Den nå 20 år gamle mannen var bare 18 år da han startet svindelen han nå er dømt for. Til sammen svindlet han 15 personer for 1,35 millioner kroner. Ved et tilfelle tok han opp 300.000 kroner i lån på et person, og forsøkte å tappe kontoen til offeret for en halv million.

- Samlet sett har bedrageriene medført betydelig økonomisk skade eller fare for dette og rammet en lang rekke ulike mennesker, skriver Oslo tingrett i dommen. Den unge mannen er dømt til fengsel i 22 måneder for svindelen, men også for å ha truet en kvinne på livet.

Hans forsvarer, Usama Ahmad, sier til Nettavisen at den unge mannen har i stor grad erkjent svindelen, men at han ikke har hatt den sentrale rollen i svindelen som påtalemyndighet og domstolen har tillagt ham.

- Vi mener etterforskningen har vært subjektiv, hvor påtalemyndighetens etterforskning kun har fokusert på min klient som gjerningsmann, enkelte pengespor til utlandet eller at en stor del av pengene er tatt ut i kontanter har overhodet ikke vært etterforsket. Vi mener det ikke har vært etterforsket i retning av at min klient kan ha hatt en mindre rolle enn det påtalemyndigheten har ment fra første stund i saken og konsekvensen av dette er at han nå blir tiltalt alene og dømt noe strengere enn om etterforskningen hadde vært mer objektiv. Dette er grunnen til at han nå har valgt å anke dommen, sier Ahmad.

Sa han var fra politiet

Den unge mannen har i stor grad erkjent svindelen. Modus var den samme for svært mange av svindlene. Mannen ringte opp til privatpersoner og løy for dem om at han ringte fra ulike selskaper eller politiet.

Han lurte deretter de fornærmede til å oppgi personopplysninger slik at han kunne misbruke deres kontoer, eller bruke ofrenes Vipps. Blant annet har mannen endret kontaktnummeret på Bank ID, slik at han kunne logge inn på deres nettbanker og ta opp lån i ofrenes navn.

Svindel med bankID: Stjal BankID og lånte 800.000 kroner: Nå må ekskona betale tilbake

Pengene ble overført til ulike kontoer, og ofte til andre personer som dermed har vært delaktig i svindelen på et eller annet nivå.

Ofre fikk inkassokrav og lønnstrekk

Flere av ofrene i straffesaken, forklarte at de hadde blitt forfulgt av kreditorer som ville ha tilbake pengene sine. Dette er personer som har blitt holdt økonomisk ansvarlig for lån som svindleren har tatt opp i deres navn.

- Dem av de fornærmede som har fått kredittgjeld tatt opp i sitt navn har eksempelvis forklart seg om inkassokrav, tilbakebetalingsplaner, lønnstrekk med mer, skriver tingretten.

Nettavisen har tidligere skrevet en rekke saker om svindel med bankID. I flere tilfeller har ofrene blitt holdt ansvarlige for gjeld tatt opp i deres navn, fordi de holdes ansvarlige for å ha delt koder og andre personlige opplysninger med andre.

Les blant annet: Svindlet? Flaks kan være forskjellen mellom hjelp og økonomisk ruin

- Ved vurderingen av bedragerienes grovhet må det, i tillegg til det økonomiske omfang, legges vesentlig vekt på at det er tale om et betydelig antall bedragerier, begått overfor privatpersoner, og som er utsatt for alvorlige forutgående identitetstyverier. Forholdende har medført økonomiske og praktiske belastninger for de fornærmede, i tillegg til psykiske påkjenninger for flere.

Her er svindlene mannen er dømt for:

Artikkelen fortsetter under Nettavisen uhøytidelige spørreundersøkelse.

Onsdag 13. mars 2019: Tok telefonkontakt med en kvinne og utga seg for å være fra politiet. Han fikk oppgitt fødsels- og personnummer samt kode fra bankkodebrikken hennes. Deretter misbrukte han informasjonen til å legge inne en overføring på 9800 kroner fra hennes konto. Overføringen ble avverget av kvinnen.

Mandag 23. mars 2019: Ringte en mann og utga seg for å være fra Klarna. Han fikk fødselsnummer og opplysninger om bankID. Deretter overført han 9800 kroner til en bekjents konto, som tok ut pengene i kontanter.

Torsdag 28. mars 2019: Ringte en kvinne og utga seg for å være fra OneCall og fikk oppgitt koder fra bankkodebrikken og opplysninger som han brukte til å overføre 29.000 kroner fra offerets konto til en bekjent. Kvinnen kontaktet banken og fikk tilbakeført pengene.

Onsdag 17. april 2019: Ringte en kvinne og utga seg for å ringe fra Ice.net. Han fikk oppgitt koden fra hennes bankkodebrikke og telefonnummer knyttet til Vipps. Deretter overførte han 19300 kroner til en bekjent, og forsøkte å overføre ytterligere 9000 kroner.

Fredag 10. mai 2019: Ringte en kvinne og utga seg for å være fra politiet. Han truet og presset henne til å oppgi koden fra hennes bankkodebrikke og telefonnummer knyttet til Vipps. Deretter overførte han til sammen 33609 kroner til flere ulike personer.

Torsdag 6. juni 2019: Ringte en mann og utga seg for å være fra Vipps. Han fikk informasjon som han brukte til å vippse 12969 til "Netonnet" for kjøp av en mobiltelefon til en navngitt person.

Onsdag 10. juli 2019: Ringte en mann og utga seg for å være fra politiet, fikk oppgitt kontonummer, kortnummer, CVC-kode, koder fra bankkodebrikken og fødselsnummer. Dette brukte han til å tappe hans bankkontoer for til sammen 65690 kroner.

Fredag 19. juli 2019: Ringte en mann og utga seg for å være fra politiet. Han fikk oppgitt personnummer, kontonummer, bankkortnummer, CVC-kode og koder fra bankkodebrikken. Deretter misbrukte han informasjonen til å overføre til sammen 41150 kroner til ulike kontoer

Onsdag 25. september 2019: Kvinnen husket selv ikke at hun ble oppringt av mannen, men han fikk informasjon fra hennes slik at til sammen kr 62945 kroner ble overført fra hennes kontoer.

Før tirsdag 3. desember 2019: Tilegnet seg informasjon som satte ham i stand til å overføre 35.000 kroner fra personens konto, til en annen navngitt person som han også hadde kontroll med kontoene til. Pengene ble derfra tatt ut i kontanter.

Fredag 17. januar 2020: Kontaktet en mann på telefon og utga seg for å være banken. Han fikk opplysninger som gjorde at han kunne ta opp 105000 kroner i lån i offerets navn. Pengene ble distribuert fra offerets konto.

Torsdag 13. februar 2020: Tok kontakt med person og utga seg for å være fra politiet. Han presset personen til å utlevere opplysninger om bank ID og personnummer. Deretter misbrukte han bank-IDen i et forsøk på å overføre 500.000 kroner fra en konto som offeret hadde tilgang til. Forsøket ble oppdaget og stoppet av banken.

Tirsdag 3. mars 2020: Utga seg for å være fra politiet, og fikk oppgitt bankkortinformasjon som han brukte i et forsøk på å overføre 16750 kroner fra offeret. Forsøket ble stoppet av banken.

Tirsdag 3. mars 2020: Kontaktet en mann på telefon og utga seg for å være fra politiet. Han fikk offerets pass-nummeret. Deretter misbrukte han kontoinformasjon og/eller identiteten hans, ved å endre kontaktnummer på hans bank-ID til et annet telefonnummer. Deretter tappet han kontoen for til sammen 53062 kroner.

Mandag 30. mars 2020: Utga seg for å være politi og fikk opplyst fødselsnummer, kontonummer og kode fra bankkodebrikken. Deretter misbrukte han informasjonen til å overføre penger fra hans konto, og ta opp en rekke forbrukslån på til sammen kr 318798 kroner.

I tillegg er mannen dømt for å ha truet en utleier på livet. I forbindelse med et leieforhold, hadde ikke utleier fått tilbake husnøkkelen. Huseier tok kontakt med mannen flere ganger for å få nøkkelen. Istedenfor å få nøkkelen, sa mannen at «I will cut off your fingers» og «I will come and kill you».

Mannen har nektet for å ha fremsatt truslene, men ikke blitt trodd av Oslo tingrett.