– Ingen oversikt over helsespesialister

Foto: Lien, Kyrre/Scanpix

Norske helseforetak vet ikke hvilken kompetanse sykehusene trenger, ifølge ny rapport. Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen fortviler.

16.01.11 11:34

Oslo (ANB): Begge forbundene mener en ny rapport fra McKinsey & Company Inc viser at økte investeringer i kompetanse er essensielt. De understreker imidlertid at det er viktig at kompetansebehovet kartlegges grundig først.

– Vi har etterspurt en slik oversikt flere ganger, men så langt uten at noe har blitt gjort, konstaterer leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann.

Faglig oppdatering
Norsk Sykepleierforbund legger vekt på at medisin og sykepleie er fagområder under konstant utvikling, og at dette krever jevnlig faglig oppdatering. Dette satses det ifølge forbundet altfor lite på i dag.

– Kontinuerlig faglig oppdatering er svært viktig, men med dagens situasjon er det ofte ikke mulig for spesialistene å følge med på den faglige utviklingen. Det er en trussel mot pasientsikkerheten, mener Normann.

President i den Den Norske Legeforening, Torunn Janbu, nevner et konkret eksempel på problemet.

– Helse Sør-Øst satte en stopper for at kirurgene kunne delta på det årlige kirurgiske høstmøtet, med begrunnelsen dårlig økonomi. Dette er det ene årlige store fagarrangementet som kirurgene pleier å reise på, og det viser at det ikke planlegges og budsjetteres for kompetanseutvikling på en systematisk måte.

Hvem trengs?
Normann understreker at det er essensielt at oversikten over hvilken kompetanse som trengs til en hver tid er oppdatert.

– Det er svært viktig å være oppdatert på hvilken kompetanse man trenger. På enkelte områder kan man trenge annen kompetanse i dag enn man gjorde for tre år siden. Mange spesialister kan videreføre og oppdatere sin kompetanse, men det er også behov for nye spesialister, sier forbundslederen.

Manglende spesialisering
Et av problemene er at det på enkelte fagområder mangler spesialister.

– Rusmedisin er blitt spesialisthelsetjeneste for få år siden, men vi har fortsatt ingen spesialister i faget. Legeforeningen har lagt frem forslag til krav til utdanning i avhengighets- og rusmedisin for halvannet år siden, men fortsatt er dette ikke realisert, opplyser Torunn Janbu.

Både Janbu og Normann mener de ansvarlige må ta fatt på utfordringene i spesialisthelsetjenesten snarest.

– Dette er både et politisk ansvar og et eieransvar, konstaterer de.

Mangler data
Rapporten som påpeker manglene er skrevet på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening, og tar sikte på å gjennomføre en analyse av investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Rapportens hovedkonklusjoner lyder som følger:

– Hvor mye Norge bruker på kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten er ikke tilgjengelig i offentlige dataregister. Inntrykket er at helseregionene og helseforetakene mangler en helhetlig oversikt over hvilke ressurser som blir bruk til dette formålet, hvor ressurser blir brukt, og om ressursbruk gir ønsket effekt.

– Som en følge av det manglende datagrunnlaget er det vanskelig å gjøre en faktabasert vurdering knyttet til dagens situasjon og planer for fremtiden.

Helsemessig gevinst
Rapporten peker på følgende gevinster dersom investeringene i kompetanseutvikling økes:

* Helsemessige resultater er ansett å være den viktigste verdiskapningsmuligheten knyttet til investeringer i kompetanse.

* Kompetanse og god systematikk knyttet til rutiner, internkontroll og standardisering av prosesser vil bidra til reduksjon av uønskede hendelser, og ivareta pasientsikkerhet.

* Undersøkelser og behandlingstid vil kunne reduseres som følge av gode medisinske og sykepleiefaglige vurderinger.

* Ledere og ansatte som tar rette avgjørelser og som har god innsikt i optimal drift, vil bidra til at kapasitet utnyttes på en effektiv måte.

* Investeringer i kompetanse er et konkurransefortrinn i rekruttering og reduserer turn-over av arbeidskraft. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag