Siden 2000 har minst 100 advokater mistet bevillingen for lengre eller kortere tid, skriver Aftenposten.

I tilegg er det flere advokater for tiden er under etterforskning. Minst ni advokater er enten siktet eller tiltalt i en alvorlig straffesak.

Tallene gjør advokat Christian Brusgaard, som har vært styreleder for tilsynsrådet for advokater i seks år, bekymret.

- Utviklingen går helt klart i feil retning. Jeg er redd for det presset en del advokater utsettes for fra kriminelle miljøer. Det kan se ut som om ikke alle advokater er forsiktige nok, at de slipper kriminelle for tett innpå seg og at de er villige til å gå deres ærend, sier Bruusgaard til avisen.

Antall bevillinger som trekkes tilbake, varierer fra år til år, men har økt gradvis de siste ti årene.