Onsdag er det 100 dager siden valget, og etter en høst preget av regjeringsforhandlinger, pendlerboliger, strømkrise og nye koronatiltak, gir folket følgende dom over regjeringen:

 • 25,4 prosent mener regjeringen har gjort en god jobb så langt.
 • 36,8 prosent mener det motsatte.
 • 1 av 4 gir en karakter midt på treet.
 • Det er en stor kjønnsforskjell. Kvinner er mer positive til regjeringen enn det menn er.
 • Sp-velgere er langt mindre fornøyd enn Ap-velgere (se lengre ned).

Tallene kommer fram i en ny måling fra InFact på vegne av Nettavisen, tatt opp den 20. desember med 1015 spurte.

Hva synes du?

Får litt bedre karakter

Nettavisen har også spurt de samme personene om hvor god jobb de mener statsminister Jonas Gahr Støre har gjort så langt.

Når man kun spør om Støre, blir tallene hakket bedre. Han får tommel opp fra 28,6 prosent av folket, ifølge målingen, mens 35 prosent gir tommel ned.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran tror vinden snur når folk ser resultatene av regjeringens arbeid.

– Dette er en måling som viser at regjeringa har mye å bevise, i en tid med mye fokus på strømpriser og pandemitiltak, sier han, og fortsetter:

Spaltist Hilde Nagell: «Nå er det vanlige folk sin tur» har blitt en målestokk

– Det har vært krevende uker, der regjeringen må gjøre nybrottsarbeid. Jeg tror folk på sikt vil se at dette er en regjering som gir trygghet for folk og en ny og mer rettferdig retning for landet. At vi får vise i praktisk politikk hva vi mener med at nå er det vanlige folk sin tur. Statsbudsjettet viser det med all tydelighet, avslutter Skjæran.

En generell misnøye i samfunnet

I USA snakker om man ofte om en «honeymoon»-periode. En lengre periode med godvilje fra folket i starten av en regjeringsperiode. Denne har vært kort for Støre, ifølge førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitet i Tromsø, Jonas Stein.

– Det er tydelig at Støre ikke har en lang «honeymoon» - eller hvetebrødsdager - som statsminister. Kun én av fire mener at regjeringen har gjort en god eller svært god jobb. Noe av dette kan skyldes at det er tidlig i perioden og derfor svarer en del «hverken eller».

– En annen årsak kan være misnøye med en del utviklingstrekk som ikke regjeringen har ansvar for, men som Støre-regjeringen likevel må håndtere, sier han og ramser opp koronasituasjonen, strømkrisen, renteøkningen.

Les også: SV raser mot Senterpartiet i budsjettstrid: - Mildt sagt uforståelig

– Det skaper en generell misnøye som smitter over på regjeringen, forklarer Stein.

– En tredje årsak kan være alle oppslagene om pendlerboliger og goder for stortingspolitikerne som skaper en generell misnøye til alle politikere. Til slutt kan det jo også være misnøye med håndteringen av alle sakene, selv om de ikke er skapt av regjeringen.

Stor forskjell på Ap- og Sp-velgere

Når man deler respondentene etter hvilket parti de stemte på ved høstens valg, viser målingen at Senterparti-velgerne allerede har mistet tålmodigheten med regjeringen.

– Det er interessant å legge merke til at entusiasmen for regjeringen er betydelig sterkere i Arbeiderpartiet enn i Senterpartiet. Det er under halvparten av Sps velgere som mener regjeringen gjør en god eller veldig god jobb. Det er omtrent på samme nivå som SV - som ikke sitter i regjering, påpeker Stein.

Dette viser målingen når man deler opp etter parti man stemte ved høstens valg:

 • 63 prosent av Ap-velgere er fornøyd med regjeringen.
 • Under halvparten (45 prosent) av Sp-velgerne er fornøyde så langt.
 • SV-velgere (43 prosent) mener i like stor grad som Sp-velgere at regjeringen gjør en god jobb.

Les også: Måling: Stort flertall ønsker koronapass

– Tror du det er fordi Sp-velgere er mer irriterte over strømkrisen og debatten om strømeksport enn det Ap-velgere er?

– Strømmen er jo dyrere for de som har store eneboliger. Noe som er oftere på bygda enn i byene. Men det er vanskelig å si noe om hvorfor Sp-velgere er mindre fornøyde enn Ap-velgere bare basert på denne ene målingen, svarer Stein, og legger til:

– Det vil jo alltid ligge en viss «statsminister-effekt» i koalisjonsregjeringer. Det var alltid Høyre-velgere som var mest fornøyde med Solberg-regjeringen, konkluderer Stein.

Sjokkerende nok viser målingen at det er i Nord-Norge - hvor Ap og Sp gjorde svært gode valg, og tok 11 av 20 representanter - at færrest mener regjeringen har gjort en god jobb så langt, med kun 23,7 prosent.

Slik er tallene for alle regionene, som må tas med en klype salt, da feilmarginen øker når man deler opp respondentene på denne måten:

 • Oslo: 30,6 prosent mener regjeringen har gjort en god jobb mot 31,3 prosent som mener de har gjort en dårlig jobb.
 • Østlandet for øvrig: 23 prosent mot 34 prosent.
 • Sør-Norge: 25,4 prosent mot 39,1 prosent.
 • Vestlandet: 24,9 prosent mot 39,8 prosent.
 • Midt-Norge: 29,6 prosent mot 32,6 prosent.
 • Nord-Norge: 23,7 prosent mot 47,4 prosent.