OSLO TINGHUS (Nettavisen): Mandag 16. april startet rettssaken etter terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya i Hole kommune. I alt 77 mennesker mistet livet da Anders Behring Breivik første sprengte en bombe i Grubbegata og deretter tok seg til Tyrifjorden og Utøya hvor han skjøt og drepte 69 personer, de fleste ungdommer.

Nettavisen har fulgt rettssaken fra første dag, og under kan du følge lenken til referatet for hver av dagene og lese oppsummeringen.

Dag 1:

Rettssaken starter 16. april. Tiltalen og grunnlaget for den leses opp med navnene på alle de drepte og mange av de skadde. Breivik foretrekker ikke en mine når navnene på de 77 drepte blir lest opp, men begynner å gråte når hans egen propagandafilm mot islamisering av Europa vises.

Dag 2 :

Dagen innledes med at meddommer Thomas Indrebø må vike plass fordi han erklæres inhabil. Breivik får ordet til sin forklaring og innleder med å lese fra en 13 sider lang redegjørelse han har forberedt. Han får holde på i over en time, men blir flere ganger oppfordret av dommer til å fatte seg mer korthet.

Dag 3:

Aktoratet forsøker å få Breivik til å si mer om det påståtte nettverket Knights Templar og møter med de han hevder er meningsfeller i 2002. Retten får også høre mer om hans ideologi og fiendebilder.

Dag 4 :

Retten får høre Breivik legge ut om terroraksjonene han planla, men ikke gjennomførte, hvorfor han valgte å angripe nettopp regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya og hvordan han forberedte angrepene og hvordan han gjennomførte angrepet mot regjeringskvartalet.

Dag 5:

Dette er dagen der den terrortiltalte forteller om sin drapsferd på Utøya. De to siste dagene av den første uka blir en stor påkjenning for fornærmede og etterlatte som følger rettssaken.

Dag 6:

Den andre uka med forhandlinger innledes. Retten avslutter sin eksaminasjon av tiltalte. På tampen av dagen får vi høre at den rettsmedisinske kommisjonen har flere innvendinger mot den siste sakkyndigrapporten om Breiviks mentale helse. Psykiaterne er bedt om å komme med en tilleggserklæring.

Dag 7:

De første vitnene inntar vitneboksen. Først ut er Thor-Inge Kristoffersen som jobbet i vakttjenesten i kjelleren på H-blokka i regjeringskvartalet 22. juli. Innsatsleder Thor Langli forteller om politiets arbeid på åstedet etter eksplosjonen. Eksperter fra politiet og Forsvarsbygg redegjør om Breiviks bombe. Retten får gjennomgangen av obduksjonsrapportene for de fire første drepte i regjeringskvartalet ved overlege Arne Stray-Pedersen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Dag 8:

Breivik får spørsmål og svarer om rapportene fra de sakkyndige psykiaterne. Han får mye tid til å kommentere særlig rapporten som stempler ham som psykotisk og utilregnelig. Innledningsvis avslutter retten gjennomgangen av obduksjonsrapportene fra regjeringskvartalet.

Dag 9:

Forklaringer fra vitner og fornærmede fra regjeringskvartalet. En av dem som vitner er Line Nersnæs, som fikk en treflis gjennom hodet etter eksplosjonen.

Dag 10:

Blant dem som vitner er leder for sikkerhetstjenesten i Departementenes servicesenter den 22. juli, Ole Peder Nordheim. Han var på jobb da bomben gikk av.

Dag 11:

Etter en rettspause, starter retten arbeidet med å belyse Utøya-massakren. Kapteinen om bord på ferga MS «Thorbjørn» og en AUF-vakt på landsiden der Breivik parkerte vitner om massemorderens ankomst. Videre vitner polititjenestemenn om våpen, tekniske spor og observasjoner på Utøya.

Dag 12:

Retten innleder gjennomgangen av obduksjonsrapportene fra Utøya og får høre om hvor de ni første drepte på Utøya ble funnet, hva slags skader de døde av og hvem de var.

