Oslo (ANB): 1698 privatister må ta eksamen på nytt etter at en identitetstyv fikk tilsendt hele matteeksamen på e-post.

Utdanningsdirektoratet har annullert høstens eksamen i matematikk 1T for videregående skoler.

Den ble avhold 23. november, og det var 1698 kandidater over hele landet som tok eksamen.

Lurt av e-post
Årsaken til annulleringen, er at oppgaven ble sendt på e-post til en person som utga seg for å være direktør i direktoratet, før eksamenen ble avholdt.

Dagen etter eksamen oppdaget Utdanningsdirektoratet at de var blitt utsatt for ID-tyveri, dokumentforfalskning og bedrageri.

Flere medarbeidere i direktoratet hadde fått tilsendt en e-post i navnet til en direktør, med hennes autentiske signatur. I e-post ble mottakeren bedt om å oversende eksamensoppgaven i matematikk 1T (MAT1013).

Politianmeldt
På bakgrunn av dette ble eksamensoppgaven ved en feil sendt ut på e-post før eksamen var gjennomført.

Utdanningsdirektoratet ser svært alvorlig på saken, og den ble politianmeldt 6. desember.

Det er samtidig klart at den som sendte oppgaven på e-post, brøt Utdanningsdirektoratets egne, interne sikkerhetsrutiner for eksamen.

Direktoratet vil derfor gå gjennom interne rutiner for håndtering av eksamensoppgaver og vurdere om det skal innføres strengere sikkerhetsrutiner.

Ny eksamen
De 1698 kandidatene får anledning til å ta utsatt eksamen uten å betale privatistgebyr. Ny eksamen blir arrangert fredag 27. januar nest år.

Direktoratet har bedt alle landets fylkeskommuner sørge for at berørte kandidater får informasjon om at eksamen er annullert, om muligheten for å avlegge ny eksamen og om muligheten til å søke om dispensasjon.

De som har tatt eksamen, og har en standpunktkarakter på 2 eller høyere, vil kunne få innvilget dispensasjon fra kravet om antall eksamener. De vil da slippe å ta eksamen på nytt. (ANB)