10 triks for Word

Foto: (microsoft.com)

Vil du bli en bedre og mer effektiv PC-bruker? I dag gir TV 2 Nettavisen deg ti nyttige og morsomme tips om hvordan du blir bedre til å bruke Word.

06.04.04 09:46

Alle bruker Word, men hvor mange har tatt seg bryet med å sjekke ut alle de morsomme og forenklende funksjonene som ligger i tekstbehandlingsprogrammet? Her får du ti tips som kommer til å gjøre hverdagen noe enklere framover.

Lag et skjema
Hvis du vil opprette et skjema, må du legge til et såkalt skjemafelt. Skjemafeltet er en plass i dokumentet der en bestemt datatype blir lagret. Du kan nå sette inn en avmerkingsboks, en liste eller et rent tekstfelt ved å klikke på de respektive alternativene som dukker opp.

Slik gjør du det:
1. Høyreklikk på vektøylinjen.
2. Klikk Skjema på hurtigmenyen.
3. Plasser markøren der du vil sette inn et skjemafelt.
4. Klikk ønsket skjemafelt på Skjemaer-menyen.

Du har nå satt inn et skjemafelt. Hvis du vil sette inn flere felt, velger du ønsket alternativ på Skjemaer-menyen.

Sikre at dokumentet kan åpnes
Det er praktisk å konvertere et Word-dokument til RTF for eksempel når du ikke vet hvilke programmer den du skal sende dokumentet til har. Et RTF-dokument kan åpnes i mange ulike programmer og er sikkert mot virus, ettersom det består av bare tekst.

Slik gjør du det:
1. Velg Lagre som på Fil-menyen.
2. Merk formatet du vil konvertere til, i feltet Filtype, og klikk Lagre.

Fjern personlig eller skjult informasjon
Før du sender av gårde eller deler ut en kopi av et dokument du har laget, kan du kontrollere den " usynlige" informasjonen som følger med dokumentet. Denne usynlige informasjonen kan være hvem som har opprettet dokumentet, tidspunkt det er opprettet og så videre. Det kan jo hende at du ikke vil at mottakeren skal se den, men det er enkelt å fjerne denne informasjonen.

Slik gjør du det:
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og velg kategorien Sikkerhet.
2. Merk av for Fjern personlige opplysninger i denne filen ved lagring.
3. Lagre dokumentet.
4. Nå er informasjon som forfatter, overordnet, firma og sist lagret av, fjernet fra dokumentet.

Merk tekst med tastaturet
Du kan bruke tastaturet for å merke tekst i et dokument, i stedet for å måtte bruke musen til å merke av bestemte områder og ord. På denne måten blir arbeidet mer ergonomisk, ettersom du slipper å bruke musen.

Slik gjør du det:

Hold Skift-tasten nede og bruk pilstastene.
- Merk ett og ett tegn mot høyre ved å trykke pil høyre.
- Merk ett og ett tegn mot venstre ved å trykke pil venstre.'
- Merk en linje om gangen ved å trykke pil opp eller pil ned.

Du kan også bruke kombinasjonen Ctrl+Skift+piltast:
- Merk ett og ett ord ved å holde Skift-tasten nede og trykke Ctrl+pil venstre/høyre.
- Merk ett og ett avsnitt ved å holde Skift-tasten nede og trykke Ctrl+pil ned/opp.

Merk usammenhengende områder
I Word kan du også merke områder som ikke er sammenhengende – akkurat som i Excel. Det er til stor hjelp når du for eksempel skal formatere flere avsnitt eller linjer i ulike avsnitt på samme måte.

Slik gjør du det:
1. Merk et tekstområde i dokumentet.
2. Hold nede Ctrl-tasten, og merk et annet tekstområde.

All formatering som du nå gjør, vil ha innvirkning på begge tekstområdene.

Merk alle forekomster av et ord eller uttrykk
Du kan bruke Søk-funksjonen til å merke alle forekomster av et ord eller uttrykk i et dokument. For eksempel når du skal sende påskebrevet til tante Olga på Senja, og ikke orker å skrive et helt nytt brev. Da åpner du bare julebrevet, og bytter ut ”jul” med ”påske”, og du har gjort unna påskekorrespondansen i en fei.

