23 av tilfellene er meldt etter vaksinasjon med Pfizer-vaksinen, tre etter Moderna-vaksinen og én etter vaksinasjon med AstraZeneca, viser Legemiddelverkets oversikt.

Videre er det meldt om seks tilfeller av betennelse i hjertemuskelen etter Pfizer-vaksinering og ett tilfelle etter Moderna-vaksinering.

– Det er ikke avklart om disse tilstandene kan knyttes til vaksinen, men vi undersøker om dette opptrer hyppigere hos dem som er vaksinert enn hos dem som ikke er det. Derfor er det viktig at vi får meldinger om tilfeller ved mistanke om sammenheng med vaksinering, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Europeiske legemiddelmyndigheter startet i april en utredning etter at tilfeller av hjerteposebetennelse ble rapportert i Israel, men de mener det trengs flere undersøkelser for å vurdere en mulig sammenheng.

(©NTB)