Striden om utbyggingen av E18 vest for Oslo fortsetter med full styrke lokalt. Etter en rekke forhandlingsmøter har ikke politikerne i Oslo og Viken klart å bli enige.

Nå mener konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos at rikspolitikerne må gripe inn så byggingen kan starte umiddelbart.

- Jeg tror ikke man blir enige lokalt, og skal det bli noe av så må man skjære gjennom i regjering og på Stortinget. Frontene synes å være for steile, sier Siraj til Nettavisen.

I forrige uke gikk Arbeiderpartiets stortingsgruppe inn for en full utbygging av E18, og endelig avgjørelse i saken skal tas av Stortinget den 18. juni.

Les også: Full krangel om E18: - De rødgrønne holder alle som bor vest for Oslo for narr

- Setter merkelapper på oss

Krangelen om E18 mellom Oslo og Bærum har pågått i mange år, men konflikten har toppet seg fordi det rødgrønne byrådet i Oslo sier blankt nei til en ny motorvei.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har også truet med å trekke det statlige bidraget til Fornebubanen, T-banen som skal bygges mellom Majorstua og Fornebu, dersom byrådet ikke går med på planene.

- Dette er ikke blitt mindre viktige fordi de ikke blir enige lokalt, snarere tvert imot, sier Obos-sjefen, som følger forhandlingene fra sidelinjen. Han mener partene nå må komme seg ned fra skyttergravene.

- Jeg har ikke tenkt å sette meg på et nivå der jeg latterliggjør andres synspunkter. Jeg har respekt for at byrådet i Oslo ønsker å prioritere midlene annerledes. Vi har hver vår rolle i dette, sier Siraj, og samtidig påpeker:

- Men så forventer jeg at de har samme forståelse for at andre kan ha andre meninger uten å henge merkelapper på oss, som noen i byrådet har hatt en tendens til å gjøre, sier han, uten at han ønsker å utdype det - men sier:

- Jeg ønsker å bidra til en saklig diskusjon rundt dette. Vi må prøve å ta ned konfliktnivået på denne type saker. Alle er tjent med at vi har en saklig diskusjon.

- Hva tenker du da om at Hareide har truet med å trekke støtten til Fornebubanen?

- Jeg synes han skal stå for løftene sine og sørge for at bidraget kommer på plass - og at han sørger for at E18 bygges, svarer Siraj.

MDG-byråd Arild Hermstad i Oslo reagerer imidlertid på uttalelsene fra Obos, og sier han er skuffet over deres krav. Se byrådens tilsvar lenger ned.

Les også: SV tordner mot E18-trussel: - Harete holder Oslos befolkning som gissel

- Selvfølgelig mer attraktivt

Obos-sjefen mener de to gigantprosjektene er av stor nasjonal betydning, særlig nå under korona-krisen.

- Det å få satt igang viktige infrastrukturprosjekter som Fornebubanen og ny E18 vil sysselsette bortimot 30.000 mennesker bare på de to prosjektene, i en tid norsk økonomi trenger det, sier Siraj, og legger til:

- Dette er jo prosjekter som er gryteklare, og man kan sette spaden i jorda. Så her kan man få satt folk i arbeid ganske raskt.

I tillegg til arbeidsplasser er det planlagt tusenvis av nye boliger på det gamle flyplassområdet på Fornebu. Uten Fornebubanen kan det imidlertid se mørkt ut for den massive boligutbyggingen, der Obos er en stor aktør.

- Vi har igjen å bygge kanskje så mye som 5500 boliger, så det er ganske betydelig. Vi jobber nå med reguleringsplanen for de nye feltene, og de forventer vi å være ferdige med i løpet av året. Forutsetningen for at vi kan komme igang med byggingen, er at dette kommer på plass, sier Siraj.

- Men dere vil tjene store penger på å få en T-bane dit, det vil jo bli mer attraktivt å selge boligene?

- Selvfølgelig blir det mer attraktivt. Det har vi aldri lagt skjul på. Men en av forutsetningene for å kunne bygge det Bærum kommune har sagt vi kan bygge, er å ha en ordentlig kollektivløsning på plass. Så vi får ikke bygd uten det, sier han.

Les også: MDG-byråd i Oslo vil ha bybane i Bergen fremfor ny E18 i Oslo: - Har misforstått

Bidrar med én milliard

Prisen for Fornebubanen er imidlertid enorm, og har nå økt til svulmende 16 milliarder kroner. Siraj viser til at også Obos skal være med på å betale.

- Obos har i årevis snakket om at vi nå må få fart på disse prosjektene, for det er brukt alt for lang tid til å komme i gang. Dette skulle vært i gang for lenge siden, sier han.

