Tallene kommer fra årets bivirkningsrapport fra Legemiddelverket som Dagbladet har fått tilgang til.

I rapporten kommer det også fram at Legemiddelverket i 2018 mottok 5.623 meldinger om bivirkninger av medisiner, noe som er det høyeste tallet noensinne. 30 prosent av tilfellene ble klassifisert som alvorlige.

Les også: - Vi trenger leger i psykiatrien

Også i 2018 er blodfortynnende legemidler øverst på lista, med 57 dødsfall. På toppen av lista er Apiksaban (Eliquis) med 23 dødsfall, etterfulgt av Warfarin (Marevan) med 11.

– Blodfortynnende legemidler er livsviktig behandling for mange pasienter, men det er også en behandling som kan gi alvorlige bivirkninger, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til Dagbladet. En mulig bivirkning kan være hjerneblødning fordi blodet blir for tynt.

Les også: Slik unngår du soleksem

Bak blodfortynnende medisiner kommer kreftlegemidler og midler som virker på immunforsvaret med 48 dødelige utfall, etterfulgt av 44 dødsfall grunnet bivirkninger knyttet til legemidler som virker på nervesystemet.

Rapporten publiseres i Nytt om legemidler og i Tidsskrift for Den norske legeforeningen tirsdag.

Les også: En helt ny prevensjonspille for menn kan snart bli en realitet