En 15 år gammel gutt er dømt til 224 timer samfunnsstraff for å ha knivstukket en 14-åring på Lindeberg i november 2020. Han er også dømt til å betale offeret i underkant av 65.000 kroner i erstatning og oppreisning. 14-åringen ble alvorlig kuttet i magen med kniv. 14-åringen forlot åstedet for egen maskin etter hendelsen, og ble funnet på bussen mellom Lindeberg og Furuset. Derfra kjørte ambulansen ham til sykehuset, hvor han lå i fem dager etter en operasjon.

Operasjonen var vellykket og gutten har i dag ingen andre fysiske mén enn et arr på magen, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Dommen forteller også at skaden ikke var dødelig, men ville ført til større komplikasjoner hvis gutten ikke hadde blitt operert.

15-åringen ble pågrepet kort tid etter hendelsen, og erkjente at det var han som hadde brukt kniv.

Bakgrunnen for knivstikkingen var en konflikt mellom de to. På den knivskadde sin mobiltelefon, fant politiet en video der den nå domfelte 15-åringen hadde blitt utsatt for grov vold.

Les også: 15-åring siktet for drapsforsøk på 14-åring i Oslo

«(Domfelte) har forklart at filmen var blitt delt av fornærmede på Snapchat og at tiltalte ble kjent med den samme kveld via en kamerat som hadde mottatt den direkte fra fornærmede på Snapchat. Tiltalte har forklart at han opplevde filmingen og delingen av filmen på sosiale medier som en ekstra ydmykelse i tillegg til selve voldshandlingen» skriver Oslo tingrett.

De to guttene hadde kranglet på Snapchat før hendelsen. Den 14 år gamle gutten hadde reist til Lindeberg for å møte 15-åringen i den tro at de skulle skvære opp etter hendelsen. Han hadde likevel tatt med seg flere venner, i tilfelle det skulle bli bråk. Der møtte han altså 15-åringen, som også hadde med seg venner.

Møtet mellom de to ble ikke forsonende. Vitneforklaringene spriker om opptakten til knivstikkingen. Noen sier at det var slåsskamp før det skjedde. Andre sier at knivstikkingen skjedde uprovosert.

«På bakgrunn av tiltaltes erkjennelse og vitneforklaringene, finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte stakk fornærmede én gang i magen med en skarp kniv av type tapetkniv. Illustrasjonsmaterialet fremlagt for retten viser at kniven gikk gjennom fornærmedes dunjakke og t-skjorte, før den traff ham i magen og påførte ham et tre cm. langt vertikalt kutt i magen. Kniven skadet ikke indre organer» står det i dommen.

Fra januar: Nå varsler regjeringen en bred satsing i kampen mot ungdomskriminaliteten

Tingretten konkluderer med at 15-åringen ikke forsøkte å drepe den jevnaldrende gutten: «Stikkskaden var imidlertid ifølge den rettsmedisinsk sakkyndige ikke dødelig. Det kan dermed ikke legges til grunn at fornærmede ville ha dødd dersom han ikke umiddelbart hadde kommet til sykehus og blitt operert denne dagen. Videre stakk tiltalte fornærmede kun én gang i magen, og fornærmede ble ikke påført andre skader. Fornærmede var dessuten også ikledd en tykk dunjakke, som kniven måtte stikkes gjennom. I lys av ovenstående kan retten ikke se at det foreligger noen holdepunkter for at tiltalte hadde drapsforsett».

Tingretten mener likevel at gutten forsto at knivstikkingen kunne påføre gutten alvorlig skade: «Retten er imidlertid ikke i tvil om at tiltalte med viten og vilje stakk fornærmede med kniv i magen, og at han utviste forsett med hensyn til voldsutøvelsen. Knivstikk mot magen har et stort skadepotensiale, og utfallet av voldshendelsen kunne lett ha blitt betydelig mer alvorlig. Retten er ikke i tvil om at tiltalte innså at et stikk i magen med en skarp tapetkniv med sikkerhet eller mest sannsynlig ville påføre fornærmede en skade. Retten finner det derfor bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte også utviste forsett med hensyn til skadefølge».

Forsvarer Bjørn Rudjord sier til Nettavisen at gutten er glad for at han ikke er dømt for drapsforsøk, og at de ikke vil anke dommen.

- Vi er veldig fornøyd fordi vi hele tiden har ment at det ikke var snakk om drapsforsøk. Det er en riktig og fornuftig dom. Min klient ser at denne handlingen var veldig dum, og han gir uttrykk for at han har lært mye av denne hendelsen, sier Rudjord.

I tillegg til knivstikkingen er gutten også dømt for å ha oppbevart en video som seksualiserer barn på sin mobiltelefon. I tingretten forklarte gutten at dette var en humor-video som ble spredd på Snapchat. Uansett motivet for oppbevaringen av videoen, ble gutten dømt for å ha materiale som seksualiserer barn.