- Vi må ha mer åpenhet om psykiske lidelser

Foto: Jørgen Berge (Mediehuset Nettavisen)

Selvmordstallene bekymrer lederen for helsekomiteen på Stortinget.

19.08.10 10:51

Tirsdag skrev Nettavisen om selvmordstallene i Norge.

I 2008 tok 347 menn og 157 kvinner livet sitt, totalt 504 personer. Under halvparten så mange dør hvert år i trafikken.

Men likevel er det bare trafikkulykkene vi hører om.

Les egen sak: - Selvmord må ikke glemmes

- For høye tall
Lederen for helsekomiteen på Stortinget, Bent Høie (H), sier til Nettavisen at han synes selvmordstallene er skremmende høye.

- Det er altfor høye tall. Jeg tror det også er mørketall her, både knyttet til trafikkulykker og overdosedødsfall, sier Høie.

Professor og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Lars Mehlum, påpekte tirsdag at det er viktig at vi ikke glemmer selvmordene, siden de er mulig å forebygge.

Dette er Høie helt enig i.

- Jeg er enig i at det er riktig å forebygge selvmord mer, men ikke nødvendigvis gjennom å skrive mer om selvmord i media. Det kan ha den motsatte effekten, sier han.

- Tabu over seg
Høie mener innsatsen for å få ned selvmordstallene, som oftest skyldes psykiske lidelser, må skjerpes.

- Det er jo mye hjelp å få i dag, men tilbudet er ikke godt nok utbygd. Derfor må vi løfte fram det, sier han.

- Er det fordi selvmord er så tabubelagt, at tilbudet er for dårlig på dette området?

- Jeg tror ikke det. Jeg tror mer at det fortsatt er sånn at psykiske lidelser har noe tabu over seg. Enda mer åpenhet rundt psykiske lidelser er det vi må fokusere på. Selvmord er jo bare resultatet av psykiske lidelser eller en vanskelig situasjon, sier Høie.

- Jeg tror det riktige for oss er å fokusere på det som er årsaken til selvmordene, sier han.

- Høy terskel
Høie mener folk med psykiske lidelser må få hjelp tidligere. I dag er det ofte slik at man må være alvorlig syk før en får hjelp.

- Det som jeg mener er hovedutfordringen, er at det er så høy terskel for å få hjelp i psykiatrien. Med det mener jeg at vi jo har hatt en veldig kraftig oppbygging av spesialdelen av psykiatrien, men det som mangler er muligheten for å få hjelp av en psykolog eller psykiater før en blir veldig syk, sier han.

- Det jeg tror skjer i dag, er at en ofte får den hjelpen fastlegen kan gi. Fastlegene vet at terskelen er høy, og lar i noen tilfeller vær å henvise til spesialhelsetjenesten, og heller prøver de hjelpemidler de har, gjennom blant annet samtaler, sier Høie.

Lederen av helsekomiteen mener vi må få til et bedre psykiatrisk tilbud i kommunene.

- Jeg mener det i større grad må være et tilbud på kommunenivå, som hjelper folk med lettere psykiske problemer før det blir alvorlig, sier han.

- Alvorlig syk
- Men hvorfor har man ikke allerede klart å få til et bedre tilbud til de med lettere psykiske lidelser?

- Det er nok fordi man har hatt veldig stort fokus på det som kalles opptrappingsplanen i psykiatrien, for de som har blitt alvorlig syke, og der var det store mangler også, sier Høie.

Høie mener vi må bort fra tabuene rundt psykiske lidelser.

- De fleste av oss vil gjennom livet være i en situasjon der en er psykisk syk. Vi må få bort tabuene, og ha en like avslappende holdning til psykiske lidelser som andre sykdommer, sier han.

Han forteller at Høyre den 9. september vil holde et seminar om nettopp psykisk helse på Stortinget.

- Høyre kommer til å jobbe veldig mye med dette i høst. Seminaret holder vi nettopp for å få opp denne problemstillingen i Stortinget, sier Høie.

- Bry seg
Høie mener også det er viktig å få ut mer informasjon om hvilke tegn på psykiske lidelser en skal se etter, og hvor en søker hjelp.

- Vi som både venner, familie og potensielle pasienter, må få mer informasjon om hva vi skal se etter av tegn, og vite hva vi skal gjøre, sier Høyre-politikeren.

I tillegg er det viktig at vi bryr oss om hverandre, påpeker han.

- Det er viktig å spørre om hvordan andre har det, sier Høie.

- Tror du selvmordstallene vil gå ned?

- Hvis vi gjør de riktige tingene er jeg overbevist om at vi fortsatt vil se en nedgang, sier han.

For tjue år siden var selvmordstallene mye høyere i Norge. Da tok om lag 700 personer livet sitt i året.

Har du noen tanker om hvordan man kan få ned antall selvmord? Si din mening under.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.