Har du betalingsanmerkninger har du store problemer som leietaker.

Som Side2 skriver onsdag har nesten 19.000 ungdommer under 25 år pådratt seg betalingsanmerkninger. Personer i aldersgruppen 20 til 24 år skylder totalt 511 millioner kroner, ifølge de siste tallene fra kredittopplysningsbyrået Experian.

Konsekvensene er mange. En betalingsanmerkning fører til at du ikke får lån, telefonabonnement, forsikring eller andre tjenester der tjenesteyteren krever en kredittsjekk.

Sier nei til folk med betalingsanmerkning
I tillegg nektes folk med betalingsanmerkninger å leie bolig. Det opplyser Utleiemegleren og Leiebolig til dinepenger.no.

Ungdom på boligjakt må stille med CV, søknad, referanser og plettfri betalingshistorikk for å få napp.

- Å finne rett person er en omstendelig prosess. Vi tar blant annet alltid kredittsjekk av leietagere, forteller Nikolaos Farmakis, kommunikasjonssjef i Utleiemegleren til dinepenger.no.

Utleiefirmaet Leiebolig tar også kredittsjekk. I tillegg må leietagere levere liste over referanser. som om ikke det er nok blir de også sjekket gjennom søk på Google.

Rundt en tredjedel av de potensielle leietagerne blir avvist etter at selskapet har gjort sine undersøkelser.

Omstridt
Påtroppende leder i Norsk studentorganisasjon Kim Kantardjiev har også liten sans for kredittsjekking, og mener depositum og eventuelt referanser tilfredsstiller utleiernes behov for trygghet.

Personopplysningsloven krever at det foreligger saklige grunner for en kredittsjekk og i 2009 nektet Datatilsynet på dette grunnlag Utleiemegleren å kredittsjekke leietakere.

Utleiemegleren klaget imidlertid på vedtaket og fikk medhold av Personvernnemnda.

- Vi forskutterer husleie for store beløp til boligutleiere, og da er vi avhengig av en viss sikkerhet, uttalte Cecilie Stjernløw i Utleiemegleren til Moss Dagblad.

Utleiemegleren fikk imidlertid gjennomslag i kraft av sin markedsmessige størrelse.

- Jeg minner likevel om at utleiere som ikke bruker et firma som Utleiemegleren, ikke har lov å kredittsjekke mulige leietakere, uttalte seniorrådgiver i Datatilsynet Christine Ask Ottesen til Nettavisen.

Slettes umiddelbart
En trøst overfor dem som har betalingsanmerkning er at den slettes umiddelbart dersom du gjør opp gjelden.

En betalingsanmerkning som ikke er oppgjort, kan stå oppført i 4 år fra registreringsdato. Unntaket er heftelser tinglyst i et offentlig register. Her kan saken stå registrert hos oss så lenge den er tinglyst.