Gå til sidens hovedinnhold

1 prosent av befolkningen har vært smittet av koronaviruset

Det skriver Folkehelseinstituttet i en ny rapport.

Cirka én prosent av Norges befolkning har antistoffer mot koronaviruset som gir sykdommen covid-19. Det betyr at denne prosenten har vært syke.

I flere uker har FHI undersøkt forekomst av antistoffer i befolkningen i Oslo-området.

Du får de siste oppdateringene om kampen mot koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

For å få en idé om hvor mange som har vært smittet av viruset også i andre deler av landet, har forskere ved referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet nå samlet inn 900 blodprøver fra ni laboratorier i ulike deler av Norge.

Les også: Barn som har blitt eksponert for koronaviruset kan bli alvorlig syke i etterkant

- Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2-viruset i blodprøver som er samlet inn fra ulike geografiske områder og som dekker alle aldersgrupper i Norge. Resultatene passer godt med andre beregninger som er gjort, og støtter våre antakelser om at vi har hatt få tilfeller av viruset i Norge og at vi ser ut til å ha lave mørketall, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet i en artikkel på FHIs hjemmeside.

Høyest forekomst i Oslo

Den yngste personen som hadde antistoffer i blodet var ni år gammel, mens den eldste var 76. Forskerne fant ingen forskjeller i forekomst knyttet til kjønn og alder. Derimot kan det se ut til at det er visse geografiske forskjeller. Forskerne fant den høyeste forekomsten av antistoffer i Oslo, men antallet prøver som ble analysert var ikke høyt nok til å kunne fastslå dette med sikkerhet.

Les også: Koronaviruset og bading i saltvann: Eksperten er ikke i tvil om risikoen

- Usikkerheten i resultatene ligger i at ikke alle fylker er representert, at det er få prøver fra hvert sted, og at prøvene er fra pasienter som har oppsøkt helsetjenesten av andre årsaker, forklarer Bakken Kran.

- Tilsvarende oppfølgingsstudier kan gi ytterligere informasjon om utviklingen av covid-19- pandemien i Norge.

Undersøkt status i Norge før pandemien

SARS-CoV-2 er et nytt virus, men tilhører den velkjente virusfamilien koronavirus. Beslektede koronavirus som sirkulerer i Norge kan forårsake vanlige forkjølelse.

For å undersøke om en slik forkjølelse kan danne antistoffer mot SARS-CoV-2, ble også 216 tilsvarende serumprøver fra 2019 analysert. Dette er prøver tatt før covid-19-pandemien traff Norge.

Alle disse prøvene var negative, noe som betyr at antistoffer mot disse virusene ikke gir utslag i analysen som er brukt, og at de påviste antistoffene i årets prøver representerer reelle tilfeller av SARS-CoV-2.

Les også: Med dette enkle trikset tjener du mange tusen kroner på rentestupet: – Så å si gratis penger (+)

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?