Dag 13:

Rettssaken fortsetter med gjennomgang av tolv nye navn i obduksjonsrapportene for de 69 som ble drept på Utøya. Dagen dreier seg i hovedsak om de som ble drept i kafebygget, 13 personer i alt.

Dag 14:

Retten fortsetter gjennomgangen av hvem som ble drept hvor og hvordan på Utøya. Vi får høre om de to siste som ble drept i kafebygget, og de ti som ble funnet sammen på Kjærlighetsstien.

Dag 15:

Gjennomgang av obduksjonsrapporter knyttet til de som ble drept i skrenten ved Kjærlighetsstien, øst for Skolestua og de første av de som ble drept ved Bolsjevika/Stoltenberget. Tingretten fikk også høre de første vitnemålene fra de overlevende på Utøya, AUFs generalsekretær Tonje Brenna og AUF-er Bjørn Ihler. Retten fikk også høre Oddvar Hansen vitne. Sammen med samboeren satte han båten på vannet og var med i redningsarbeidet på Utøya 22. juli.

Dag 16:

Gjennomgang av obduksjonsrapporter fra Bolsjevika/Stoltenberget og pumpehuset. Vitneforklaringer fra AUF-ere som overlevde massakren på Utøya.

Dag 17:

Tingretten avsluttet den fjerde uka med en gjennomgang av de siste obduksjonsrapportene og nye vitneforklaringer. Det ble et dramatisk avbrudd i rettsmøte da en tilhører, en bror av en av de som døde på Utøya, kastet en sko i retning tiltalte og deretter gikk mot ham. Mannen ble raskt tatt hånd om av politiet, deretter av helseteamet på tinghuset og så brakt til Oslo legevakt.

Dag 18:

Vitneavhør av fornærmede fra Utøya, blant annet flere som ble skutt og skadet av Breivik, men kom seg unna.

Dag 19:

Nye vitneforklaringer fra fornærmede etter massakren på Utøya, blant andre Kjartan Løvaas fra Trondheim som svømte fra sørspissen av øya og Even Andre Øien Kleppen, som kom med samme ferge som Breivik til Utøya og som fikk med seg en stor gruppe inn i skolestua.

Dag 20:

Onsdag 16. mai: På den siste dagen før pause med rettsfrie dager fikk tingretten høre blant andre Ingvild Leren Stensrud (17) og Glenn Martin Waldenstrøm (20), som begge ble skutt i lillesalen i kafebygget, men slapp fra det med livet.

Dag 21:

Rettssaken fortsatte mandag 21. mai med vitneforklaringer. Retten fikk høre Marte Ødegården (18) fra Kongsberg, som ble skutt mens hun gjemte seg i skrenten ved Kjærlighetsstien. De fikk videre høre Hussein Kazemi (20) som fortalte hvordan han gjemte seg bak pianoet i lillesalen i kafebygget da Anders Behring Breivik kom inn og begynte å skyte, hvordan han flyktet uten å merke skuddskadene der og da og hva som skjedde da han senere sto overfor gjerningsmannen igjen, denne gangen på sørspissen av Utøya. Det siste vitnet var Renate Tårnes (22) fra Trondheim, som livredd ringte politiet fra kafebygget mens Anders Behring Breivik skjøt og drepte rundt henne.

Dag 22:

Vitneavhør med fire ungdommer som befant seg i skrenten eller ved vannkanten nedenfor Kjærlighetsstien og alle ble skutt og alvorlig skadet. Den femte og siste på vitnelista tirsdag befant seg på sørspissen av Utøya hvor hun ble skutt og påført omfattende skader. Retten fikk høre Viljar Robert Christian Hanssen (18), var sammen med sin 14 år gamle lillebror på AUFs sommerleir da marerittet begynte 22. juli. Han fortalte hvordan de to flyktet fra teltleiren og kom seg til skrenten ved Kjærlighetsstien, der Viljar ble truffet av fire skudd, hvorav ett i hodet. Lillebroren kom seg uskadd unna.

Dag 23:

Retten fikk blant annet høre vitnemålet fra Ylva Helene Schwenke (15) som ble skutt fire eller fem ganger og falt ned fra bergveggen ved Kjærlighetsstien. Tromsø-jenta viste fram arrene etter skadene og sa hun betrakter dem som prisen hun har måttet betale for demokratiet. Tarjei Jensen Bech (20) fra Hammerfest gjemte seg også i skrenten på vestsiden. Han fortalte at gjerningsmannen kom så nær at han kunne høre pusten hans. Andrine Johansen (17) ga retten et detaljert og rystende innblikk i drapene ved pumpehuset. Hun ble selv skutt gjennom brystet, kula punkterte lungen og stoppet ved ryggmargen.

Dag 24:

Retten fikk torsdag høre forklaringen fra fem vitner om deres opplevelser og skadene de ble påført på Utøya 22. juli i fjor. På tampen av dagen fikk tiltalte selv komme med noen kommentarer, og han varslet da at han ikke ser grunn til å anke dersom han blir erklært tilregnelig. Breivik kommenterte også sine egne følelser knyttet til vitneforklaringene fra Utøya.

Les også: - Vil ikke anke

Dag 25:

Fredag gjorde Oslo tingrett seg ferdig med vitneforklaringene fra de som overlevde Utøya-massakren og gikk over til politivitner som fortalte om pågripelsen av Anders Behring Breivik.

Det første politivitnet som inntok vitneboksen var politibetjenten fra Nordre Buskerud politidistrikt som var med den første enheten som kom til landsiden ved Lien gård ved brygga som MS Thorbjørn benytter. Rettens administrator, tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, stoppet koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen da hun overfor dette politivitnet hadde flere spørsmål om hvorfor han og kollegaen ikke straks kunne rykke ut til Utøya da de som den første enhet ankom landsiden ved E16.

Dag 26:

Tirsdag ble retten satt for en ny uke i rettssaken mot terrortiltalte Anders Behring Breivik. Fire venner og bekjente av tiltalte inntok vitneboksen. De beskrev blant annet perioden der Breivik isolerte seg og kontakten med vennene nesten opphørte.

Dag 27:

Politietterforskere fra Oslo politidistrikt, Kripos og PST vitner om sine undersøkelser av blant annet Breiviks kompendium, anskaffelser, økonomi og det påståtte terrornettverket Knights Templar.

- Politiets konklusjon er at det ikke er funnet holdepunkter for at Knights Templar eksisterer i den form tiltalte beskriver, sa hovedetterforsker Kenneth Wilberg fra Oslo politidistrikt da han presenterte et riss av etterforskningen for retten. Politiet har heller ikke funnet at massemorderen har hatt noen medhjelpere.

Dag 28:

Torsdag kom ekspertvitnene som kaster lys over den terrortiltaltes ideologiske forankring: Religionshistoriker Terje Emberland, seniorforsker ved Holocaust-senteret i Oslo, videre terrorekspert og professor ved Politihøyskolen Tore Bjørgo og journalist og forfatter Øyvind Strømmen.

Les også: - Breivik har en fascistisk verdensforståelse

Dag 29:

Fredag 1. juni fikk Oslo tingrett høre de første av forsvarets vitner forklare seg. Valgforsker Frank Aarebrot, terrorekspert Brynjar Lia fra Forsvarets forskningsinstitutt og filosof og forsker Lars Gule inntok vitneboksen.

Les også: Breivik ber om kartlegging av sympatisører

Dag 30:

Det første vitnet mandag 4. juni var Mattias Gardell, professor i religionshistorie ved universitetet i Uppsala. Han kritiserte den første psykiatrirapporten som snakket om Breiviks vrangforestillinger og slo med bakgrunn i sin forskning fast at disse forestillingene er utbredt.

Mandag kom bekreftelsen på at flere av forsvarets vitner har vært uvillige til å stille, og flere har også sluppet. En av dem er Fjordman, alias Peder Nøstvold Jensen, som etter planen skulle ha vitnet denne dagen.

