjøres på en forsvarlig måte, sier Støtvig.

Nå håper forbundet at Toll- og avgiftsdirektoratet snart oversender en utredelse og en positiv innstilling til Finansdepartementet, og at de rødgrønne endrer syn i blålyssaken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.