I alt 15.580 personer fikk innvilget opphold i Norge gjennom familiegjenforening i fjor, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det er 20 prosent flere enn i 2015 og vil prege 2017 også, sier UDIs direktør Frode Forfang.

Økningen skyldes først og fremst at UDI behandlet mange saker i 2016.

Norsk eller nordisk - største gruppen

Den største gruppen er familiemedlemmer til en norsk eller nordisk borger og utgjør 5.569 personer.

Nær én av tre, 4.347 personer, ble gjenforent med et familiemedlem som har fått innvilget asyl i Norge, hvor syrere dominerer.

Samtidig er tallet på antall søknader fra Somalia omtrent halvert.

Drøyt 2.100 personer var familiemedlemmer til personer med arbeidstillatelse i Norge.

Les også: Her er Sylvi Listhaugs skryteliste

Norge - størst nedgang i antall asylsøkere

I 2016 kom det 3.460 asylsøkere, én drøy tidel av antallet i 2015.

I fjor kom det asylsøkere fra drøyt 100 land til Norge, men flest fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373).

Mens mange europeiske land fortsatt har høye ankomster av asylsøkere, kom rekordfå til Norge i fjor. Norge hadde størst nedgang i antall søkere i fjor sammenliknet med resten av Europa, ifølge UDI.

Tallene inkluderer 256 asylsøkere som ble relokalisert fra Italia og Hellas. Blant disse er 235 fra Eritrea og 16 fra Syria. I totaltallene er også 427 nyfødte barn registrert.

Enslige mindreårige

320 enslige mindreårige asylsøkere kom til Norge i fjor, inkludert 128 fra Afghanistan, 47 fra Eritrea og 25 fra Syria.

Oversikt nasjonalitet, kjønn og alder på de asylsøkerne som kom i 2016

Oversikt antall asylsøkere fordelt på den måneden de kom til Norge

Oversikt antall enslige mindreårige asylsøkere

12.500 fikk invilget asyl

Nær12.500 asylsøkere fikk innvilget asyl i Norge i fjor, inkludert 7.414 fra Syria, 1.635 fra Eritrea og 1.195 fra Afghanistan.

Blant de søknadene som ble realitetsbehandlet fikk to av tre innvilget opphold.

Hvis man inkluderer sakene hvor asylsøkere ble sendt tilbake til et Dublin-land, trygt tredje land eller hvor saken ble trukket/henlagt, er innvilgelsesandelen 54 prosent.

NOAS: - Grensekontroller avgjørende

Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå, uttalte til Nettavisen tirsdag at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tar på seg «æren» for mye.

- Hvis det hadde vært Listhaugs symbolpolitikk og retorikk som var avgjørende, ville vi sett et annet bilde i Danmark. Der opplever de derimot at tilstrømmingen er mye større enn i Norge, til tross for mange år med tøff retorikk og symbolpolitiske innstramminger.

Austenå mener det dokumenteres at det er grensekontrollen som er avgjørende.

- Det er blitt så mye vanskeligere å komme nordover i Europa gjennom disse grensekontrollene . Klarer du først å ta deg til Danmark, må du søke asyl der og det er vanskeligere å komme videre til Norge. Derfor er det viktig at Listhaug prioriterer arbeidet med å finne gode felles europeiske løsninger for den ekstremt vanskelige situasjonen mange asylsøkere- spesielt i Hellas, Tyrkia og Italia - befinner seg. De siste rapportene fra Hellas viser at de fryser ihjel på grensen til Makedonia.