Tiltalte selv fikk ordet til utfyllende kommentarer. Han snakket om voldsepisoder han hevder å ha erfaring med der norske muslimer er involvert. Han brukte rundt 30 minutter på denne gjennomgangen, som gikk helt tilbake til barneårene. Deretter snakket han på spørsmål fra forsvarerne om hvordan kontakten med likesinnede på internett har vært en viktig del av radikaliseringsprosessen.

Dag 31:

Tingretten fikk tirsdag høre flere av forsvarets vitner, blant dem nynazisten og Vigrid-lederen Tore Tvedt. Andre som vitnet var tidligere leder av Norwegian Defence League, Ronny Alte og leder av organisasjonen Stopp islamifiseringen av Norge, Arne Tumyr.

Dag 32:

Vitnemålene onsdag handlet i første omgang om ytringsfrihet og ytringssensur. Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten og tidligere stortingsrepresentant Jan Simonsen inntok vitneboksen for å belyse temaet ytringssensur. Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen forklarte hvordan terrorhandlingene rammet hans organisasjon.

På tampen av dagen var temaet World of Warcraft og hvor mye tid Breivik har brukt til å spille. To vitner - en politietterforsker og en spiller - ble hørt.

Aktoratet hadde en rekke spørsmål til Breivik om hvor mye tid han egentlig brukte på sitt manifest og hvor mye tid han brukte på online-spill i årene fra 2006.

Breivik svarte på noen spørsmål, men gjentok igjen og igjen at han ikke anså dette som relevant for saken.

Dag 33:

Retten konkluderte med at barnepsykiater Per Olav Næss, som undersøkte Breivik som fireåring, ikke fritas fra taushetsplikten og vitne. Retten gir dermed over til å høre professor i psykiatri Ulrik Fredrik Malt.

Les også: Ansiktene fra rettssal 250

Dag 34:

Arnhild Flikke i vitneboksen. Hun leder Ila-teamet av psykologer og psykiatere som snakker med Anders Behring Breivik i fengsel. Hun sa hun var svært overrasket da Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at Breivik var psykotisk. Andre vitner: Professor Einar Kringlen.

Les også: - Han har aldri ment at han har en krone på hodet

Les også: - Han ble litt høy på seg selv

Dag 35:

Tirsdag vitnet gruppeleder Tarjei Rygnestad i Den rettsmedisinske kommisjonen. Han fikk kritiske spørsmål om hvorfor kommisjonen ikke hadde godkjent rapporten til Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, men ikke hadde hatt noen merknader til rapporten til Sørheim og Husby, og hvorfor kommisjonen trengte to møter på å godta en rapport alle var enige om.

Først i vitneboksen: Psykiater Randi Rosenqvist og psykologiprofessor Svenn Torgersen. Til slutt: Breiviks kontakt i Liberia, Alpha Kallon.

Dag 36:

Gruppeleder Karl Heinrik Melle i Den rettsmedisinske kommisjon ble grillet av bistandsadvokatene. Han forklarte retten at medlemmer av kommisjonen var kritiske til rapporten til Husby og Sørheim, men at kommisjonen i sum ikke fant vesentlige mangler ved den.

Dag 37:

Torsdag 14. juni vitnet psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husbys og forsvarte sin sakkyndigerklæring, der de konkluderte med at Breivik var psykotisk 22. juli, lider av vrangforestillinger og derfor ikke er strafferettslig tilregnelig.

- Alle våre kritikere har fjerndiagnostisering som fellesnevner, sa Husby da han innledet sitt vitneprov. Han betegnet kollegers kritikk som «ellevill, forunderlig, ufaglig og prinsippløs».

Synne Sørheim sa at kjernen i Breiviks vrangforestilling er oppfatningen om at han skal berge oss alle og at han har et kall til å bestemme hvem som skal leve og dø .

- Dette er forankret i en ikke-eksisterende organisasjon, Knights Templar, sa psykiateren. Hun sa det ikke er mulig å se at ansvaret Breivik har påtatt seg kan være reellt, og at hans vrangforestilling derfor må være bisarr.

