*Nettavisen* Nyheter.

- Vi var for optimistiske (... men nå er det lurt å kjøpe)

Odin Forvaltning medgir at var for optimistiske i forkant av 2002. Men nå gjentar porteføljeforvalter Truls Haugen (bildet) at bunnen er nær, og han mener 2003 vil være et godt investeringsår for en langsiktig investor

19.05.08 01:17

- For et år siden trodde vi på "en sterk global vekst inn i andre halvår 2002", og at dette ville gi god avkastning for aksjer generelt utover i 2002. Sett i etterkant var dette synet klart for optimistisk, fastslår porteføljeforvalter Truls Haugen i januarutgaven av Odin Forvaltnings månedsbrev Hugin & Munin.Han trøster seg med at Odins fond i Finland og Sverige har gjort det brukbart, men i Norge har Odins satsning på oljeservice og offshore ikke slått til.Men om 2002 var skuffende, mener Odin-forvalteren at 2003 må være et godt kjøpstidspunkt, i alle fall for den som har en langsiktig horisont.- Vår vurdering er at det ligger et ganske pessimistisk syn på fremtidig utvikling i globale konjunkturer til grunn for dagens kurser. Alle snakker om hva som kan gå galt, fastslår han.Blant annet peker mange på svake økonomiske utsikter, og venter nedjusteringer av resultatforventningene. - Vi vil imidlertid peke på at siden "alle" snakker om at nedjusteringene må komme, ligger sannsynligvis det meste i kursene allerede, skriver Haugen.- Selv om vi er usikre på makroutsikter og aksjemarked på kort sikt, er det lettere å konkludere for en langsiktig investor. Børsene befinner seg etter vår mening "nær bunnen", og vi mener at mulighetene fremover ligger klart mer på oppsiden, enn på nedsiden. Det er vanskelig å treffe bunner i markedet, men vi tror at man bør utnytte den usikkerheten som eksisterer i markedet i dag til å øke sine investeringer i aksjer, skriver han videre.- Det er vanskelig å se for seg at en investering i 2003 skulle gi dårlig avkastning kommende 5-årsperiode, konkluderer han.Blant momentene som kan gi ny oppgang er økt investeringsaktivitet i amerikanske bedrifter, en løsning på Irak-konflikten, oppkjøp og fusjoner, samt likviditetsflyt inn igjen i aksjemarkedet fra institusjonelle investorer som har vektet seg ned i aksjer.Odin tror Asia kan bli en positiv overraskelse når det gjelder vekst.Dessuten mener Odin at aksjer i Norden, som de har fokus på, jevnt over er historisk lavt priset både i forhold til resultater og bokførte verdier.Når det gjelder sektorer, mener Odin olje og oljeservice lavt priset. Sykliske aksjer likeså.Europeisk telekom kan fortsatt være for høyt priset, mens bildet er blandet innen IT, men mange av selskapene er fortsatt høyt priset.Også innen farmasi stiller Odin spørsmål ved om prisingen kan forsvares tross forventet langsiktig vekst på grunn av en eldre befolkning.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.