Gå til sidens hovedinnhold

17 mulige katastrofer som kan ramme Norge

Her er rapporten som forteller hva som kan gå galt.

Av 17 mulige katastrofer som kan ramme Norge, rangeres et stort pandemiutbrudd som det mest sannsynlige. Det går det fram av den tredje årlige rapporten som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet, melder NTB.

Under overskriften «17 katastrofer som kan ramme Norge» la DSB torsdag fram sin årlige analyse av risikobildet her i landet.

Se pressemelding og les rapporten her

Tar for seg det mest alvorlige
Rapporten overlevert statssekretær Pål Martin Sand (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet. Nasjonalt risikobilde er ikke et bilde av alt som kan skje, men tar for seg store, alvorlige hendelser som har konsekvenser for samfunnssikkerheten - og som fordrer samarbeid mellom ulike sektorer.

Tar med kvikkleireskred
Rapporten har vurdert 17 ulike scenarier fordelt på naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger. Som i fjorårets rapport er faren for en pandemi rangert som høyest, men sannsynligheten for gassutslipp på industrianlegg listet som lavest i oversikten. Nytt av året er at DSB har kartlagt faren for kvikkleireskred inne i Trondheim by.

- Dette er tenkt som et oppspill til myndighetene til å tenke gjennom hvilke alvorlige konsekvenser en slik skred i et tett bebygd område kan gi. Mange steder i Norge er det bebyggelse i områder med kvikkleire, sa direktør Jon A. Lea da han overrakte rapporten ifølge NTB.

Lite sannsynlig med atomulykke
22. juli-kommisjonen pekte på manglende risikoforståelse som en hovedforklaring på svakheter i beredskapen som ble avdekket. Nasjonalt risikobilde presenterer katastofehendelser som har lav sannsynlighet for å inntreffe, men som vil få svært store konsekvenser, som atomulykke på gjenvinningsanlegg.

- Dette er hendelser vi må jobbe for å unngå, men samtidig være klar til å håndtere om de skulle inntreffe, sier DSB-direktøren ifølge en pressemelding.

Nasjonalt risikobilde vurderer så vel naturhendelser som ulykker og handlinger som terrorisme og cyberangrep. I dokumentet analyseres en rekke ulike typer konsekvenser av hendelsene. Blant disse er liv og helse, økonomi, miljø og samfunnsstabilitet.

Det gjøres også vurderinger av sannsynligheten for at de ulike hendelsene kan inntreffe. Dette gjelder for alle typer hendelser unntatt de villede handlingene, hvor sannsynligheten kan variere mye over tid.

Generelt er det naturhendelsene som utgjør den største risikoen i det norske samfunnet, men også villede handlinger kan medføre meget store konsekvenser.

- Endringer i metodikken har gjort at vi i større grad fanger opp de alvorlige konsekvensene slike hendelser kan ha for samfunnsstabiliteten, sier Lea.

Reklame

Badetøy og bikini: De største trendene i 2021

Kommentarer til denne saken