Dag 38:

Utspørring av Synne Sørheim og Torgeir Husby. Gjennom hele dagen måtte de svare på kritiske spørsmål om sin konklusjon om tiltaltes utilregnelighet.

Dag 39:

Mandag 18. juni. Psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas gir Oslo tingrett sin forklaring. De to sakkyindige kom til motsatt konklusjon av Husby og Sørheim. I erklæringen fra Tørrissen og Aspaas heter det at Breivik ikke er psykotisk og at han er strafferettslig tilregnelig.

- De sakkyndige finner det helt usannsynlig at observanden hadde psykose på observasjonstidspunktet, slo Agnar Aspaas fast og sa at det er lite sannsynlig at Breivik skulle vært psykotisk på gjerningsøyeblikket, og at psykosen skulle ha gått over av seg selv.

- Vi ser på hans syn ikke som psykopatiske vrangforestillinger, men som ekstreme politiske oppfatninger og bevisst neglisjering av motforestillinger, sa han.

Tørrisen og Aspaas fortalte i retten at de likevel fant at Breivik har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse og grunnleggende empatisvikt. De pekte også på mulige psykopatiske trekk, men fant altså ingen psykose.

Dag 40:

Rettens aktører spør ut de sakkyndige Tørrissen og Aspaas.

Dag 41:

Tor Østbø, som mistet kona Tove Åshild Knutsen i bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet, vitnet om livet i kjølvannet av 22. juli. Vitnet fortalte om sorgarbeidet og støttegruppa. Han fortalte om sinnet som også er en del av sorgen og at noe av det fine med gruppen har vært at man kan snakke om dette. Det neste vitnet var Kirsten Vesterhus, som mistet sønnen Håvard Vederhus (21) under angrepet på Utøya.

- Vi skjønner ikke hvordan vi egentlig kom oss gjennom disse dagene. Det var som en komatøs tilstand. Ingen av oss forstår hvordan vi egentlig klarte det, sa hun blant annet.

Etter at psykologispesialist Dagfinn Winje og stressforsker Are Holen fortalte hva terrorhandlingene på Utøya og Regjeringskvartalet har gjort med ofrene, fikk Anders Behring Breivik ordet. Han sa blant annet at det var «synd at de ikke nevnte noe om den traumatiske opplevelsen det er å se ens kulturelle og etniske gruppe forvitre».

Les også: - Det er en sorg over alt som ikke er

Dag 42:

Torsdag 21. juni: Aktoratet ved statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden leverer sin prosedyre.

- Konklusjonen etter dette er at det er bevis som klart trekker i retning av at Breivik ikke var psykotisk 22. juli. For vårt vedkommende reiser imidlertid erklæringen og vitnemålet særlig til Husby og Sørheim en reell tvil om at han likevel var psykotisk, og da følger det av loven at han ikke skal idømmes straff, sa Holden i sin prosedyre.

Påstanden er at tiltalte overføres til tvungent psykisk helsevern, subsidiært at han dømmes til lovens strengeste straff, forvaring med en tidsramme på 21 år.

Dag 43 - siste dag:

Forsvarer Geir Lippestad innleder dagen med sin prosedyre.

Han argumenterte for at Breivik er strafferettslig tilregnelig og ba prinsipalt om at retten ikke tar påtalemyndighetens påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern til følge, subsidiært ba han om frifinnelse for sin klient, som har påberopt seg nødverge.

- Det å sykeliggjøre hans handlinger er å ta fra ham en grunnleggende menneskerettighet. Retten til å ta ansvar for egne handlinger, sa forsvareren.

Etter forsvarets prosedyre fikk retten høre sluttbemerkninger fra overlevende og etterlatte ved Sissel Wilsgård, Kirsti Sofie Løvlie, Tonje Brenna, Unni Espeland Marcussen og Lara Rashid.

Helt til slutt fikk tiltalte selv ordet til en snau times sluttbemerkning.

Se kartoversikt over hvem som ble drept hvor på Utøya her.

HTML EMBED

View Utøya - her ble de drept in a larger map