*Nettavisen* Nyheter.

22 tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. Foto: Holm, Morten (SCANPIX)

En egen informasjonstelefon for ungdom er ett av 22 tiltak som foreslås i en ny handlingsplan mot tvangsekteskap og lemlestelse.

27.02.13 15:25

Oslo (NTB-Trine Andersen): Handlingsplanen ble presentert av barne-, likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) onsdag formiddag.

– Barn og unge har rett til et liv uten vold og alvorlige frihetsbegrensninger. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er vold i nære relasjoner. Det er alvorlige brudd på norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter, skriver Thorkildsen i handlingsplanens innledning.

Du kan lese hele handlingsplanen her (ekstern lenke).

Rådgivere i skolen
Første tiltak som skisseres i planen er at det fortsatt skal være minoritetsrådgivere i skolen. I dag er det minoritetsrådgivere utplassert på 26 skoler.

– Det er viktig at vi når barn og unge på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan forhindre ekstrem kontroll, tvang og vold, sier Thorkildsen.

Hun legger til at minoritetsrådgiverne har åpnet opp forståelsen av hvordan de unge har det, men at det er behov for mer kunnskap til alle som jobber med barn og unge.

Ferske tall viser at 1.478 saker har kommet til minoritetsrådgiverne i perioden fra prosjektet startet i juni 2008 til 31. desember 2012.

Av disse gjelder 54 saker inngåtte tvangsekteskap og 12 gjennomført kjønnslemlestelse. Det årlige tallet på saker som gjelder tvangsekteskap har variert fra 15 i 2009 til seks i fjor. 12 av sakene rådgiverne registrerte i fjor var gjennomført kjønnslemlestelse, mot fem i 2001 og 2010.

Fire land dominerte statistikken i fjor: Somalia, Pakistan, Irak og Afghanistan. Det er også en del saker fra Tyrkia og Iran. De aller fleste sakene til minoritetsrådgiverne kommer via en annen ansatt i skolen. Personen som er utsatt tar selv kontakt i en av fem saker. 8 prosent kommer fra barnevernet.

Integreringsrådgivere ved enkelte ambassader og det tverretatlige teamet mot tvangsekteskap sitter også på tall om kjønnslemlestelse og inngåtte tvangsekteskap, men noen sikre, samlede tall finnes ikke, presiseres det i handlingsplanen.

Tre innsatsområder
Handlingsplanen blinker ut tre innsatsområder: Forebygging, kompetanse og samordning i det offentlige tjenestetilbudet, og forskning og metodeutvikling. Tiltak 22 er evaluering av handlingsplanen. Det skal legges fram årlige rapporter fram til handlingsplanens avslutning i 2016.

– Ved utgangen av 2016 skal innsatsen i denne handlingsplanen være godt forankret både i offentlig sektor og i arbeidet til de frivillige organisasjonene, skriver Thorkildsen i planen.

I tillegg til en egen informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, som det skal lyses ut midler til i løpet av året, skal nettstedet tvangsekteskapet.no videreutvikles. Det skal utarbeidet tverretatlig informasjonsmateriell, kompetanseutvikling skal videreutvikles for blant andre rådgivere i skolen, politiet og PPT-tjenesten og støtten til frivillige organisasjoner som driver holdningsskapende arbeid skal videreføres.

Det skal også holdes en kunnskapskonferanse rettet mot ansatte i barnehager, grunnskole og asylmottak, og en årlig konferanse for ungdom. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag