Høyesterett har enstemmig kommet fram til at politiet hadde rett til å inndra guttens telefon, selv om han er under 15 år, som er den strafferettslig lavalder. Norges øverste dommere legger ikke skjul på at de ønsker å skremme ungdom fra å spre nakenbilder av mindreårige.

Den 13 år gamle gutten hadde mottatt bilder av en jevngammel jente, som viste jenta delvis naken. Gutten delte bildene med kamerater. Da jenta selv ba gutten om å slette bildene, ba han henne om penger for å gjøre det.

Les også: Bilder av unge jenter tatt i garderoben havner på nett

Hun vippset ham først 70 kroner, og deretter 100 kroner, sammen med en klar melding om at han skulle slette bilde. Bildene skal, i følge guttens foreldre, ha blitt slettet.

Tok telefonen

Jenta anmeldte gutten for forholdet. Politiet rykket ut og beslagla telefonen - en Iphone 11.

Gutten ble siktet for å besitte og overlate bilder som seksualiserer barn, og saken gikk som tilståelsesdom for domstolen, der gutten erkjente forholdene.

Politiet ba domstolen om at mobiltelefonen skulle inndras etter Straffeloven paragraf 69 som følge av handlingen. Gutten motsatte seg dette.

Les også: Barn som selger nakenbilder

Tingretten avviste kravet om inndragning: Påtalemyndigheten anket avgjørelsen til lagmannsretten. Der fikk de medhold i inndragning. Gutten anket deretter avgjørelsen til Høyesterett.

Har hjemmel i loven

Guttens forsvarer mente at det ikke er hjemmel for å inndra telefonen, siden gutten er under strafferettslig lavalder.

Høyesterett har funnet hjemmel for dette i Straffeloven paragraf 67, første ledd, tredje punktum, der det står at inndragning kan foretas selv om lovbryteren mangler skyldevne.

Les også: 40 prosent av unge har tatt nakenbilder av seg selv

Høyesterett skriver blant annet i dommen at inndragning ikke er å anse som vanlig straff etter Straffeloven paragraf 29, men «Andre strafferettslige reaksjoner» etter Straffeloven paragraf 30.

«Det er difor klart at inndraging etter straffelova § 69 i utgangspunktet kan skje overfor personar under 15 år» skriver Høyesterett i dommen.

- Avskrekkende effekt

Forsvareren argumenterte også for at inndragning av telefon er unødvendig og disproporsjonalt sett i lys av lovbruddet.

Høyesterett påpeker at mobiltelefonen ble brukt til å besitte og spre nakenbilder av mindreårige, og at denne typen aktivitet er et alvorlig samfunnsproblem, og ikke uvanlig blant barn under 15 år.

Høyesterett skriver at inndragning av telefon er en følbar reaksjon, men at barn som sprer slike bilder må være forberedt på at mobiltelefonen kan bli inndratt.

«I denne saka er det i tillegg eitt forhold som gjer handlingane meir alvorlege. A pressa jenta for pengar, slik at ho betalte til saman 170 kroner for at han skulle slette biletet. Saman med spreiinga er dette etter mitt syn klart tilstrekkeleg for inndraging» skriver Høyesterett og legger til:

«Kunnskap om at mobiltelefonen i slike tilfelle kan bli inndregen, vil vonleg ha ein avskrekkande verknad, framfor alt i ungdomsmiljø».