HELSFYR (Nettavisen): På Helsfyr i Oslo reiser det seg nå et nybygg som skal huse om lag 1000 ansatte i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Men selv om bygget har de fleste fasiliteter, er det særlig én ting som mangler, nemlig parkeringsplasser. Totalt er det planlagt kun 11 parkeringsplasser til de ansatte.

- Det er et mål, både på kommunalt og statlig nivå, å redusere bilbruk, spesielt i de store byene. Å begrense parkeringsmulighetene er et effektivt tiltak for å nå dette målet, begrunner prosjekteier Inger-Johanne Stokke i fagavdelingen til NAV overfor Nettavisen.

Har du et tips i saken? Kontakt Nettavisens journalist her.

- Må dokumentere behov

Arbeids- og velferdsdirektoratet har signert en leieavtale på totalt 20.600 kvadratmeter på Helsfyr, i Fyrstikkalléen 1, der direktoratet flytter inn i 2020.

- Arbeids- og velferdsdirektoratet har valgt å tilpasse antall parkeringsplasser i samsvar med statlig og kommunal målsetning. Vi har valgt å leie 11 parkeringsplasser i Fyrstikkalleen 1, først og fremst for å kunne tilby parkering til dem som har et dokumentert behov, samt for direktoratets tjenestebil, forteller Stokke.

Kravene fra Statsbygg er et bygg med nøktern og moderne standard, hvor det stilles krav til energieffektivitet og universiell utforming. Plasseringen har også vært viktig.

- Da vi søkte etter nye lokaler var det en forutsetning at lokalene skulle ligge i nærheten av god offentlig kommunikasjon, og Fyrstikkalleen 1 ligger i umiddelbar nærhet til t-bane, bussterminal og flybussen, sier prosjekteieren.

- Et krav fra kommunen

Slik det er i dag, så har de ansatte i Arbeids- og velferdsdirektoratet et betraktelig høyere antall parkeringsplasser som de kan benytte seg av.

De ansatte er delt mellom to ulike lokaler, i Sannergata 2 og Økernveien 98 i Oslo.

- Der er det parkeringskjeller i begge byggene, og parkeringsplasser ute, så det er ganske godt dekket med parkeringsplasser, forteller sekretær Petter Aasheim i Norsk tjenestemannslag Nav (NTL), som representerer mange av de ansatte, til Nettavisen.

Aasheim anslår at de ansatte disponerer flere hundre parkeringsplasser, mens de altså skal flyttes til et nytt bygg med kun 11 plasser som er satt av til parkering.

- Jeg var med på å ta avgjørelsen for en del år siden. Beskjeden da var at det handlet om at det var et krav fra kommunen for å få bygge, med et veldig begrenset antall parkeringsplasser, sier han, og legger til:

- Selve bygget har totalt 50 parkeringsplasser, så det er ikke nok parkeringsplasser uansett.

Lånekassen: Sju parkeringsplasser

Også Statens lånekasse for utdanning skal flytte inn i samme byggekompleks på Helsfyr, med 225 ansatte, i et lokale på 4200 kvadratmeter. Også de må la bilen stå.

- Lånekassen kommer til å ha sju parkeringsplasser tilknyttet sine nye kontorer på Helsfyr, i tillegg til sykkelparkering, sier administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen til Nettavisen.

Funnemark forteller at de har valgt å ha få parkeringsplasser for sine ansatte.

- Lånekassen har valgt, i samarbeid med Statsbygg, å ha færrest mulig parkeringsplasser da vi ønsker fremtidsrettete arbeidslokaler som skaper minimale miljøbelastninger, sier hun, og legger til:

- Helsfyr er et trafikknutepunkt med gode muligheter for offentlig transport for våre ansatte, og vi gleder oss til å flytte inn i de nye lokalene i 2020.

I tillegg skal Statens vegvesen leie 11.000 kvadratmeter i bygget, til totalt 520 ansatte.

Vil fjerne kommunale plasser

Som kjent har det blitt fjernet mange parkeringsplasser i Oslo sentrum de siste årene. Det rødgrønne byrådets prosjekt Bilfritt byliv, har så langt ført til at det er blitt fjernet 767 parkeringsplasser innenfor Ring 1.

Og som Nettavisen skrev tidligere i mai, er målet også å fjerne mange av parkeringsplassene til de kommunalt ansatte i Oslo. Klimaetaten i kommunen har foreslått å fjerne alle parkeringsplassene ved kommunale arbeidsplasser i bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo, samt ved kollektivknutepunkter. Ved andre kommunale arbeidsplasser foreslår de å halvere antall parkeringsplasser.

- Jobbreiser er en stor del av reiser i Oslo, så det er derfor det ville være veldig effektivt i forhold til klimagassutslipp om flere valgte bort bilen, sa kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen i Klimaetaten til Nettavisen.

Reisevaneundersøkelsen, som ble gjennomført av Transportøkonomisk institutt i fjor, viser at tre av fire av de 50.000 ansatte i Oslo kommune har tilgang til bil, og av disse har 70 prosent mulighet til å parkere på jobben.

- Vi vil gå foran

Fungerende byråd for miljø- og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), sier byrådets viktigste klimatiltak er å gjøre det enklere og mer praktisk å velge klimavennlige reisemåter som sykling, kollektivt og gange.

- Oslo skal bli verdens første nullutslippsby innen 2030, det inkluderer også jobbreisene. Som Oslos største arbeidsgiver og arbeidsstyrke, vil vi gå foran som et eksempel til etterfølgelse, sa Hermstad til Nettavisen tidligere i mai.