Dommen fra Jæren tingrett kom tirsdag, skriver Rogalands Avis.

Retten kom til at 29-åringen skulle dømmes til forvaring i seks år og seks måneder, der minstetiden er fire år.

«Retten har kommet til at det foreligger en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil komme til å begå en seksualforbrytelse», heter det i dommen og retten kom til at vilkårene for å idømme forvaring var til stede.

Vilkåret er at en vanlig fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet.

Anker

Anne Kroken, 29-åringens forsvarer, sier til RA at hennes klient anker hele dommen.

- Han har hele tiden fastholdt at dette har han ikke gjort og at han er uskyldig. Han er også nedbrutt og utslitt etter å ha sittet ett år i varetekt, sier Kroken til RA.

Han ble også dømt til å betale de fornærmede en betydelig sum i oppreisningserstatning.

29-åringen har vært tiltalt for misbruk av ni gutter og én jente.

Han er dømt for tre tilfeller av straffelovens paragraf 192 som omhandler voldtekt. Og i denne saken er det snakk om såkalte sovevoldtekter.

I tillegg er han dømt for flere tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, 16 år og seksuell handling mot noen som ikke har samtykket til dette.

Kjendisetterforsker Tore Sandberg har bistått 29-åringen i forbindelse med saken.

Han ble frifunnet for én voldtekt og ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år.

Dømt to ganger tidligere

29-åringen er dømt for overgrep mot gutter to ganger tidligere.

I juni 2012 ble han dømt til 45 dagers fengsel for å ha misbrukt en syv år gammel gutt. Hendelsen skjedde i mai 2011, og fant sted etter at 29-åringen hadde blitt med på et nachspiel på Hundvåg.

I forbindelse med denne dommen ble han også dømt til å betale fornærmede 50.000 kroner i oppreisningserstatning.

I februar i fjor ble 29-åringen dømt for overgrep mot to ti år gamle gutter. Dette overgrepet fant sted på Sola i forbindelse med at han overnattet hos en familie han var på besøk hos.

29-åringen ble blant annet dømt for ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år, samt ett tilfelle av å ha foretatt en seksuell handling mot den andre gutten. I denne dommen ble 29-åringen dømt til fem måneders fengsel.

Les flere saker i Rogalands Avis