Grunneierne skal bidra med 2,4 milliarder kroner, og én av milliardene skal Obos betale.

- Så det er ingen tvil om at vi er villige til å strekke oss svært langt for å få banen på plass. Det er mange beboere som også venter på den banen, og vi er villige til å legge penger på bordet for å få til en fortgang, sier han.

Så langt har Obos bygget om lag 2500 boliger på Fornebu, og totalt skal det bygges 11.000 boliger på området før alt er ferdig utbygd.

Les også: Vil ta samferdselsmilliarder fra Oslo-byrådet: - Det må svi litt for Oslo-folk

Se video: Slik blir Fornebubanen:

- Stor nasjonal betydning

- Vi kan ikke legge til rette for en bilbasert byutvikling. Det må skje i kombinasjon med bane og en vesentlig forbedret busstjeneste. Det er heller ikke slik at all trafikk på Fornebu skal inn til Oslo på bane, mye av trafikken kommer fra andre deler av regionen, vektlegger Obos-sjefen.

Han mener en utbygging også vil gi økonomiske ringvirkninger for hele landet.

- Det er viktig å huske på at det ikke bare er i Oslo-området det blir en sysselsettingseffekt av dette. Det er leverandører fra både Gudbrandsdalen og Nord-Aurdal, så det vil skape verdier i hele landet, sier Siraj, og legger til:

- Derfor mener jeg dette prosjektet er av stor nasjonal betydning, som et motkonjunkturtiltak, samtidig som det er viktig å komme videre med boligbyggingen.

Les også: Frykter at ny bydel i Oslo kan bli skrinlagt - gammel krangel setter alt i fare

Hareide: - Staten har strukket seg langt

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han forstår Sirajs utålmodighet.

- Jeg deler Sirajs utålmodighet og forstår at situasjonen er frustrerende for seriøse næringsaktører. Derfor har staten strukket seg langt i forhandlingene om ny E18, fordi Asker og Bærum må få muligheten til å drive byutvikling, slik at innbyggerne kan få renere luft og større muligheter til å både sykle og bruke kollektivtrafikken, sier han til Nettavisen.

Hareide sier E18, Oslopakke 3 og Fornebubanen henger sammen, og at Fornebubanen uten ny E18 blir litt som å bygge et T-banenett i Oslo uten de viktigste stasjonene.

- Det er rett og slett en dårlig løsning. Ny E18 er et stort og viktig miljøprosjekt, som må ligger til behandling i Stortinget. Løses den saken, så har det selvsagt stor betydning for fremdriften rundt Fornebubanen, sier samferdselsministeren.

Les også: Dette viser at Oslos prestisjeprosjekt er totalt mislykket

Miljøbyråd: - Jeg er skuffet

Uttalelsene fra Obos møter imidlertid lite forståelse hos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo, som reagerer kraftig på deres motorveikrav.

- Jeg er skuffet over at de store boligutviklerne på Fornebu gjør seg til forkjempere for å trosse lokaldemokratiet og tvinge gjennom en stor og dyr motorveiutbygging, sier Hermstad til Nettavisen, og påpeker:

- De burde heller krevd bekreftelse fra regjeringen vil betale sin andel, slik at vi kan komme i gang med byggingen. Uten banen er det jo ikke mulig å utvikle Fornebu med tusenvis av nye boliger.

Hermstad viser til at det snart er ett år siden Oslo, Viken og nabokommunene signerte avtalen med staten om at de skal dekke halvparten av kostnaden for Fornebubanen.

- Siden det har først Frp i regjeringen holdt Fornebubanen som gissel for å forsøke å tvinge gjennom lavere bompenger. Deretter har Knut Arild Hareide holdt Fornebubanen som gissel for å tvinge gjennom ny E18. Dette er et uverdig spill om et prosjekt det er tverrpolitisk oppslutning om i regionen. Det er ubegripelig at man er villig til å sette hele prosjektet på spill på denne måten, sier han.

Byråden legger samtidig til at:

- Alle er enige i at vi trenger å løse behovet for en beredskapsavkjøring til Fornebu, men dette er selvfølgelig løsbart også uten å bygge en motorvei til 17 milliarder kroner, sier han.

Les også: MDG-topp til Hareide: - Putt pengene der du har kjeften

Nytt forhandlingsmøte

Forhandlingene om E18 og Fornebubanen er en del av Oslopakke 3, som prioriterer samferdselsprosjekter i Oslo og Viken, finansiert med bompenger og statlige bidrag.

Inntil det blir en enighet gjelder avtalen fra 2016, som innebærer en delvis utbygging av E18 vest for Oslo. Men nå kan det altså ligge an til at rikspolitikerne overkjører lokalpolitikerne før deres neste forhandlingsmøte, som er planlagt den 16. juni.