Gå til sidens hovedinnhold

- 100 politimenn blir tiltalt hver uke

Norge har hittil brukt 442 millioner skattekroner på å trene opp politistyrken.

Mer enn hundre afghanske politimenn blir tiltalt hver uke for kriminelle handlinger. Samtidig skal de samme styrkene snart overta sikkerhetskontrollen i Afghanistan når Nato trekker seg ut av det krigsherjede landet.

Det er den britiske avisen The Times som har fått tilgang til en detaljert statistikk over kriminalitet blant afghanske politimenn.

Drap, tyveri og korrupsjon
Ifølge avisen ble én av hvert 25. medlem i sikkerhetsstyrken på 150.000 mann arrestert i fjor for forbrytelser som drap, tyveri, korrupsjon og for å ha bistått fanger med flukt.

I tidsperioden mars til november i fjor var det registrert 4777 saker hos statsadvokaten hvor politimenn sto tiltalt. Dette inkluderer 136 politimenn som ble arrestert for drap, 500 ble arrestert for tyveri og underslag, mens 2220 ble arrestert for uspesifisert misbruk av embete.

En afghansk politimann tjener i gjennomsnitt 13.500 afghanske afghani i måneden, noe som utgjør om lag 1600 kroner. Dette er en lav lønn selv i Afghanistan. Dette kan forklare noe av den utbredte korrupsjonen blant afghanske politimenn.

Har brukt 442 millioner
Norske myndigheter har til sammen brukt cirka 442 millioner kroner på opplæring og utstyr til politistyrkene i Afghanistan fra 2001 til og med 2011, får Nettavisen opplyst av Utenriksdepartementet.

Søndag og mandag er Nato-landene samlet på et toppmøte i Chicago for å drøfte det videre engasjementet i Afghanistan i etterkant av ISAF-operasjonens avslutning i 2014.

Den nåværende afghanske sikkerhetsstyrken består av 150.000 mann. Planen har vært å øke landets sikkerhetsstyrke, inkludert soldater og politimenn, til 350.000 mann innen 2014.

Norge øker bistanden
Etter hvert er planen å reduseres sikkerhetsstyrken til 230.000 mann. Det fattige Afghanistan har ikke mulighet til å finansiere sikkerhetsstyrken, og trenger fortsatt bistand fra Nato. Hvordan denne byrden skal fordeles blant Nato-landene, har vært et viktig tema.

Etter 2014 vil Norge øke bistanden til sikkerhetssektoren i Afghanistan. Det totale bidraget fra Norge vil da utgjøre 150 millioner kroner årlig. 60 millioner kroner går til hæren og 90 millioner kroner går til politiet

- Norge har vært en pådriver for en langsiktig tilnærming i Afghanistan. Vi er derfor fornøyd med at det internasjonale samfunnet vil forplikte seg til å støtte afghanske sikkerhetsstyrker også etter at ISAF-operasjonen er avsluttet og Natos styrker er trukket ut. Vi vil fra norsk side bidra til dette i tillegg til at vi tar sikte på å videreføre det høye nivået på dagens sivile bistand, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse.

Nato har siden 2001 brukt 29 milliarder dollar på å trene opp og utstyre sikkerhetsstyrkene.

- Tilpasse seg en ny tid
Det er statsminister Jens Stoltenberg som leder den norske delegasjonen i Chicago. Utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Espen Barth Eide deltar også.

Andre saker som drøftes under toppmøtet er etableringen av alliansens missilforsvar, samarbeidet med NATOs mange partnerland og Natos oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

- Jeg forventer at Nato-toppmøtet i Chicago igjen viser alliansens evne til å tilpasse seg en ny tid med nye utfordringer. Nato vil rette et fornyet fokus på alliansens kjerneoppgaver og forsvar av egne nærområder, sier statsminister Jens Stoltenberg i en uttalelse.

Kommentarer til denne saken