Norske ungdommer i alderen 18-26 år har en forfalt inkassogjeld på over én milliard kroner.

Det viser ferske tall som Intrum Justitia har innhentet fra kredittopplysningsselskapet AAA Soliditet. Til tross for at den samlede gjelden har gått noe ned det siste året, har antallet unge med betalingsanmerkning økt fra 28.258 til 28.900 personer i samme periode.

I gjennomsnitt har disse ungdommene en forfalt inkassogjeld på 35.000 kroner.

I Oslo har totalt 3.903 unge under 26 år en total inkassogjeld på 151,2 millioner kroner. I Hordaland fylke er det 2.534 unge som sliter med totalt 82,6 millioner kroner i ubetalt gjeld. I Rogaland er det 1.967 personer som samlet har pådratt seg 74.2 millioner i inkassogjeld, mens det i Sør-Trøndelag er 1.580 personer med totalt 51,7 millioner kroner hos inkassobyråene.

(se fylkesliste i tabellen nederst)

Vet for lite
- Tallene tyder på at mange unge vet altfor lite om å styre sin egen økonomi. Skal det bli en markant nedgang i antall unge med betalingsanmerkning, er det avgjørende at personlig økonomi blir satt på dagsorden i skolen, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia

Selv om elevene blant annet har renteregning på pensum, mener hun at undervisningen bør bli mer praktisk rettet.

- Ungdom må lære at det er en sammenheng mellom inntekter og utgifter. De må også få en forståelse av hva som skjer når en regning ikke blir betalt. Med en slik kunnskap er det langt færre som hadde pådratt seg krav de ikke klarer å håndtere, sier hun.

Lære budsjett
Noe av det viktigste ungdommene bør lære, er å sette opp et enkelt budsjett. Dette skal vise hvor mye penger de har tilgjengelig hver måned og hvilke utgifter som kommer i samme periode.

- De unge bør få opplæring i personlig økonomi av både foreldrene og skolen. Hvis ungdom går inn i etableringsfasen med betalingsanmerkninger, kan de få store utfordringer, sier Intrum-lederen.

Hun mener det er alt for mange ungdommer som ikke vet hva en betalingsanmerkning er og hvor alvorlig en slik anmerkning kan være.

- Bankene gir sjelden boliglån eller andre lån til personer som har betalingsanmerkning. I tillegg kan det bli vanskeligere å få leiekontrakt på en bolig. Noen får også nei til mobilabonnement fordi teleselskaper ofte kredittsjekker kundene.

Utfordrer ungdomspartiene
Namsfogden i Asker og Bærum tok nylig initiativ til et undervisningsopplegg i ungdomsskolen. Denne namsfogden mener at overgangen til å bli voksen og få ansvaret for egen økonomi kommer for brått på mange.

- Det er et sterkt signal når et slikt initiativ kommer fra namsfogden. Samtidig er det gledelig at enkelte politikere nå har kommet på banen. Dette er også en sak som ungdomspolitikerne burde gripe fatt i, for de vet hvilke utfordringer de unge står overfor.

Mer fra Nettavisen: