Gå til sidens hovedinnhold

30.000 demente får farlig medisin

Får farlige medikamenter som ikke virker.

Over 30.000 personer over 70 år bruker antipsykotika i Norge, ifølge undersøkelsen som er laget av psykiater Geir Selbæk og professor i medisin Harald A. Nygaard. Antipsykotika er en fellesbetegnelse på medisiner som brukes til å håndtere psykoser, blant annet hos schizofrene.

Medikamentene blir også brukt på personer med demens, fordi det i noen tilfeller kan dempe aggresjon og psykotiske symptomer. Dette er påvist, men det er samtidig dokumentert at effekten av disse medisinene er liten, og det foreligger internasjonale anbefalinger om at mange av pasientene heller kan ha nytte av ikke-medisinsk behandling, skriver Klassekampen.

Det er dessuten farlige bivirkninger som økt risiko for hjerneslag og død ved bruk av disse medisinene, ifølge flere studier.

Tidligere har Helsetilsynet ved flere tilfeller påvist overmedisinering av beboere med demens på sykehjem, men tallet på demente som bor hjemme, er langt høyere enn de som bor på institusjon. Det blir ikke ført tilsyn med legemiddelbruken til hjemmeboende.

Assisterende direktør Geir Sverre Braut i Helsetilsynet mener det hviler et stort ansvar på fastlegene, og han sier konsekvensene kan bli alvorlige uten tilstrekkelig oppfølging.

Studien blir publisert i marsutgaven av tidsskriftet Demens&Alderspsykiatri. Legeforeningen vil ikke uttale seg i saken før studien er publisert.

Kommentarer til denne saken