Gå til sidens hovedinnhold

103 vassdrag prioriteres for miljørevisjon

Oslo (NTB): Eldre vannkraftkonsesjoner i 103 vassdrag bør prioriteres for revisjon for å sikre størst mulig miljøgevinst og minst mulig krafttap, mener NVE og Miljødirektoratet.

I en ny rapport har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet laget en prioritering av totalt 430 eldre vannkraftkonsesjoner i 187 norske vassdrag.

Av de 103 vassdragene som foreslås prioritert gis 50 såkalt høy prioritet.

Når et vassdrag foreslås prioritert betyr det at det er aktuelt å pålegge tiltak som begrenser produksjonen, for eksempel minstevannføring og magasinrestriksjoner. Det er først under revisjon av enkeltsaker at slike tiltak blir konkretisert.

EUs vanndirektiv krever både at det settes miljømål for vannforekomstene i Norge og at det settes inn forbedringstiltak der miljøtilstanden ikke er god nok.

- Vi har prioritert vassdrag hvor vi ser at potensialet for å forbedre viktige miljøverdier er stort samtidig som krafttapet som følger av nye miljøkrav er minst mulig. Revisjonene av kraftkonsesjoner gir blant annet mulighet til å bedre forholdene for fisk, truede og rødlistede arter, viktige naturtyper eller friluftslivet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. (©NTB)

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen