*Nettavisen* Nyheter.

- Vi knuser regjeringen på kollektivtrafikk

Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Frp vil bruke 13 milliarder kroner til kollektivløft i storbyene.

10.06.13 13:46

OSLO (Nettavisen): - Det er feil at Fremskrittspartiet ikke er opptatt av kollektivtrafikk, men vi vil gjøre det på den positive måten, ikke ved forbud og restriksjoner.

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud presenterte mandag partiets forslag til Nasjonal transportplan (NTP) med en solid påplusning på 455 milliarder kroner over ti år i forhold til regjeringens forslag.

Hoksrud og Frp forsvarer å bruke mer av oljefondet på infrastruktur og viser til at oljefondet skal gi en avkastning på 2,5 prosent, mens eksperter sier investeringer i infrastruktur gir 3,5 ganger tilbake.

Kollektivløft til 28 mrd. kroner
I tillegg til et milliardløft på hovedveier og et skippertak for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fyllkesveier og riksveier, har Frp også satt av store summer til kollektivtrafikken.

En storbypakke på 13 milliarder kroner til kollektivsatsing i de fire største byene er ett av tiltakene i forslaget.

- Vi knuser regjeringen på kollektivtrafikk og styrker kollektivtilbudet i Norge med 28 milliarder kroner de neste ti årene, sa Hoksrud da han presenterte planen.

Partiets storbypakke er på 6,5 milliarder kroner pluss 6,5 milliarder til riksveinettet, blant annet med superbussfiler.

Videre vil en rekke andre byregioner nyte godt av et bypakke på 5 millarder kroner, og det ligger inne en kollektivpakke på 10 millioner kroner.

Heller buss enn bybane
Frp mener staten må finansiere en større del av kollektivtransport i de største byene direkte, basert på mål om transport og faktisk målt transport og uavhengig av transportform. I stedet for bybaneløsninger, som Frp ikke har tro på, vil de satse på superbuss.

Vil lage statlig veifond
Fremskrittspartiet mener det er mulig å foreta et langt større investeringsløft på norske veier uten at det setter norsk økonomi i fare. Ved siden av å hente mer til samferdsel over statsbudsjettet, vil de bruke 500 milliarder kroner fra oljefondet og sette av til et fond der avkastningen skal gå til å investeringer i åpenbart lønnsomme prosjekter.

For å gjennomføre dette vil Frp bruke Avinor-modellen og opprette to statlige selskaper, et for veiinvesteringer og et for jernbaneinvesteringer. Avkastningen fra det nye samferdselsfondet skal gå til investeringer i disse selskapenes regi. Staten som eier bør ikke ta utbytte fra disse selskapene, ei heller fra Avinor, mener Frp.

3633639

Motorveinett
Et nasjonalt sammenhengende motorveinett mellom E18 fra Riksgrensen til Kristiansand, E6 mellom Svinesund til Oslo, Trondheim og Steinkjer, E39 mellom Kristiansand og Stavanger er strekninger som står først på prioriteringslista.

- Med et slikt fond tar vi ikke penger fra oljefondet, men bruker bare avkastningen, forklarte Hoksrud.

I sitt forslag til NTP vil Fremskrittspartiet videre ta et skippertak for å bremse forfallet på riks- og fylkesveiene. På riksveinettet vil partiet bruke 25 milliarder kroner for på ti år å ta igjen forfallet. På fylkesveinettet vil partiet bruke 55 milliarder kroner og håper det kan stanse forfallet i løpet av 15 år.

Vil verdien av statens pensjonsfond utland gå ned med Fremskrittspartiets innhoggg? var et av spørsmålene Hoksrud fikk på pressekonferansen.

- Nei, vi mener det ikke vil forringe verdien av oljefondet. Dette er lønnsomme investeringer for samfunnet, sa Hoksrud og viste til at SSB selv har beregnet at Norge kan ta ut mer av oljefondet til infrastruktur uten at det setter norsk økonomi i fare.

Han peker på at større rammer gir raskere bygging og dermed tidligere effekt av investeringene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.