Tall fra Redningsselskapet viser at 18 personer druknet i juli. Av dem var 14 menn over 20 år, to voksne kvinner, en jente på 12 og en gutt på vel to år.

Dette er en mer enn i fjor, da 17 personer døde i drukningsulykker i juli.

– Fellesferie kombinert med hetebølge bidrar til at mange har oppholdt seg ved, i og på vannet. Da ser vi dessverre at det blir flere drukningsulykker, sier Tanja Krangnes, leder for fagfeltet drukning i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Syv av drukningsdødsfallene skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Fire skjedde i forbindelse med bading, hvilket er langt færre enn i fjor da 14 av 17 ulykker skjedde i forbindelse med bading. Tre ulykker skjedde i forbindelse med mulig fall fra land.

Så langt i år har 55 personer omkommet i drukningsulykker. Det er 14 færre enn i 2018 da 69 personer druknet i samme periode.

90 prosent av personene som har druknet, er menn. Tenåringsgutter, unge menn og voksne menn over 40 år er mest utsatt.

Hittil i år har det skjedd flest drukningsulykker i Rogaland, hvor elleve personer har omkommet av drukning. Etter Rogaland følger Hordaland med seks omkomne og Vest-Agder og Trøndelag med fem drukningsdødsfall hver.

Det har vært drukningsdødsfall i samtlige fylker så langt i år.