Onsdag overrakte Thorvald Stoltenberg, som leder regjeringens rusutvalg, utvalgets rapport til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen - som inneholder 22 forslag til hvordan vi bedre kan nå fram med hjelpetilbud til narkotikaavhengige.

Med i utvalget er blant annet tidligere statsråd Åslaug Haga, tidligere Frp-formann Carl I. Hagen og tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae.

Utvalget presenterte sine forslag på en pressekonferanse i Oslo onsdag ettermiddag.

- Vi har 21 forslag det er full enighet om, og så er det et forslag hvor det har vært flertalls- og mindretallsoppslutning om, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Les hele rapporten her!

- Forsøk med heroin
Punktet det er uenighet om, er forslaget som allerede har lekket ut, at leger skal kunne gi heroin til de tyngste rusmisbrukerne.

Utvalgets flertall vil at det skal åpnes for et tidsbegrenset forsøksprosjekt for behandling med heroin.

Både Thorvald Stoltenberg, Åslaug Haga, Carl I. Hagen og visepolitimester Roger Andresen i Oslo, går inn for heroin-forslaget.

Les egen sak: - Leger bør få gi heroin

Forslaget har fått en blandet mottakelse. Blant annet KrF mener det er helt feil å gi heroin.

Les egen sak: - Stor feil å gi heroin

Utvalget vil også at Staten tar hele ansvaret for rusmisbrukerne. Et annet av tiltakene går på at det må bli raskere behandling for rusmisbrukere som ønsker å bli rusfrie.

Her er utvalgets 22 forslag til tiltak:

1. Engasjer nettsider, bloggere og nettsamfunn til et felles løft mot narkotika.

2. Knytt internettmobilisering sammen med holdningsarbeid i skolen.

3. Tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret.

4. Etabler tverrfaglige nemnder som vurderer tiltak for personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika.

5. Videreutvikle sprøyteromsordningen til å bli lavterskel brukersteder med helsetilbud og oppfølging.

6. Øremerk midler til en forsterket innsats mot profesjonelle selgere og gateomsetning av narkotika.

7. Intensiver kampen mot omsetning av narkotiske stoffer på internett.

8. Prioriter midler til forskning om hvilke forebyggingstiltak som gir best resultater.

9. Etabler mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet (MO-sentre).

10. Overfør vurderingsenhetenes oppgaver til MO-sentrene.

11. Åpne egne ungdomsmottak som del av MO-sentrene.

12. Sikre god informasjon og tett kontakt med pårørende.

13. Samle økonomisk og faglig ansvar for mottak, behandling og langsiktig oppfølging på ett forvaltningsnivå.

14. Gjør en trygg bo-situasjon til en del av behandlingen.

15. Sikre oppfølging av narkotikaavhengige under og etter fengselsopphold.

16. Harmoniser regelverk for tvang, og utarbeid nasjonale råd eller retningslinjer for tjenestene.

17. Sikre tydelig ansvars- og arbeidsdeling mellom psykisk helse og rusfeltet.

18. Avvikle egenandelene for behandling av narkotikaavhengighet.

19. Start behandling med medisiner når den enkelte trenger det.

20. Legg behandling og oppfølging til kvalifiserte fagmiljøer i MO-sentrene.

21. Baser behandling på tillit fremfor kontroll; reduser bruken av urinkontroller.

22. Åpne for et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR.

- Mindre rekruttering
Stoltenberg påpekte på pressekonferansen at det ikke er noen økning i rekrutteringen til rusmiljøet.

- Det er verdt å merke seg at rekrutteringen til rusavhengighet ser ut til å stabilisere seg. Og overdosedødsfall ligger de siste årene på rundt 200. Det er oppmuntrende fordi det betyr ikke økning, men det er jo helt klart for alle at ingen av disse tingene kan vi slå oss til ro med, at nå har vi det under kontroll, for det har vi ikke, sa Stoltenberg.

- Derfor er det viktig at vi ser på hva mer som kan gjøres, sa han videre.

Oppnevnt i fjor
Utvalget ble oppnevnt av regjeringen i mars i fjor.

Regjeringen ga utvalget i oppdrag å gi anbefalinger om hvordan de mest hjelpetrengende rusavhengige kan få bedre hjelp.