Gå til sidens hovedinnhold

13-åringer ruser seg på skolen

Kjøper, selger og bruker ved flere skoler.

Skolen har blitt en arena for bruk og dealing av narkotika.

Politiet har ved flere anledningen måttet rykke ut for å bistå ulike ungdomsskoler på Romerike i forbindelse med narkotikarelaterte situasjoner i skoletida, ifølge Romerikes Blad.

– Det er mange under 18 år som driver med narkotika på Romerike, og noen begynner allerede når de er 13–14 år gamle, forteller Gjermund Thoresen, leder for narkotika, etterretning og forebyggende avdeling ved Lillestrøm politistasjon.

Ifølge Thoresen har politiet opplevd flere tilfeller hvor elever bruker, kjøper eller selger dop. Hovedsakelig er det snakk om hasj og marihuana, men politiet ser også innslag av piller og amfetamin blant ungdommene.

Negativt ungdomsmiljø
Stav skole på Skjetten er en av skolene på Romerike som har opplevd at enkelte elever har brukt rusmidler i skoletida, og som derfor også har trengt bistand fra politiet.

Rektor Lani Lunde har valgt å være helt åpen om narkotikaproblemene på skolen. På slutten av fjoråret skrev hun et åpent brev på skolens hjemmesider, hvor hun orienterte om utviklingen av et negativt ungdomsmiljø ved skolen. Hun fortalte om tilfeller av ulovlig bruk av vold og rusmidler blant enkelte elever.

– Vi kunne jo lagt lokk på hele situasjonen for å unngå oppmerksomhet rundt dette, men jeg har stor tro på at åpenhet og gode dialoger med de involverte er veien å gå. Derfor valgte vi å informere bredt om problemet, sier Lunde.

Hun tror ikke Stav skole står i noen særstilling på Romerike.

– Det er ikke sånn at dette er et spesielt stort problem her. Jeg tror det er hos oss som hos andre skoler, at det er noen få som driver med det, men det har likevel vært for mange uheldige episoder, og da måtte vi gjøre noe, sier Lunde.

Må samarbeide
I samarbeid med både lærere, FAU og elevene selv, har hun hatt mye fokus på tematikken etter at hun startet som rektor i oktober i fjor, noe blant annet FAU-leder Hanne Gaarder setter stor pris på.

– Det er jo tross alt våre barn det gjelder, og vi som foreldre vil selvsagt bli inkludert og være en ressurs så langt vi kan. Derfor er vi veldig glade for at Lani har spilt med helt åpne kort, slik at vi har kunnet ta del i prosessen. Den eneste måten å få bukt med problemet på, er at alle – både skole, foreldre og politi – samarbeider godt, sier Gaarder.

– Dealer i skoletida
Hun er, i likhet med rektoren, overbevist om at den negative trenden ville ha gått fra å gjelde bare noen få, til å bli et miljø, hvis man ikke nå hadde tatt noen grep.

– Det er ikke sånn at de som bruker rusmidler bare gjør det hjemme på fritida lenger. Det deales på skolen i skoletida, så det er klart dette kunne ha utviklet seg hvis man bare hadde latt det forbigå i stillhet, sier Gaarder.

Det har de imidlertid ikke gjort, og skal man tro rektor, ser det tvert imot ut til at den negative trenden nå er i ferd med å snu.

– Vi har flinke lærere, engasjerte foreldre og tillitsfulle elever, som alle har vært med på å dra lasset. Tydelige konsekvenser, styrket voksentetthet og gode tillitsforhold med elevene er viktige årsaker til at vi nå er på rett vei, sier Lunde.

Les flere saker fra Romerikes Blad.

Mer fra Nettavisen:

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken