Det samlede antallet asylsøkere som ankom EUs 28 medlemsstater årlig, har økt fra rundt 226.000 i 2008 til rundt 436.000 i 2013, viser tall fra Tysklands statistikkbyrå Destatis tirsdag.

Ikke siden 1996 har tallet på førstegangs asylsøkere til Tyskland vært så høyt som i fjor – 109.600. Antallet asylsøkere fortsetter å øke, og bare fra januar til september i år, har tyske myndigheter registrert 116.700 førstegangs asylsøknader.

Tyskland mottok i snitt 1,58 asylsøkere per 1.000 innbyggere, mens snittet for EU er på 0,86 per 1.000 innbyggere.

Sverige tok i fjor imot 54.000 asylsøkere – desidert flest i EU i forhold til folketallet, nemlig 5.69 per 1.000 innbyggere.

Rundt 12.000 mennesker søkte asyl i Norge i fjor.