Gå til sidens hovedinnhold

154 døde på norske veier i fjor

Oslo (NTB): 154 personer mistet livet i trafikken i Norge i 2012. Det er 14 færre enn året før og det laveste tallet siden 1950.

I Finnmark var det ingen trafikkdødsfall i 2012. Det er første gang et fylke står med null i denne statistikken siden man begynte å føre nasjonal statistikk i 1939.

- Dette er gledelig og viser at vi er på rett vei. I forholdet til gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå nesten 100 færre trafikkdrepte, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen, som fortsatt synes 154 er et for høyt tall.

- Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn, sier legger Gustavsen til.

Det er møteulykker og utforkjøringer som dominerer ulykkesstatistikken, og Gustavsen mener dette understreker viktigheten av å tenke sikkerhet når veier bygges.

- Nye trafikksikre veier, midtrekkverk, siderekkverk og mer oversiktlig sideterreng, forsterket veioppmerking og reduserte fartsgrenser blir viktige virkemidler framover. (©NTB)