En kvinne fra Djibouti ble i 2015 dømt til seks måneder i fengsel uten
vilkår for falsk forklaring. Hun søkte asyl i Norge under dekke av å være fra Somalia, skriver Vårt Land tirsdag.

- Grove saker blir meldt til politiet, forklarer assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i UDI overfor Vårt Land.

Kvinnen anket dommen fra Oslo tingrett, men nå er anken hevet fordi lagmannsretten ikke har lykkes å innkalle henne til ankeforhandling innen tidsfristen gikk ut.

Les også: Seks av ti nye borgere har dobbelt statsborgerskap

De siste fem årene har UDI avslørt flere som har jukset på tilsvarende måte, opplyser direktoratet til Vårt Land. Totalt 28 personer har oppgitt at de er fra Somalia, men kommer fra Djibouti.

Å bli avslørt som jukser betyr ikke automatisk hjemsending. Ifølge gjeldende praksis kan en person få vern i Norge i inntil ett år «når
særlige grunner tilsier det».

Les også: Twitter, Facebook og Instagram brukes til å avsløre asyljuks

Karin Andersen (SV), leder i Stortingets kommunalkomité, er kritisk til ressursbruken. Hun henter fram et fersk sitat fra statsminister Erna Solberg (H) når hun kommenterer jakten på dem som ikke fortalte hvilket land de egentlig kommer fra:

- Alle kan gjøre feil.