Fra nyttår overtok Skatteetaten ansvaret for Valutaregisteret.

Det inneholder opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge, inkludert kortbruk i utlandet og kontanter inn eller ut av Norge som er deklarert.

Nettavisen har bedt om innsyn i registeret, og etter at nær to tredeler av året er unnagjort, har vi sendt ut over to milliarder kroner.

Fem på topp

Per 13. august er 2.138.246.307.00 kroner sendt ut, viser tallene fra Skatteetaten.

De fem landene vi sender mest penger til er Pakistan, Somalia, Filippinene, Romania og Afghanistan.

  1. 242.589.604,30 kroner til Pakistan.
  2. 182.252.864,30 kroner til Somalia.
  3. 162.339.449,00 kroner til Filippinene.
  4. 102.881.706,00 kroner til Romania.
  5. 102.419.592,10 kroner til Afghanistan.

Størst økning til Somalia

Som tabellen under viser, har pengeoverføringene fra Somalia økt fra drøye 33 millioner samme tid i 2014 til drøye 182 millioner i samme

periode i år.

Tabellen viser utviklingen fra 2014 til de fem land som motter mest. (Saken fortsetter under artikkelen.)

- Det har vært en klar økning av overføring av penger siden 2014. Den største endringen er overføring til Somalia. Bakgrunnen til dette er at det i 2015 kom flere rapportører til Valutaregisteret, sier senior kommunikasjonsrådgiver Thomas Aleksander Ege i Skatteetaten - og forklarer:

- Når det stilles spørsmål om hvor mye penger som sendes, så tas det ut oversikt fra Valutaregisteret over det som rapporteres fra foretak som tilbyr betalingsformidling, som eksempelvis agenter for MoneyGram eller Western Union eller andre som har tillatelse til å utføre betalingsformidling, det vil si overføring av penger fra et til et annet land.

Presisering

Ege ønsker å presisere at:

- Vi ønsker å presisere at vi ikke benytter begrepet utbetalinger i Valutaregisteret. Opplysninger i registeret baserer seg på hva som er rapportert til registeret fra banker, kortselskaper og andre foretak som tilbyr betalingsformidlingstjeneste.