Slik gjør du det:
1. Velg Søk på Rediger-menyen.
2. Skriv inn det du vil søke etter i boksen Søk etter.
3. Merk av for Merk alle elementer i.
4. Angi i hvilken del av dokumentet du vil søke, i listen under Merk alle elementer i.
5. Klikk Søk etter alle.

Hvis du vil endre/formatere teksten:
6. Velg kategorien Erstatt.
7. Klikk Mer.
8. Velg Format.
9. Velg det du vil formatere, for eksempel Skrift.
10. Endre det du vil og klikk OK.
11. Hvis du vil erstatte alle forekomster med det nye formatet, klikker du Erstatt alle. Hvis du vil erstatte ett og ett ord om gangen, klikker du Erstatt.
12. Klikk Lukk for å avslutte.

Tegn en linje i Word
Den enkleste måten å tegne en vannrett linje over en side på, er å skrive et av de tegnene som ved hjelp av autoformatering danner en linje. Hvis du skriver visse tegn (se nedenfor) tre ganger og deretter trykker Enter, så dannes det en vannrett linje.

- Bruk bindestrek (-) hvis du vil lage en tynn linje.
- Understrekingstegn (_) brukes til å lage en litt tykkere linje.
- Likhetstegn (=) danner en dobbeltlinje.
- Tilde (~) lager en bølget linje.
- Nummertegnet (#) blir til en tykk linje i midten med to tynne linjer på hver side.
- En stjerne (*) blir en linje av små firkanter.

Slik gjør du det:
1. Skriv for eksempel en bindestrek (-) tre ganger på en tom linje.
2. Trykk Enter.

Nå har du fått en tynn linje over siden.

Plasser grafikk nær teksten
Noen ganger kan det være nødvendig å sette inn et grafikkobjekt for å tydeliggjøre en tekst, for eksempel et bilde på en verktøyknapp. Det kan imidlertid være vanskelig å få plassert objektet kant i kant med teksten når du bruker funksjonene Kopier og Lim inn, fordi grafikken oftest havner litt høyere opp enn den tilhørende teksten. En måte å løse det på, er å angi en annen posisjon for bildet.

Slik gjør du det:
1. Merk grafikkobjektet.
2. Velg Skrift på Format-menyen.
3. Velg kategorien Tegnavstand.
4. Merk alternativet Senket i listeboksen Plassering.
5. Angi hvor mye du vil senke bildet, i feltet Med.
6. Klikk OK.

Lagre et dokument på internett
Du kan lagre et dokument på internett for på den måten å få tilgang til det uansett hvor du er. Alt du trenger, er en Hotmail- eller Passport-konto.

Slik gjør du det:
Åpne dokumentet du vil lagre på nettet.
1.Velg Lagre som Web-side (Save as Web Page) på Fil-menyen (File).
2. Klikk Web-mapper / Mine nettverkssteder (Webfolders/My Network Places) til venstre.
3. Merk Mine Web-områder på MSN (My Web Sites on MSN) i dialogboksen.
4. Klikk Åpne (Open).
5. Logg deg på Passport-kontoen din.
6. Dobbeltklikk ikonet ved påloggingsnavnet ditt.
7. Dobbeltklikk mappen "files".
8. Klikk Lagre (Save).

Oversett ord og korte setninger
I Word kan du få hjelp til å oversette ord og korte setninger. Du kan finne frem til et ord på et annet språk i en ordliste, og du kan utføre grunnleggende oversetting av korte setninger.

Slik gjør du det:
1. Velg Language (Språk) på Verktøy-menyen.
2. Klikk Translate (Oversett).
3. Under Translate what? (Hva skal oversettes?) gjør du ett av følgende:
- Hvis du vil oversette et bestemt ord eller en kort setning, klikker du Text (Tekst) og skriver inn det du vil oversette i tekstboksen.
- Hvis du vil oversette tekst som er merket i dokumentet, klikker du Current Selection (Merket område). Hvis du ikke har merket tekst, kan du gjøre det nå.
4. Angi hvilket språk du vil oversette fra og til, i listen under Dictionary (Ordliste). Hvilke språk du kan velge blant, er avhengig av hvilke språk som er installert.
5. Klikk Go (Gå til). Resultatet vises i boksen Results (Resultater).
6. Hvis du vil erstatte merket tekst med resultatet, merker du resultatet i Results (Resultater) og klikker Replace (Erstatt).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag