- Vi trodde Assad hadde rett

Foto: SERGEI SUPINSKY (Afp)

Men rikmannssønnenes tagging førte til et blodig opprør som har kostet 8500 menneskeliv.

08.03.12 15:31

FRIDTJOF NANSENS PLASS (Nettavisen): I disse dager er det nøyaktig ett år siden de første opprørene brøt ut i Syria som en følge av den arabiske våren i Nord-Afrika og Midtøsten. Den norske Atlanterhavskomité har invitert Norges ambassadør til Damaskus, Rolf W. Hansen, til å redegjøre for situasjonen i Syria.

Innledningsvis forteller ambassadøren at opprøret i Syria kom som en stor overraskelse på de aller fleste. President Bashar al-Assad hadde i et intervju med The Wall Street Journal forsikret om at opprøret i Nord-Afrika og Midtøsten ikke ville spre seg til Syria.

- Trodde de hadde kontroll
Ambassadør Hansen sier at både han og andre ambassadører i Syria var tilbøyelig til å tro at Assad hadde rett.

- Vi trodde at regimet hadde en type kontroll som gjorde at de ikke var like sårbare for den type protester som oppsto i Tunisia og Egypt, og at de hadde en annen relasjon til befolkningen enn kanskje enkelte andre land, sier ambassadør Rolf Willy Hansen til Nettavisen etter seminaret.

- Det viser seg nå ikke å være riktig. Elementene var jo der som i alle andre arabiske land. Det var misnøye med styre og stell, og med gode grunner, sier Hansen.

Dette understreker hvor vanskelig det er å spå om framtiden, og hvilken utfordring det er å forutsi hva som vil skje videre med den fastlåste situasjonen i Syria.

Det syriske opprøret startet med noen grafittegninger på husvegger i den sørlige byen Derra. Da syriske ungdomsgrupper malte frigjøringsslagord på veggene, ble dette slått hardt ned på av det hemmelige politiet.

Rikmannssønner arrestert
Rundt 15 gutter i alderen fra 10 til 15 år ble arrestert etter å ha malt med spraybokser på veggene. Guttene hadde blitt inspirert av TV-bilder fra Egypt og Tunisia. Den 6. mars i fjor ble guttene arrestert av det hemmelige politiet.

Guttene skal ha blitt torturert i fangenskap. Det var president Bashar al-Assads fetter, general Atef Najeeb, som var ansvarlig for arrestasjonene.

Det viste seg at graffitiungdommen var sønner av innflytelsesrike menn i Derra.

- Det var det som fikk begeret til å renne over, sier ambassadøren på seminaret.

Hendelsen utløste sinne og raseri hos syrerne, og opprøret spredde seg raskt til de store byene.

Assad kunne trolig ha håndtert denne misnøyen på en klokere måte, men valgte altså maktbruk som eneste utvei. Assad har sagt at han er tilhenger av reformer, og varslet nye reformer da opprøret var et faktum.

Noen nye reformer
Noen av reformene ble innfridd, men trolig altfor sent.

President Bashar Assad har tidligere uttalt at han har en reformdagsorden. Og da han kom til makten i 2000, flørtet han litt med demokratibegrepet. Han åpnet for diskusjonsfora, intellektuelle grupper og en mer frisluppet media som kunne kommentere samfunnet. Men etter et halvårs tid, ble det fremmet forslag om å danne politiske partier. Dette var nok dråpen som fikk begeret til å renne over, og førte til at farens gamle styre satte ned foten.

Assad har den siste tiden sørget for å få på plass noen reformer. Det har blant annet kommet en ny partilov, som gjør det lettere å danne politiske partier. En ny medielov skal i prinsippet lette på restriksjonene og sensuren. Men den elendige økonomien har ikke maktet å skape et klima hvor det er mulig å skaffe kapital til å etablere nye mediebedrifter.

Nytt grunnlovsutkast
I tillegg er det vedtatt et nytt grunnlovsutkast som blant annet opphever Ba’ath-partiets monopol på makten (Assads parti). Artikkel 8 i grunnloven begrenset nemlig dannelsen av nye partier, og slo fast at det kun var Ba’ath-partiet som skulle ha regjeringsmakt.

Et parlamentsvalg står også for tur i Syria. Kanskje allerede i mai eller juni. Men få analytikere tror at et parlamentsvalg vil løse konflikten i Syria.

Det finnes heller ingen klare alternativer til den sittende makten.

I Tyrkia er det opprettet en eksilopposisjon. Men Det syriske nasjonalrådet har problemer med å tilrekke seg representanter fra minoriteter som kristne og kurdere. Sistnevnte er skeptiske til at opposisjonen ble dannet i Tyrkia.

I tillegg består opprørerne i Syria av en rekke ulike grupperinger som ikke har noen overordnet ledelse, styre eller kommando. Det syriske nasjonalrådet har nylig påtatt seg oppgaven med å koordinere og samle disse gruppene, men dette kan vise seg å bli en vanskelig oppgave.

Ulike scenarioer
Ambassadør Hansen skisserer flere ulike scenarioer om hva som kan skje i Syria. Det snakkes blant annet om et internt militærkupp, men Hansen mener lojaliteten er for stor på øverste hold i de militære rekkene. Det skal være svært lite frafall på høyt nivå i de syriske styrkene.

Dessuten er ikke forsvaret like fristilte som de var i Egypt og Tunisia, hvor det var militæret som avsatte presidentene.

En av grupperingene er Den syriske frigjøringsarmeen. Gruppen har nylig oppstått, og blir styrt av militære avhoppere. Selv i fredstid er det mellom to og tre prosent som deserterer fra forsvaret, og andelen skal ikke være så mye høyere nå enn tidligere.

Et annet scenario er at forretningsstanden i Syria skal se seg lei av sanksjoner og dårlig business som følge av opprøret. Men mye kan tyde på at forretningsstanden forholder seg til det sittende styret.

Av internasjonale tiltak er det diplomatisk press og økonomiske sanksjoner som står på agendaen. Men så langt har ikke dette ført fram.

Ingen militærintervensjon
En internasjonal militærintervensjon ser ut til å være helt uaktuelt. Det kan blant annet skyldes FN-resolusjonen som tillot Nato å beskytte sivile i Libya med alle nødvendige midler. Men i realiteten ble FN-mandatet tøyd langt utover dette, og førte i praksis til at regimet falt.

Dessuten har Syria et langt sterkere forsvar enn Libya, noe som gjør det mulig at en del land faktisk vegrer seg for å delta i en militæroperasjon.

Russland og Kina er prinsippfaste når det gjelder et lands indre anliggende, og mener det internasjonale samfunnet skal holde seg unna. Det sies også at Russland har strategiske interesser i Syria.

Kina og Russland la ned veto for to Syria-resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Det kommer kanskje et tredje FN-vedtak, men da vil resolusjonen etter all sannsynlighet bli formulert på en måte som er spiselig for russerne og kineserne. Det innebefatter i så fall et vedtak med et humanitært formål som gir tilgang til humanitær hjelp i konfliktsonene.

Mulige våpenforsyninger
Det spekuleres derimot på at en rekke land vil være villig til å bistå opprørerne med våpenforsyninger. Dessuten er det heller ikke utenkelig at flere land vil bistå opprørerne med militærrådgivning i form av etterretningsopplysninger og satellittbilder, samt forsyning av noe kommunikasjonsutstyr.

Dette vil i så fall forlenge opprøret ytterligere, hevder eksperter.

Hansen utelukker ikke at regimet til slutt vil få en viss kontroll med situasjonen som gjør regimet levedyktig en stund til, men da som et utskudd i det internasjonale samfunnet.

- Det er langt fra sikkert at regimet faller.

Det finnes naturligvis ingen meningsmåling på den syriske oppslutningen rundt regimet. Men ifølge ubekreftede tall, skal om lag en fjerdedel støtte regimet, mens en fjerdedel er imot. De gjenværende femti prosentene skal være vinglete.

8500 mennesker drept
Syriske menneskerettighetsaktivister hevder at 8500 mennesker har blitt drept i det syriske folkeopprøret.

Neste steg for det internasjonale samfunnet er å sende tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, til Damaskus som FNs spesialutsending. Han blir antakelig nødt til å forhandle med Assad om de skal klare å avslutte blodbadet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.