I løpet av sommeren eller høsten vil hele den voksne befolkningen i Norge ha fått tilbud om vaksinasjon.

Da vil Norge stå overfor en situasjon som det så langt ikke er snakket mye om:

Rundt 1,1 millioner barn vil fortsatt ikke vil ha fått vaksine.

I tillegg antar FHI at rundt 30 prosent av den voksne befolkningen vil takke nei. Det utgjør en drøy million til.

Barn vaksineres ikke - men møtes selvsagt

Ingen av vaksinene vi har er godkjent for bruk på barn. Pfizer har riktignok testet sin vaksine på personer ned til 16 år, men og det er bare begrensede planer om å vaksinere risikogrupper ned til 16 år i Norge.

At barn ikke blir vaksinert er en utfordring av flere årsaker, men viktigst er det at barn møter andre barn i store ansamlinger: I et klasserom med 30 elever, er det ingen hjelp i at de fleste voksne er vaksinert.

Til høsten vil viruset ha omtrent like gode muligheter til å spre seg på en skole eller barnehage, som de hadde før noen ble vaksinert.

Det skaper to ganske tydelige spørsmål:

  • Er det et egentlig problem?
  • Og hvis det er det: Hva gjør vi i så fall med det?

- Det stemmer at vi til høsten kan være i en situasjon der de aller fleste voksne er vaksinert og har god beskyttelse, mens ingen barn er vaksinert. Det er for tidlig å bestemme hvordan vi skal håndtere dette. Det er mye vi skal lære om viruset, sykdommen og virusets virkninger før vi kommer så langt. Dette er en debatt vi må ta i løpet av sommeren, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til Nettavisen.

Dilemmaene

Så langt tyder alt på at at smitte blant barn i seg selv ikke er noe stort problem. Dødsfall har ikke forekommet i Norge, og de færreste blir spesielt syke.

Les også: FHI-studie: Britisk virusvariant øker risikoen for sykehusinnleggelse kraftig

I utgangspunktet bør det derfor ikke være store utfordringer med å la smitten spre seg blant barn.

Men så enkelt er det ikke.

For det første antar man at rundt 30 prosent av den voksne befolkningen ikke vil bli vaksinert, selv om de får tilbudet. Massiv smitte blant unge vil enkelt kunne spre seg til de voksne som ikke er vaksinert.

Vaksinene ikke er heller ikke 100 prosent effektiv. Avhengig av mutasjon viste for eksempel Johnson & Johnsen-vaksinen seg å være 57-72 prosent effektiv.

Les også: Johnson & Johnson melder at selskapets koronavaksine er 66 prosent effektiv

Sannsynligvis er de fleste beskyttet mot alvorlig sykdom, men det viser at risikoen ved å la viruset løpe blant barn ikke vil være et problem - selv om alle andre vaksinerer seg.

Vaksine mot barn kan komme

Det er først den senere tiden at legemiddelselskapene har begynt å teste ut sine vaksiner på barn. Pfizer og Moderna har startet kliniske forsøk for barn ned til 12 år, som de håper vil ha resultater å vise til mot sommeren.

Selv om disse studiene skulle bli vellykkede, betyr det uansett at verken barnehage eller barneskole kan ha reelt håp om vaksine på denne siden av nyttår.

AstraZeneca har også startet så smått med 300 barn, men det er langt derifra og til en utvidet godkjenning.

En ikke ubetydelig bekymring er uansett at mange foreldre ikke vil vaksinere barna sine mot en sykdom som så langt har vist seg forholdsvis ufarlig for barn. Oppstyret rundt AstraZeneca-vaksinen for voksne har neppe forbedret utsiktene.

Les også: Spørsmålene du kanskje ikke har turt å stille om koronavaksiner

Vil bli mye lettere å slå ned utbrudd

Men det er lys i enden av tunnelen, selv uten vaksine blant barn:

Ved å ha vaksinert store deler av den voksne befolkningen, vil smitten uansett spre seg i langt mindre grad i samfunnet generelt.

Det betyr at det vil være lettere å holde kontroll på smitteutbruddene enn det er i dag, fordi smitten ikke vil være «over alt».

Bare tenk tilbake på sommeren i fjor: Viruset var da like smittsomt som i april, men kombinasjonen av godt sommervær og få smittede, ble en selvforsterkende syklus der smitten gikk ned.

Mandag ble det kjent at Oslo kommune ønsker å starte ukentlig screening av 90.000 elever i skolealder. I tillegg ønsker de at 80.000 andre lærere, ikke-vaksinert helsepersonell og bygningsarbeidere skal gjennomføre en selvtest en gang i uka.

Det er blant annet gjennom ekstremt omfattende massetesting at Kina har klart å holde smitten i landet helt nede. I kombinasjon med at en stor del av befolkningen er vaksinert, er det grunn til å håpe at dette kan utradere smitten.

Hvordan dette i praksis vil se ut, er derimot for tidlig å si:

- Skal vi klare å holde epidemien under kontroll og unngå spredning blant barn og ubeskyttede voksne, må vi nok fortsette med testing og smittesporing og kanskje noen kontaktreduserende tiltak. Det er ikke sikkert det blir så vanskelig. De fleste av landets kommuner har nå nesten ingen smittespredning selv om veldig få er vaksinert. Det blir mye enklere å holde situasjonen under kontroll når mange er vaksinert, sier Aavitsland.

Les også: FHI-topp: Situasjonen i disse kommunene har stor betydning for koronautviklingen