*Nettavisen* Nyheter.

– Bøndene seigpines

Foto: Kerstin Joensson (AP)

Høyres Torbjørn Røe Isaksen vil ha en kraftig omlegging av dagens landbrukspolitikk.

24.07.09 07:43

– Høyre vil ha en mer robust landbrukspolitikk som kan gi levedyktige bønder. Det blir fremdeles færre og færre gårdsbruk, mens det blir flere landbruksbyråkrater. Det foregår i realiteten en seigpining av norske bønder, sier 1. kandidat i Telemark Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Rigid regelverk
Røe Isaksen, som er tidligere Unge Høyre-leder og også sitter i sentralstyret, mener dagens landbrukspolitikk er desillusjonerende og preges av et rigid regelverk.

– Når dere vil legge om landbrukspolitikken, er det ikke da det bondefiendtlige Høyre som vil gjøre det?

– Nei, vi kutter noe i overføringene til landbruket, men mindre enn Frp vil kutte. Så gir vi det tilbake i form av mindre reguleringer og reduserte skatter og avgifter, sier Røe Isaksen.

Ny reform
I Høyres reformerte landbruk vil boplikten være opphevet, og det samme vil prisreguleringene for landbrukseiendommer være. Erstatningen ved vern og ekspropriasjon skal også bli bedre.

– Det hersker rene Sovjettilstander i forhold til blant annet ekspropriasjon, og store deler av distrikts-Norge er i realiteten rettsløst. Fellesskapet tar seg også til rette når bønder blir tvunget til å selge gården under markedspris, mener Røe Isaksen.

– Slipp bøndene fri
Høyre vil også oppheve jordlovens delingsforbud, gjennomgå alle reguleringene i utmark, og gi bøndene større muligheter til å kjøpe jorden de driver. Dessuten vil partiet ha større lokal selvråderett over motorferdsel i utmark.

– Dette er en totalpakke for å hjelpe bøndene på veien til bli frisluppet. Bønder skal ikke være statlige ansatte, men selvstendige næringsdrivende. Da kan de heller ikke være gjennomregulert, sier førstekandidaten fra Telemark.

– Mange små vil forsvinne
Bondelaget har sansen for noen av Høyres forslag, men frykter at partiets politikk vil føre til at mange små aktører forsvinner.

– Da Høyre satt i regjering sist, kompenserte de ikke det de fjernet, og da var det attpåtil to andre partier som holdt igjen, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Han mener partiet tar for lett på at Norge har en utfordrende topografi med forskjellige driftsvilkår over hele landet.

– Ingen frihet
– Og uten inntekt, er det ingen frihet for bøndene, som Høyre snakker om. På mange områder er det ikke mye lovende for landbruket i Høyres politikk. Mange små vil måtte gi seg, mener Bjørke.

Men han mener Høyres Torbjørn Røe Isaksen har flere gode poenger også.

– Det er riktig å holde fokus på antall byråkrater, men på den annen side er det vanskeligere å drive landbruk i kommuner som har mistet eller kuttet i den faglige kompetansen. Vi liker godt at partiet tar grunneierretten på alvor, og at de vil få vekk formuesskatten på næringskapital, sier Bjørke.

Ikke prioritert
Og selv om Bjørke også vil ha større lokal selvråderett over motorferdsel i utmark, så mener han at Høyre ikke så ut til å prioritere dette da de hadde miljøvernministeren.

– De hadde dessuten et veldig stort fokus på vern i regjering, minner Bjørke om.

Om dagens rødgrønne regjering, sier Bjørke at fine ambisjoner ikke følges opp med nok midler, og at frustrasjonen er stor over rovdyrpolitikken som føres med SV i regjering.

– Senterpartiet har ikke nådd godt nok fram i regjeringen, mener bondelagslederen. (ANB)

Annonsebilag