– Svenske menn bruker omtrent akkurat like mye tobakk som snittet for menn i resten av Europa. Likevel er det langt færre menn som dør av tobakksrelaterte helseskader i Sverige enn resten av Europa, sier Karl Erik Lund til Nettavisen. Han er seniorforsker ved FHI og en av landets mest profilerte tobakksforskere.

Ifølge Lund skyldes dette at nesten all tobakk som inntas av svenske menn er snus, mens menn i Europa nesten utelukkende røyker. Forskeren er klar på at dette viser at snus er langt mindre farlig enn sigaretter.

Svenske kvinner har tradisjonelt valgt sigaretten foran snus og tallene viser at dødsfall som skyldes tobakk er langt mer vanlig blant svenske kvinner. Faktisk ligger de over snittet for Europa i flere kategorier.

Karl Erik Lund og 99 andre forskere fra hele verden mener tallenes tale er klare: Det er mindre farlig å snuse enn å røyke.

MICHAEL ANDREASSEN FRA P4 OM SNUSFORBRUKET:

– Derfor har hundre ledende tobakksforskerne fra hele verden sendt et brev der vi ber om at Verdens helseorganisasjons Rammekonvensjon for tobakkskontroll (FCTC) inkluderer skadereduksjon som en supplerende strategi for å forebygge røykerelaterte dødsfall, forteller Karl Erik Lund.

Lund og de andre forskerne mener det er håpløst å forlange at alle røykere helt skal slutte å innta nikotin. De mener det vil kunne redde mange liv hvis det i tillegg til dagens tiltak for å få ned røyking også legges til rette for at røykere kan gå over til snus, e-sigaretter eller andre former for tobakk som ikke krever forbrenning.

– Skadereduksjon innebærer å gjøre forbrenningsfrie nikotinprodukter som e-sigaretter og snus tilgjengelig for røykere som ikke kan eller vil slutte med nikotin, utdyper Lund.

LES MER: FHI advarer: Ny lov kan få flere til å røyke

Rammekonvensjonen for tobakkskontroll er en internasjonal avtale godkjent av 168 land som ble innstiftet i 2004 da Gro Harlem Brundtland var generalsekretær i WHO.

– Vi mener Verdens helseorganisasjon med sin opposisjon mot skadereduksjon hindrer en strategi som kan forebygge millioner av premature dødsfall. Røyking er hoved- eller medvirkende årsak til at om lag 8 millioner mennesker årlig dør for tidlig – omtrent samme omfang som COVID -pandemien så langt, sier Lund.

LES MER: Har denne snusforskeren rett, endrer det alt vi vet om farene ved snus

Han sier det etter hvert finnes flere røykfrie alternativer til sigaretter som for eksempel e-sigaretter og snus. Lund og de 99 andre forskerne mener disse kan redusere helserisiko hos røykere som ikke kan eller vil slutte med nikotin.

Mindre farlig

– Det er bred medisinsk enighet om at disse forbrenningsfrie nikotinproduktene medfører langt lavere risiko enn røyking og at de har effekt i røykeslutt. Likevel motarbeider Verdens helseorganisasjon skadereduksjon som en supplerende strategi i forebyggelse av røykerelatert død. WHO insisterer på at røykere rett og slett skal slutte, til tross for at de aller fleste etablerte røykere vil mislykkes. Å kreve avholdenhet er vanligvis ingen god strategi i folkehelsearbeidet, mener Lund.

LES MER: Bruker sex og pupper for å selge «skrekksnus»

Ifølge Lund har skadereduksjon vist seg hensiktsmessig på blant annet narkotikaområdet og innenfor seksuell helse.

– På tobakksområdet inntar imidlertid WHO en lite pragmatisk holdning, og opposisjonen mot skadereduksjon vil resultere i at mange røykere forblir i sine livsfarlige røykevaner. Det er i dag helt unødvendig at røykere skal måtte risikere livet for sin tiltrengte nikotindose, mener Karl Erik Lund.

Dette er ikke første gang Karl Erik Lund går offentlig ut og sier at hvis man først er avhengig av nikotin er det bedre å få nikotinet via snus enn sigaretter.

– På den ene siden vil billigere snus kunne rekruttere flere, unge til å starte med snus. Samtidig kan prisreduksjonen bidra til at røykerne bytter ut de livsfarlige sigarettene med et mindre farlig alternativ, fortalte han til Nettavisen tidligere i år da det ble klart at snusen i Norge ville bli billigere.

LES MER: Ny norsk snusrapport: Kan øke risikoen for psykose, fedme og kokainmisbruk

Flest fattige dør

Ifølge WHO er det innbyggere i lav- og middels-inntekt land som oftest dør av sykdommer forårsaket av tobakk. Disse landene har ifølge WHO også en mer intens markedsføring av tobakksprodukter.

WHO skriver på sine nettsider at tobakk bidrar til fattigdom fordi folk bruker penger på tobakk, som istedenfor kunne blitt brukt til å dekke grunnleggende behov som mat og husly. De skriver videre at avgifter på tobakk er blant de mest effektive tiltakene for å få ned tobakksbruken. En prisøkning på 10 prosent kutter tobakksbruken med 4 prosent i høyinntektsland og 5 prosent i lav- og middels-inntektsland.

For å kutte ned på tobakksbruken verden rundt har WHO følgende tiltaksplan:

  • Overvåking av politikken som føres for bruk og forebygging av tobakk.
  • Beskytte mennesker mot tobakk.
  • Tilby hjelp for at folk skal slutte å bruke tobakk.
  • Advarsel om farene ved tobakk.
  • Gjennomføre forbud mot tobakksreklame, markedsføring og sponsing.
  • Øke avgifter på tobakk.