Totalt 1742 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Det ble testet 5796 personer, noe som er en nedgang på over 200 personer fra dagen før, og av disse var 184 smittet. Det betyr at litt over 3 prosent av de som har fått ta testen, har testet positivt.

Få med deg den siste utviklingen i vårt Livestudio.

Antall sykehusinnleggelser er nå 135 personer, en økning på 33 siden dagen før.

  • Det er totalt 7 dødsfall varslet til FHI (per 20.03.2020 kl. 08.00)
  • Det er 135 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 19.03.2020 kl. 08.00)
  • Det er totalt 33 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2 (Norsk intensivregister per 20.03.2020 kl. 08.00)
  • Totalt 43 735 er rapportert testet for Koronavirus (SARS-CoV2) (per 20.03.2020 kl. 09.00)
  • Gjennomsnittsalder for tilfellene er 46.5 år, 43.7 % er kvinner og 56.3 % er menn.
  • 769 tilfeller har blitt smittet i Norge, 862 tilfeller har blitt smittet utenlands og for 111 er smittested under avklaring.

Folkehelseinstituttet kom fredag med nye retningslinjer for testing av korona, som er en innskrenking i forhold til tidligere anbefalinger.

– Personer som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og har behov for innleggelse eller bor i helseinstitusjon skal testes. Det samme gjelder personer som er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom med tilsvarende symptomer.

Helsepersonell med mildere symptomer kan se an symptomene i to døgn hjemme før de anbefales å testes sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

– Personer som har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom og utvikler symptomer på akutt luftveissykdom bør testes, men hvis det er behov for å prioritere på grunn av kapasiteten så bør andre grupper prioriteres, fortsetter Vold.