16 av pasientene får respiratorbehandling. Det er én flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

103 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, 15 er innlagt i Helse vest, åtte er innlagt i Helse Midt-Norge og én er innlagt i Helse nord.

Fredag var det registrert 31.437 koronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Nye beregninger på R-tallet gjør at Folkehelseinstituttet nå gir uttrykk for en forbeholden optimisme og antyder at behovet for intensivplasser på sykehusene framover ikke behøver å bli så stort som anslått for en uke siden.

Reproduksjonstallet er en beregning av hvor mange personer en covid-19-smittet person smitter videre i snitt. Dette tallet var 1,4. Nå er det, ifølge FHI, 1,2. Tallet er heftet med stor usikkerhet, men denne endringen får konsekvenser for når FHI beregner smittetoppen og hvor stort man anslår behovet for intensivplasser og respiratorer.

- Matematiske modelleringer

- Disse beregningene er resultater av matematiske modelleringer, og når beregning av R synker så vil også videre utvikling av pandemien justeres. Dermed vil også beregninger av hva vi trenger kapasitet på sykehusene justeres. Resultatene sier noe om hvordan videre utvikling av pandemien ville være dersom utviklingen fortsetter slik den er nå og vi ikke får noen endringer, sier avdelingsdirektør Line Vold i et e-postsvar til Nettavisen fredag.

- Forsiktig optimisme

- Nå er det iverksatt tiltak, og utflatingen fra uke 45 til 46 gir forsiktig optimisme i forhold til at dette skyldes at vi ser begynnende effekt av tiltak. Vi ønsker å flate ut kurven slik at vi ikke får noen skarp topp, og vi jobber nå alle for å få smittetallene ned igjen. Situasjonen er ustabil, og det kreves fortsatt innsats for å få snudd utviklingen vi har vært inne i de siste ukene, sier avdelingsdirektør Line Vold i et e-postsvar til Nettavisen.