Gå til sidens hovedinnhold

- 1.5 mill. kan bli «statsløse»

Utfordringene står i kø når verdens 10. største land skal deles i to.

Førstkommende søndag starter den ukes lange folkeavstemningen i Sør-Sudan. Da skal 3,8 millioner registrerte velgere stemme over selvstendighet fra Nord-Sudan. Den kommende folkeavstemningen er forankret i fredsavtalen fra 2005, som endte en 21 år lang borgerkrig mellom sør og nord. Krigen anses for å være en av kontinentets blodigste konflikter.

Det har lenge vært knyttet stor spenning til den planlagte folkeavstemningen, og mange har fryktet at den kan føre med seg en ny borgerkrig. Ifølge ekspertene står utfordringene i kø.

- Den første utfordringen er at folkeavstemningen virkelig finner sted, og det ser ut til at Nord-Sudan har akseptert dette. Folkeregistreringen er i havn, og Bashir (Sudans president) var nylig i Juba i Sør-Sudan og har sagt at Nord-Sudan vil godta resultatet. Så den utfordringen er kanskje over hvis det ikke skjer noe i Nord-Sudan i mellomtiden, sier Sudan-ekspert og professor ved Høgskolen i Oslo, Anders Breidlid, til Nettavisen.

Svak og korrupt regjering i sør
Men problemene står i kø for Sør-Sudan. Etter å ha blitt oversett av sentralmyndighetene i årevis, står Sør-Sudan igjen med en svært dårlig infrastruktur. Regionen, som er på størrelse med Frankrike og Tyskland kombinert, har nesten ingen veier, og langt fra nok skoler eller helsestasjoner til sine åtte millioner innbyggere.

- Den store utfordringen i Sør-Sudan dersom Sør-Sudan blir selvstendig, er at regjeringsapparatet er svakt, det er liten kompetanse og mye korrupsjon. I tillegg er et stort problem stridighetene mellom etniske grupper i sør, hvor dinkaene har de viktigste politiske posisjonene. Det er vanskelig å si hvordan forholdet mellom de etniske gruppene vil bli etter selvstendigheten, men at det er mye sprengstoff her er hevet over tvil, sier Breidlid.

- I tillegg er det knyttet store utfordringer til fordelingen av oljeinntektene. Mye av oljen ligger enten i grenseområdene mellom nord og sør, eller i sør, mens oljen kanaliseres til nord via Port Sudan. Det er store grensespørsmål som også er uavklart, sier Breidlid.

1,5 millioner flyktninger
Dersom Sør-Sudan bestemmer seg for selvstendighet, blir landet etter planen løsrevet fra Nord-Sudan 9. juli 2011, nøyaktig seks år etter at fredsavtalen trådde i kraft.

- Men kanskje den aller største utfordringen er at det har vært opp til 1,5 millioner flyktninger i og omkring Khartoum (hovedstaden i Nord-Sudan red.anm.), der flesteparten er fra sør. Hvis det blir selvstendighet i Sør-Sudan, truer myndighetene i nord med å frata dem deres statsborgerskap, og da må de vende tilbake til Sør-Sudan hvor det ikke er utviklet et adekvat mottakerapparat, sier Breidlid.

- Flyktningeproblemet kan utvikle seg til en stor konflikt. Logistikken er ikke god nok til å bringe så mange mennesker til sør i løpet av kort tid, og hvis de fratas sine statsborgerrettigheter, så vil de bli behandlet som statsløse og da kan de skape store konflikter. Bashir har imidlertid lovet å rydde unna disse problemene innen juli 2011.

Forsonende tone
Nord-Sudans president, Omar al-Bashir, hadde en forsonende tone da han besøkte den sørsudanske hovedstaden Juba tidligere denne uken.

- Personlig blir jeg lei meg hvis Sudan blir splittet. Men samtidig blir jeg glad hvis det blir fred i Sudan mellom de to sidene, sa Bashir.

Videre understrekte Bashir at han ville erkjenne resultatet av folkeavstemningen. Han sa også at folkeavstemningen blir første gang at folket i sør får bestemme over sin egen framtid siden 1898.

- Er det overraskende at Bashir var så forsonende i sin tale tidligere denne uken?

- Bashir er svært uforutsigbar selv om han i hele høst har sagt at han vil akseptere resultatet av folkeavstemningen.

- Andre ministere i nord har imidlertid i fjor høst sagt at Nord ikke vil godta at Sør blir egen stat. Men slik situasjonen er nå, og med Bashirs mange utsagn om at han vil akseptere resultatet, vil det nåværende regjeringsapparatet i nord måtte godkjenne en eventuell separasjon.

- Bashir er garantisten
Videre påpeker Breidlid at Bashir er en svært kontroversiell leder som blant annet er ettersøkt av Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Han er også anklaget for å ha stjålet til seg mange av oljemilliardene, og han har varslet en innføring av sharialovgivning i nord dersom det blir separasjon.

- Samtidig er det viktig at det ikke blir statskupp i nord nå slik at Bashir mister makten. Tross alt er Bashir nå garantisten for at resultatet av referendumet godtas i nord, sier Breidlid.

Oljeinntektene
Skjevfordelingen av oljeinntektene er en av grunnene til det dårlige forholdet mellom nord og sør. I en fersk rapport fra Global Witness konkluderes det med at det må på plass en ny avtale på oljefordelingen.

- Det har vært mye mistro til den nåværende inntektsfordelingen, og om den er rettferdig. Mistro til inntektsfordelingen er en av grunnene til at sør trakk seg midlertidig ut av maktfordelingsavtalen i 2007. Flere bevis tyder på at denne bekymringen ikke var ubegrunnet, lyder rapporten.

Rapporten etterlyser også en mer åpne oljepolitikk i landet.

- Under dagens forhold kan ikke de sudanske statsborgerne være sikre på hvor mye olje landet deres produserer, og derfor kan de ikke med sikkerhet vite at oljerikdommen blir fordelt på en rettferdig måte, lyder rapporten.

- Det er helt avgjørende at dette spørsmålet blir håndtert. En ny oljeavtale mellom nord og sør er helt nødvendig for å hindre at det igjen bryter ut en fullskala krig.

Kilder: BBC, The Times, Associated Press, Wikipedia.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken