Gå til sidens hovedinnhold

1,5 millioner kroner til Alna-foreninger

Lindeberg kulturfestival er blant de mange tiltakene bydelen nylig drysset 1,5 millioner kroner over.

ALNA: Det nærmeste året blir det alt fra skifestival og kulturfestival til turneringer, teater og mye annet, skal man tro årets søkerliste og tildelinger av frivillighetsmidler i Alna.

Nylig delte bydelens oppvekst- og kulturkomité ut 1,5 millioner kroner til et stort antall tiltak. Totalt kom det inn 92 søknader om totalt 4, 42 millioner kroner.

Fikk 80.000 kroner

En av søkerne som fikk de største summene, var populære Lindeberg kulturfestival:

Les også: Hedret sentrale kulturaktører i bydel Alna

80.000 kroner ble bevilget til festivalen som går av stabelen ved Jerikobanen 1. juni med alt fra Hans Majestet Kongens Garde til 9 Fingers og Trond Granlund på programmet.

Haugerud Idrettsforening har fått 75.000 kroner for å legge til rette lavterskeltilbud, mens Lindeberg Sportsklubb har fått 50.000 kroner til å arrangere skifestival og ytterligere 50.000 kroner for arbeid med Jerikobakken.

Dette fikk de:

Nedenfor kan du se hele lista over tildelinger:

 • Haugerud IF Fotball – Anskaffelse av utstyr for å holde Haugerudbanen åpen om vinteren: 60.000 kroner
 • Lindeberg Sportsklubb avd. ski – Skifestival, opplæring og utlån av ski, foredrag om frivillig engasjement: 50.000 kroner
 • Lindeberg Sportsklubb avd. ski – Vedlikehold og oppgradering av sikkerhetsinstallasjoner i Jerikobakken: 50.000 kroner
 • Furuset Idrettsforening – Åpen ishall på søndager i sesongen, vinter- og høstferien: 35.000 kroner
 • Delfin Svømmeklubb. Svømmetilbud og vannaktiviteter for kvinner og barn i Furuset: 35.000 kroner
 • Haugerud Idrettsforening. Oppussing av treningsrom for å legge til rette lavterskeltilbud: 75.000 kroner
 • Falken Girls Cricket Club – "Cricket Mela” – cricketturnering i Furuset Forum for jenter/kvinner: 39.000 kroner
 • City Cricket Club (Haugerud Tigers Cricket Club): Halleie (Nydalen idrettshall) og utstyr til ungdomslag med 16 medlemmer fra Bydel Alna: 12.000 kroner
 • Lindeberg Sportsklubb avd. fotball – Intern cup september 2013 samt tiltak for å styrke foreldreengasjement: 25.000 kroner
 • Alna Cricket Club – Treningsleir for ungdom 13–19 år: 15.000 kroner
 • Furuset Allidrett IF–Sommercamp 2013: 35.000 kroner
 • Furuset Parkour–Utstyr til trening: 16.000 kroner
 • Furuset Fotball IF–Fotballskole/-trening for jenter og gutter 4–6 år: 20.000 kroner
 • Østre Aker Drømmeteater–Teaterprosjekt i Østre Aker Kirke for barn og unge: 25.000 kroner
 • Amigosklubben i Haugerud kirke–Tilskudd til PC og enkelt møblement til ungdomstilbudet: 16.000 kroner
 • Furuset KFUK-KFUM speidere–Deltakelse på landsleir i Stavanger: 10.000 kroner
 • Vennskapsgruppa Brobygging Lindeberg-Gujrat – ”Grønn familiedag” på Nordre Lindeberg gård: 5.000 kroner
 • Pakistansk familienettverk–Musikkverksteder og temakvelder: 40.000 kroner
 • Barwaqo Norge–Temakvelder: 20.000 kroner
 • Visjon Forum Norge–valgmøte: 10.000 kroner
 • Norges Saivite Hindu Kultursenter–Yogakurs samt Amman dag (årlig kulturfestival) på Ellingsrud: 20.000 kroner
 • Kvinneaksjon 2013–Arrangement og seminar for kvinner med minoritetsbakgrunn: 10.000 kroner
 • ”Informasjon er makt” v/ Elisabeth Paradiso Urassa–Informasjonstiltak og trening for kvinner med minoritetsbakgrunn: 25.000 kroner
 • Rabea Kvinneforening–Diverse tiltak for kvinner: 35.000 kroner
 • LIN (Likestilling, inkludering og nettverk–Tilskudd til jentegruppe på Haugerud skole, og Eid-feiring: 30.000 kroner
 • Daricha Oslo–Fem musikk-, poesi- og kulturarrangement på Furuset: 20.000 kroner
 • Furuset pensjonistforening–Medlemsmøter og–aktiviteter: 20.000 kroner
 • Teisen-Bryn pensjonistforening: 7.000 kroner
 • Ellingsrud Pensjonistforening–Musikkinnslag og foredragsholdere på medlemsmøter: 5.000 kroner
 • Furuset sykehjems venner–Månedlige arrangementer: 8.000 kroner
 • Lions Club Furuset–Arrangementer som besteforeldrenes dag på Nordre Lindeberg gård, tur til Mariholtet: 10.000 kroner
 • Ellingsrud Velforening–Ellingsruddagen 2013: 80.000 kroner
 • Hellerud Vel–Kurs i søm på Kringsjå kulturhus: 3.000 kroner
 • Hellerud Vel–Barneteaterforestilling på Kringsjå kulturhus: 15.000 kroner
 • Kultur i katedralen–Konserter og kulturarrangement i Østre Aker kirke: 20.000 kroner
 • Alna janitsjar–Julekonsert i Østre Aker kirke og markering av 20-års jubileum: 15.000 kroner
 • Korelli–Innøving og framføring av Fauré’s ”Requiem”: 25.000 kroner
 • Skjønnhaug og Lutvann skoles pikekor–Musikalkonsert med innslag av dans: 10.000 kroner
 • Bryn skoles musikkorps–Uniformer til nye medlemmer: 50.000 kroner
 • Karvan Dance–3 dagers Bollywood danseworkshop og kurs i dholtrommer for barn og unge: 20.000 kroner
 • Haugen skolekorps–Tilskudd til trommer, rytmeinstrumenter og blåseinstrumenter samt utenlandstur og reparasjon av fane: 50.000 kroner
 • Furuset skoles musikkorps–Vedlikehold av instrumenter: 50.000 kroner
 • Hellerudkoret–Korseminar: 10.000 kroner
 • Lindebergskolenes musikkorps–Innkjøp av regntøy og notevesker: 15.000 kroner
 • Lindebergskolenes musikkorps–Rekrutteringstiltak: 35.000 kroner
 • Tvetenkoret–Tilskudd til etablering. Nyoppstartet kor som øver på Tveten gård: 5.000 kroner
 • Groruddalen Revmatikerforening–Varmtvannstrening på Haukåsen skole: 10.000 kroner
 • Groruddalen Historielag–Årbok 2013 med lokalhistoriske artikler og bilder: 8.000 kroner
 • Hellerud Hagelag–Oppgradering av hage ved Haugerud aktivitetshus: 10.000 kroner
 • Alnaelvas venner–Lysvandring langs Alna 26. september 2013: 15.000 kroner
 • Hellerud teaterverksted–ny produksjon høsten 2013: 60.000 kroner
 • Lindeberg-kulturens venner–Lindeberg kulturfestival i juni 2013 samt kurs for barn og unge: 80.000 kroner
 • Folkeakademiet Hellerud–Barneprogram på Deichmanske bibliotek filial Furuset: 10.000 kroner
 • Grønlihytta SA–Anskaffelse og montering av solcelleanlegg, komfyrtopp, benkeplate og benkeskap: 35.000 kroner
 • Foreningen Trosterudvillaen–Kulturarrangement: 20.000 kroner
 • Foreningen Trosterudvillaen–Subsidiering av husleie for lokale frivillige organisasjoner som bruker Trosterudvillaen: 25.000 kroner

Disse fikk nei

Ikke alle søkerne fikk penger da Oppvekst- og kulturkomiteen var samlet i april.

Årsaken kunne være at søknaden bar for lite preg av frivillighet, manglet budsjett, var for lite konkret, dreide seg om aktiviteter utenfor bydelen, eller kunne ifølge bydelsutvalget rett og slett ikke prioriteres denne gangen.

Ifølge retningslinjene skal politikerne prioritere tiltak som ivaretar bydelens fysiske miljø, som bidrar til dugnadsinnsats, som bidrar til kulturopplevelse og som fremmer sosialt fellesskap og deltakelse blant bydelens beboere. Og alle søkere må ha tilknytning til bydelen.

Disse fikk nei denne gang:

 • Oslo City FC–Idretts- og sosiale aktiviteter for barn og ungdom: 0 kroner
 • Oslo Skøiteklub–Skøyteskole og juleshow i Furuset Forum: 0 kroner
 • Foreldrearbeidsutvalget på Lutvann skole–Publikumstribuner til skøytebanen på Lutvann skole: 0 kroner
 • Rosenrød Innebandy–Tilskudd til leie av gymsalen på Lindeberg skole til trening: 0 kroner
 • Furuset Fotball IF–Fotballaktivitetsskole 2013/13: 0 kroner
 • Fredsduene for ungdom – ”Aksept/respekt”–seminar i forbindelse med festival og/eller kampanje: 0 kroner
 • Friends Haugerud–Musikkrom og utstyr for musikkaktiviteter i Haugerud kirke: 0 kroner
 • 10–13 klubben i Furuset kirke–Tilskudd til utstyr og aktiviteter: 0 kroner
 • Betanien Oslo–Gjennomføring av kursopplegget ”Oppreist” med ungdom fra Haugerud ungdomsskole: 0 kroner
 • Susan Popal–Temakveld om kvinnerettigheter og feiring av Nowroz (nyttår): 0 kroner
 • Midtøstengruppen v/Dolshad Kheder Homar–diverse aktiviteter: 0 kroner
 • Norsk Marokkansk Forening–Fotballcup for elever i foreningen og undervisningsmateriell til morsmålsundervisning: 0 kroner
 • ”Den gode familierelasjonen” v/ Baghi Taleb Ol Elm–ulike aktiviteter som turer, møter, seminarer og samlinger: 0 kroner
 • Oslo kultur- og utdanningsforening–Matkurs med middagsselskap: 0 kroner
 • Interkulturell kvinnegruppe–Svømmekurs for jenter, seminar om valgdeltakelse og temakvelder: 0 kroner
 • Lindeberg omsorgssenter–Sosialt arrangement for beboere: 0 kroner
 • Lindeberg omsorgssenters venneforening–Hagefest 21. juni: 0 kroner
 • IOGT Bryn–Kulturarrangement på Nordre Skøyen Hovedgård: 0 kroner
 • Hellerud pensjonistforening–Tur til Valdres: 0 kroner
 • Ulsholt borettslag–Julegrantenning: 0 kroner
 • Bo Vel Furuset–Nyttårsfyrverkeri i Verdensparken: 0 kroner
 • Høybråten kirke–Månedlige treff i Høybråten menighetshus med bevertning og musikkterapi: 0 kroner
 • Koriander–Forsterkeranlegg og mikrofoner: 0 kroner
 • Alna Janitsjar – ”Alnakonsert” på Godlia skole: 0 kroner
 • Furuset skoles musikkorps–Innkjøp av noter og lærebøker: 0 kroner
 • Koriander–vårkonsert på Oppsal skole: 0 kroner
 • Furuset skoles musikkorps–Dirigent- og instruktørkostnader til videreføring av samarbeidsprosjektet ”Korps i skolen”: 0 kroner
 • Sivanjali Narthanalaya–Danseworkshops (tamilsk dans), eksamener, feiring av 20-års jubileum m.m.: 0 kroner
 • Bryn korforening–Honorar til dirigent og musiker i forbindelse med korøvelser: 0 kroner
 • ADHD Norge, Oslo fylkeslag–Go kart kjøring på Alnabru: 0 kroner
 • Stiftelsen Betanien Oslo–Prosjekt for opplæring av frivillige til lavterskeltilbud for småbarnsfamilier: 0 kroner
 • Ellingsrudåsen skole v/ FAU–17. mai arrangement: 0 kroner
 • Groruddalen Miljøforum–Informasjonsmøter o.a. vedrørende beredskapssenter på Nyland sør og forlengelse av T-bane til AHUS: 0 kroner
 • ”Formiddagstreffen”–Møtested for beboere i to borettslag på Lindeberg/kulturkveld: 0 kroner
 • BYBI i samarbeid med LIN–opplæring i birøkt, for drift av to bikuber på taket av Alna Senter: 0 kroner
 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus–Nytrykk av naturkart for Lutvannsområdet: 0 kroner
Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien